Lønsom og effektiv drift sikrer fremgang for Kopenhagen Fur

2011 bliver året, hvor Danmark cementerer sin position som verdens pelscentrum – og det stiller store krav til produktionen i Glostrup, som bl.a. har indført et nyt lønsomhedssystem fra Picca

Når de mest eksklusive pelse præsenteres på catwalken i Paris, Milano, London eller New York, har en stor del af skindene været handlet via Kopenhagen Fur med domicil i Glostrup. Det er både en andelsforening, et auktionshus og et internationalt varemærke for verdens fineste minkskind.

Trods de senere års kriser går det forrygende i pelsbranchen. Kopenhagen Fur satte i februar verdensrekord: 2,4 millioner minkskind skiftede ejere på én auktionsdag, hvor omsætningen rundede 800 millioner kroner. Og i april satte auktionshuset en anden rekord, da 4,9 millioner minkskind blev solgt på fem dage for i alt 1,7 milliarder kroner.

Produktionen af pels følger en fast rytme: Minkene parres i marts, og i maj kommer hvalpene. Et halvt år senere bliver de slagtet. Herefter begynder leverancerne til Kopenhagen Furs store fabrik, hvor skindene sorteres og gøres klar til auktion. Fra november til et godt stykke hen på sommeren kører produktionen i døgndrift for at få de cirka 20 millioner skind igennem systemet.

Medarbejderne involveres

Den store – og voksende – produktion er kun mulig, fordi Kopenhagen Fur konstant effektiviserer sin drift og holder fokus på lønsomheden. En af samarbejdspartnerne er Picca Automation, som senest har implementeret systemet PiccaLønsomhed, der sætter fokus på Overall Equipment Effectiveness (OEE).

”Hvert skind er unikt. Når vi får dem leveret fra producenterne, skal de måles op og sorteres. Med seks hovedfarver og fire underfarver er der i alt 24 klassifikationer,” forklarer produktionsdirektør Jesper Lauge Christensen, Kopenhagen Fur.

”Picca har hjulpet os med at bygge et anlæg, som automatisk aflæser de 24 farvenuancer og skindets renhedsgrad. Picca har udviklet selve styreenheden og et lønsomhedsmodul med skærme, som gør medarbejderne i stand til at se, om alt kører optimalt. Hver især kan de på deres skærme følge med i de vigtige OEE-nøgletal, som f.eks. registrerer, hvor mange skind der skal måles om.

Vi er glade for at have fået den transparens, som afslører, hvor vi skal optimere, når vi kører de enkelte serier. På den måde får vi rettet fokus på dét, der skaber mest værdi for os. Medarbejderne er dygtige til at foreslå forskellige forbedringer, så produktionen kan køre optimalt. De er resultatlønnede og sætter derfor stor pris på den feedback, som systemet giver dem.”

Jesper Lauge Christensen og de andre ledere i produktionen kan ligeledes – både på kontoret og hjemmefra – følge produktionen. Driftsproblemer opstår jo ikke kun inden for normal arbejdstid.

Hurtig implementering

PiccaLønsomhed synliggør produktionsprocessen, så alle fra operatør til direktør får realtidsdata om produktionen. For operatørerne betyder det, at de kan følge med i, om de selv og deres kolleger holder målsætningen.

Andre grupper, f.eks. servicefolk, driftsledere og salgsfunktionen, kan følge produktionsflow, lagerbeholdning etc. Og for direktionen giver lønsomhedssystemet et samlet overblik i realtid.

I starten var mange af OEE-tallene røde, men i løbet af en indkøringsperiode på kun tre måneder nåede produktionen op på den planlagte kapacitet.

”Vi forbedrer løbende vores effektivitet, fordi vi hele tiden har et præcist billede af vores OEE, som nu er oppe på 75. Det vil sige, at vi producerer 75 % af det teoretisk set maksimalt opnåelige. Vi kan desuden identificere afvigelserne. Når vi på denne måde har et overblik over tilgængelighed, oppetid, operatøreffektivitet, antal driftsstop og spildprocenten, kan vi løbende forbedre vores driftseffektivitet.

Uden det mere effektivt kørende anlæg, ville vi ikke have haft tilstrækkelig kapacitet til at få sorteret det voksende antal skind. Så alt i alt er vi ganske tilfredse,” konstaterer Jesper Lauge Christensen.

Download foto's her:

http://tsm.dk/images/presse/picca1.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca2.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca3.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca4.jpg

BILLEDTEKSTER:

Medarbejderne i produktionen får med tal og grafer på skærmen et klart indtryk af, hvordan den igangværende produktion kører.

Robotter er nødvendige for at kunne behandle 20 millioner skind om året. Cirka to tredjedele er skind fra danske pelsavlere, mens de dygtigste af Hollands og Polens pelsdyravlere leverer resten.

Produktionsdirektør Jesper Lauge Christensen mener, at PiccaLønsomhed har været en medvirkende årsag til, at produktionen har kunnet bringes i vejret.

KONTAKTINFORMATION:

Henrik Jensen, Adm. Direktør
Picca Automation A/S
Gladsaxevej 382, 2860 Søborg
Telefon: 39 53 73 00
Mobil: 20 20 52 30
Mail:
hje@picca.dk
Web: www.picca.dk