Nattestøj fra beskæring langs Lille Nord

Lokalbanen udfører i løbet af juni måned beskæring af træer og buske langs

banen på Lille Nord på delstrækningen mellem Hillerød st. og Snekkersten st.

Beskæringen af træer og buske langs banerne gennemføres hvert år, dels

af hensyn til at sikre, at skilte og signaler langs banen fortsat er synlige for

lokomotivførerne, dels for at undgå, at togene bliver ramt af bevoksningen.

- For ikke at genere de rejsende, så foretager vi beskæringen i nattetimerne, hvor der ikke kører tog, siger Lokalbanens infrastruktur- og vedligeholdelseschef Lars Kolding. Naboerne til Lille Nord må derfor periodevist forvente støj fra disse aktiviteter, hvilket vi selvfølgelig beklager.

Fotos kan downloades her:

http://tsm.dk/images/presse/1_LokalbanenNattestoej_fra_beskaering_langs_Lille_Nord.jpg

http://tsm.dk/images/presse/2_Lokalbanen_Nattestoej_fra_beskaering_langs_Lille_Nord.jpg

http://tsm.dk/images/presse/3_Lokalbanen_Nattestoej_fra_beskaering_langs_Lille_Nord.jpg

http://tsm.dk/images/presse/4_Lokalbanen_Nattestoej_fra_beskaering_langs_Lille_Nord.jpg

oooOOOooo

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til infrastruktur- og vedligeholdelseschef Lars Kolding, telefon 48 29 88 10.

Om Lokalbanen

Lokalbanen A/S driver fem lokalbaner, som er med til at binde regionens øvrige kollektive transport sammen. Hvert år transporterer Lokalbanen A/S mere end seks millioner passagerer.

Lokalbanens strækninger er:

Lille Nord, Hornbækbanen, Gribskovbanen, Frederiksværkbanen og Nærumbanen.