Optisk sensor og analysator for opløst ilt

Emerson Process Management lancerer en ny RDO® optisk sensor og analysator for måling af opløst ilt i spildevandsbassiner og damme.

Sensoren er betydeligt mere resistent overfor tilgroning end de polarografiske sensorer - en meget vigtig egenskab i spildevandsanlæg, hvor belægninger på sensorer ofte er et stort problem. Mindre tilgroning reducerer såvel omkostninger som tid til rengøring af sensoren, samtidig er målingerne betydeligt mere langtidsstabile. Vedligeholdelse er begrænset til en årlig udskiftning af sensorkapslen.

Sensoren, der fås med indbygget kabel eller konnektor for løst tilslutningskabel, er forsynet med en 1 1/2" FPT gevindstuds for stabil montering i et rør, der neddykkes i bassinet. Sensoren er designet, så flow i mediet ikke er nødvendigt, og den kan derfor også anvendes i lavvandede bassiner og damme.

Analysatoren kan anvendes med én eller to sensorer. Målinger aflæses på et to-linjers display, der kan konfigureres individuelt for de to sensorer, så det viser mg/l ilt, mætningsprocent, ilttryk eller temperatur. Displayet kan også vise det aktuelle atmosfæriske lufttryk.

Analysatoren er forsynet med to 4-20 mA analoge udgange, der kan allokeres til begge sensorer og repræsentere alle målinger (koncentration, temperatur og ilttryk). Modbus/RS485 interface er standard. Kalibrering foregår ved hjælp af et referenceinstrument eller fuldautomatisk i vandmættet luft.

Foto's kan downloades her:

http://tsm.dk/images/presse/HB1.jpg

http://tsm.dk/images/presse/HB2.jpg

Kontakt Hans Buch Miljøafdelingen for yderligere information

Telefon 43 68 50 00

E-mail process@hansbuch.dk