Reduceret C02 udslip med termografi

Ofte sagt, ofte glemt – forebyggelse er bedre end helbredelse. En af de måder virksomheder kan reducere C02 udslip på, er ved at benytte termografi – måling med infrarødt termisk kamera.

Med termografi kan man f.eks. inspicere et anlæg, det er i drift, se hvor der produceres varme, og ikke mindst præcis hvor den slipper ud. Overophedning i elektriske installationer kan føre til driftsstop eller i værste fald brand, men hvis fejlen opdages i tide, kan man spare unødige CO2 udslip samt omkostninger og endda menneskeliv.

En win-win investering
Men når man nu gør en indsats for at forebygge, hvordan sikrer man sig så, at indsatsen er tilstrækkelig? Det gør man ved at sikre sig, at den, der termograferer, er certificeret til det.
I Danmark tilbyder Præcisions Teknik i Rødovre og Ålborg i sin egenskab af ”ITC Infrared Training Center” kurser Level 1 og 2, bygnings – og El-termografi samt skræddersyede uddannelser ofte i samarbejde med universiteter, tekniske skoler og industrien. Desuden afholdes Europas største event Termografidagene årligt.

”Vi oplever desværre ofte, at brugerne simpelthen ikke er klar over, hvordan termografiudstyr bruges optimalt. Mange fejl vil kunne undgås med den korrekte oplæring,” forklarer adm. dir. Thomas Dresler, Præcisions Teknik. ”Tendensen i øjeblikket går på, at nøglepersoner som bygningsinspektører, elektrikere, maskinmestre og vedligeholdelseschefer fremover skal være certificerede. Virksomheders kvalitetsstyring vil have fokus på at undgå de fejl, som kan og bør undgås, og her er termografi utroligt vigtigt. Vores håb er at vi med kurser giver deltagerne et godt grundlag, der kan lette det daglige arbejde”.

Kompetencegivende certificering
Præcisions Teknik er det eneste firma i Danmark, der har licens til at afholde disse kurser, der afholdes på dansk med danske materialer. ITC Level 1 kurset sikrer, at virksomhederne får det optimale ud af deres investeringer i termografiudstyr, samtidig med at kursisterne får grundlæggende indsigt i varme- og strålingslære, fysikken bag varmeledning og centrale begreber som emission, refleksion, transmission og absorption forklares enkelt og let. Kurset afsluttes med en eksamen, der efter godkendelse af ITC certificerer personen som bruger af termografi. Gennem årene har Præcisions Teknik Nordic gruppen uddannet mere end 3000 termografioperatører”.

Om Præcisions Teknik
Præcisions Teknik leverer højteknologiske totalløsninger til energisektoren, industrien, offentlige forvaltninger samt bygge- og elsektoren. Virksomheden er eneforhandler af FLIR i Danmark og er førende leverandør af termografiudstyr og farvandsafmærkningsudstyr.

Ønskes der yderligere information om det store ITC kursusudbud kan fås ved henvendelse til Tine Fruergaard, Præcisions Teknik, på tlf. 44 54 01 72 eller på www.ptnordic.dk

Presseinformation
Adm. dir Thomas Dresler
Præcisions Teknik
Tlf.: 4454 0175
td@ptnordic.dk 

Foto kan downloades her:
http://tsm.dk/images/presse/thomas_dresler.jpg

Billedtekst
Thomas Dresler, Administrerende Direktør, Præcisions Teknik: ”På et certificeret kursus lærer man at bruge termografiudstyr korrekt. For virksomhederne betyder det, at man reducerer CO2 udslip, undgår driftsstop, lækager eller i værste fald uheld, og samtidig sikrer det, at virksomheder får det optimale ud af deres termografiinvestering.”