Tag cyklen med gratis hos Lokalbanen

Fra tirsdag den 18. januar sker der flere ændringer hos Lokalbanen. Indførelse af gratis cykelmedtagning, prisstigning på udvalgte billettyper samt højere afgift for at rejse uden billet.

Siden DSB S-tog i begyndelsen af 2010 forsøgsvist indførte gratis cykelmedtagning, har flere af Lokalbanens kunder ytret ønske om, at denne service også blev udvidet til at gælde for rejser med Lokalbanen. Da forsøget hos S-tog er forlænget ind i 2011, er det på den baggrund valgt også at indføre gratis cykelmedtagning hos Lokalbanen – en serviceudvidelse som er blevet økonomisk mulig gennem Region Hovedstadens budgetforlig for 2011. Den gratis cykelmedtagning kommer til at gælde fra og med tirsdag den 18. januar.

Adm. direktør Rösli Gisselmann hos Lokalbanen forklarer: ”Vi er overbeviste om, at der er rigtig mange af vores kunder, der bliver glade for dette nye tilbud - ligesom det nye tilbud helt sikkert også vil tiltrække nye kunder til toget. Kombinationen af kollektiv trafik og cykeltransport er et reelt og miljømæssigt stærkt alternativ til privatbilen. Sammenholdt med vores seneste køreplansforbedringer på Lille Nord samt samarbejdet med Movia om etableringen af R-nettet i Nordsjælland, så tror vi på, at vi kan fortsætte de seneste års succes med massive passagerfremgange".

"Men gratis cykelmedtagning og fortsat passagerfremgang bliver også en balancegang", lyder det fra Rösli Gisselmann. "For der er jo ikke ubegrænset plads i vores tog, så vi vil selvfølgelig overvåge hvorledes det spænder af i praksis. Vi vil derfor ikke afvise at ordningen bliver ændret over tid, evt. med nogle restriktioner i afgrænsede tidsrum".

Som led i en fælles harmonisering med den øvrige kollektive trafik i hovedstadsområdet, ændrer Lokalbanen afgiften for at køre uden billet fra nuværende 600 kr. til 750 kr. for voksne, samt fra nuværende 300 kr. til 375 kr. for børn. Taksterne for rejser med kollektiv trafik i hovedstadsområdet stiger ligeledes for kontantbilletter og klippekort, hvorimod priserne for periodekort er uændrede.

De nye takster for rejser i hovedstadsområdet kan oplyses ved henvendelse til Lokalbanens stationer samt ses på Lokalbanens hjemmeside www.lokalbanen.dk.

Foto's kan downloades her:

http://tsm.dk/images/presse/cykelrytter.jpg

http://tsm.dk/images/presse/tog2.jpg

Om Lokalbanen

Lokalbanen A/S driver fem lokalbaner, som er med til at binde regionens øvrige kollektive transport sammen. Hvert år transporterer Lokalbanen A/S 5,5 millioner passagerer.

Lokalbanens strækninger er:

Frederiksværkbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen, Lille Nord og Nærumbanen.

oooOOOooo

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. direktør Rösli Gisselmann, telefon 4829 8801.