Telemedicinere udfordrer Bertel Haarder

Ny teknologi har bevist sit værd – alligevel bruges den ikke på grund af fire barrierer i systemet

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har sagt ja til en udfordring fra Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin. Ved selskabets årsmøde fredag den 5. november giver han sit bud på, hvordan Danmark realiserer ”det samarbejde sundhedsvæsen”, så det bliver til mere end forblommede ord.

Fire barrierer blokerer i dag for ny teknologi som telemedicin, der ellers vil kunne skabe en helt ny form for samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet. Så snart teknologien slår igennem, kan mange patienter undvære indlæggelse, når de i stedet tilses via af lyd og levende billeder pr. mobiltelefon.

”Vi har på tv og i andre medier demonstreret telemedicinens banebrydende muligheder, som vil være til gavn for såvel patienterne som samfundsøkonomien. Og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang,” pointerer Klaus Phanareth, overlæge og formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin.  

”Derfor har Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin – i samarbejde med Danske Patienter – udarbejdet et visionsoplæg, som vi præsenterer på mødet. Herefter skal ministeren og repræsentanter for regionerne, kommunerne og lægerne hver især forklare, hvordan de vil nedbryde de barrierer, som i dag reelt hindrer brugen af ny teknologi: 

  1. Den organisatoriske barriere (tovholdere, opgaveglidning, koordinering mm.)
  2. Lovgivningsbarrieren (ansvar, sikkerhed, deling af data mm.)
  3. Kultur- og holdningsbarrieren (de nye roller som patient og behandlere, afstand versus nærhed, teknologiforskrækkelse mm.)
  4. Afregningsbarrieren (DRG, ydelsesbaseret afregning, tværsektorielle fordelingsnøgler mm.)”

Hvem bliver årets ”murbryder”?

Telemedicin har et stort potentiale til at skabe et velfungerende samarbejde mellem hospital og primærsektor. Teknologien vil være redskabet til at understøtte patienten i at tage øget ansvar for egen sygdom. De nye monitorerings- og supervisionsmuligheder giver også patienten udvidede ”selvbehandlingsmuligheder” samtidig med, at de øger trygheden og livskvaliteten.

Håndteringen og implementeringen af forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom, rummer store udfordringer. Der stilles krav til samarbejde og koordinering af indsatser over sektorgrænser. Informationsdeling, arbejds- og ansvarsfordeling, forløbskoordinering og indsatsevaluering er væsentlige udfordringer. Desuden er partnerskabet med og den aktive deltagelse fra patienten en uomtvistelig forudsætning.

Når indlægsholderne har fortalt, hvordan de vil medvirke til at bryde de fire barrierer, kårer telemedicinerne ”årets murbryder”.

Læs mere på www.dskt.dk

Spørgsmål og uddybning klares prompte ved henvendelse til Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

ring til Klaus Phanareth på 21 70 68 70 eller send en mail til: phanareth@gmail.com