Trofaste plageånder skal bekæmpes nu

Når de store klyngefluer først har kastet deres kærlighed på et
opholdssted, vender de tilbage i generation efter generation

Selv om fluer er sjældne gæster i vinterhalvåret, sker det, at de pludselig dukker op uden for sæsonen. Ofte vil det være klyngefluer, som dratter ned fra loftet i hundredvis. De ligner store spyfluer, men kan genkendes på deres små gyldne hår på forkroppen.

”Når klyngefluerne først har fundet et godt sted at overvintre, vender deres efterkommere tilbage. Fluerne afsætter formentlig nogle duftstoffer, som gør de efterfølgende generationer i stand til at finde hjem,” forklarer biolog Louise Paaschburg fra skadedyrs­firmaet A/S Mortalin.

I løbet af efteråret samles fluerne i klynger på solbeskinnede mure og tage. Vil man undgå dem, skal de bekæmpes med et langtidsholdbart insektmiddel på de lune bygningsoverflader. Bygninger, som plages af klyngefluer, bør tjekkes, så eventuelle revner og sprækker kan tætnes.

Når kulden begynder, søger fluerne i hundredvis ind gennem revner og sprækker til loftet, en hulmur eller en skunk. Her sidder de godt beskyttet hele vinteren og venter på, at varmen kommer igen!

Vækkes af varme

Hvis der sættes varme på i huset, og varmen trænger ud til gemmestederne, vågner fluerne op fra dvalen, fordi de tror, det er blevet forår. Og så sker det, at de – helt uden for sæsonen – søger mod varmen til stor gene for beboerne.  Sommerhuse og andre bygninger, som kun opvarmes i begrænsede perioder, er særligt udsatte.

Klyngefluerne findes overalt – bare der er en græsplæne med regnorme, er de tilfredse. De lægger nemlig deres æg i jorden, og når larverne klækkes ud, lever de som snyltere i ormene. Mortalin har fundet fluerne mange forskellige steder – f.eks. også i kirketårne og fleretages industribygninger. Her er det helt nødvendigt, at behandlingen sker professionelt. Ud over den kemiske bekæmpelse kan det f.eks. være ved opsætning af permanente UV-lysfælder.

Foto kan downloades her: http://tsm.dk/images/presse/klyngeflue.jpg

BILLEDTEKST:

Klyngefluen ligner en stor spyflue. Har klyngefluerne først kastet deres kærlighed på et overvintringssted, vender de efterfølgende generationer tilbage år efter år, oplyser biolog Louise Paaschburg fra skadedyrsfirmaet Mortalin.

PRESSEKONTAKT:

Biolog Louise Paaschburg, A/S Mortalin, dir. tlf. 56 36 59 36, mobil 23 38 36 92, lpa@mortalin.dk

( fotoet er til fri afbenyttelse i forbindelse med pressemeddelelsen. Billedfilen må ikke arkiveres elektronisk.)