Ups! Det var tæt på...

Lokalbanen sætter fokus på de alt for mange situationer, hvor folk bringer deres liv i fare ved at krydse jernbanespor ulovligt. Situationer der også påvirker lokomotivførerne negativt. Manglende respekt for kørende tog og advarsels-signaler medfører, i gennemsnit hver anden dag, en såkaldt ”nærved ulykke” på de danske jernbaner.

Lokalbanen A/S, der betjener store dele af Nordsjælland, gennemfører derfor i den kommende tid en kampagne, som sætter fokus på, hvor farligt det er at se stort på reglerne. Kampagnen vil kunne ses i togene, på stationerne og på www.lokalbanen.dk/SporRespekt. Kampagnen omfatter også foredrag på skoler og uddeling af kampagnemateriale til togrejsende samt til ventende trafikanter ved jernbaneoverkørsler.

”Stop ved bomme og lys, så undgår vi alle et gys!” og ”Det rammer ikke kun dig selv” er et par af de vigtige budskaber i kampagnen.

- Desværre handler problemet ikke kun om uforsigtige børn og unge. Vores medarbejdere ser også mange voksne krydse jernbanespor ulovligt med fuldt overlæg – ofte endda sammen med børn, siger Lokalbanens kvalitets- og miljøchef, Kurt Lauridsen.

- Vores tog kører med op til 100 km i timen. De kan ikke undvige som f.eks. busser og skal desuden bruge mindst 250 meter på at stoppe. Ved de mange ”nærved ulykker” går det hårdt ud over den lokomotivfører, som kører toget. Chokket kan resultere i lang tids sygemelding og en frygt for, hvornår det vil ske igen.

- Uden for stationerne er det alt for ofte ved at gå galt, fordi mange krydser sporet uden for de autoriserede overgange og overkørsler. Nogle steder klipper de sågar hul i de opsatte hegn langs banen for at kunne skyde genvej. Og på stationerne er det også nogle gange ved at gå galt, fordi mange ikke respekterer, at de skal holde en sikkerhedsafstand til perronkanten på mindst 75 cm. Desuden må man hverken cykle, lege, køre på rulleskøjter eller lignende, når man opholder sig på en perron.  

Uvidende trafikanter

”Nærved ulykker” sker også ved jernbaneoverkørsler. En undersøgelse blandt bilister har afsløret en rystende uvidenhed – her er nogle eksempler:

  • 4 ud af 10 tror, at det røde blinklys kun er et uforpligtende advarselssignal
  • 2 ud af 10 har kørt rundt om sænkede bomme ved jernbaneoverkørsler
  • 2 ud af 10 tror ikke, at man skal respektere jernbanepersonale, som stopper trafikken
  • 1 ud af 10 har kørt over usikrede jernbaneoverkørsler uden at sænke farten

Det kan koste både bøder, klip i kørekortet og ikke mindst tab af menneskeliv, hvis trafikanterne ikke respekterer jernbaneoverkørsler – eksempelvis ved at krydse sporet, mens bommene er på vej ned eller op.

- Vi gennemfører oplysningskampagnen i samarbejde med vores kolleger i Regionstog, der betjener store dele af det øvrige Sjælland og Lolland. Vi håber, at den fælles kampagne kan gøre det mindre ”smart” at krydse jernbanespor andre steder end der, hvor det er lovligt, siger Kurt Lauridsen.    

Download pressefoto her:

http://tsm.dk/images/presse/SporRespekt_pressebillede.jpg

Eksempler på kampagnemateriale er vedhæftet her:

http://tsm.dk/images/presse/plakat.jpg

http://tsm.dk/images/presse/stiskilt.jpg

http://tsm.dk/images/presse/sticker.jpg

PRESSEKONTAKT:

Kvalitets- og miljøchef Kurt Lauridsen, Lokalbanen A/S, telefon 48 29 88 20.