InterSystems leverer platformen når Danmark opretter nationalt patientindeks

InterSystems er valgt som en af leverandørerne til en ny service, der binder de danske regioners forskellige pleje- og sundhedssystemer sammen. Opgaven laves for National Sundheds-it (NSI), som er en styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. InterSystems HealthShare-platformen sikrer, at patientinformation kan deles mellem det relevante sundhedspersonale og de relevante myndigheder i hele Danmark. Et lignende projekt med InterSystems er allerede i gang i Sverige med stor succes.

Det nye nationale patientindeks (NPI) øger sundhedssikkerheden, forbedrer søgefunktionerne og skaber sikker adgang til patientdata. Alle disse funktioner har stor betydning ved behandling af patienter, som er akut syge, som har komplekse forløb, eller som hidtil er ukendte for den pågældende klinik.

NPI opbygger et indeks over dokumenter, både regionale patientjournaler og en lang række nationale registre, der kan opkobles til den danske Sundhedsjournal. De nationale sikkerhedskomponenter garanterer, at klassificeret sundhedsinformation udelukkende vises, for dem som ifølge loven har adgang til det.

Samme system i Danmark og Sverige

I Sverige er man startet med en lignende proces. ”Vi er glade for aftalen, og for at vi er udvalgt som leverandør af software til en væsentlig del af det danske sundhedsvæsens infrastruktur. Vi har erfaring fra den svenske NPÖ, som også bruger vores løsning. Vi ser det som en helt naturlig udvikling, at vi nu også skal være med til at udvikle tjenesten i Danmark, så de danske løsninger suppleres til gavn for større fleksibilitet, siger Mats Sandström, nordisk chef for InterSystems.

Opgaven laves på vegne af NSI, som er en myndighed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. NSI har underskrevet en aftale med Systematic, en systemintegrator, som har omfattende erfaring med at få avancerede systemer til at arbejde sammen og forbinde samarbejdspartnere for at nå de bedst mulige resultater. Systematic har desuden udviklet det kliniske informationssystem, som omfatter EPJ (Elektronisk Patientjournal), der snart er implementeret på alle sygehuse i Region Midtjylland. Kravene fra NSI var klare, og at Systematic valgte InterSystems som underleverandør var ikke en tilfældighed.

Et tæt samarbejde med plads til fleksibilitet er grundlæggende, ikke mindst fordi projektet har en stram tidsramme. InterSystems tilbyder en god kombination af to væsentlige dele i projektet: Produktet InterSystems HealthShare, der overholder IHE-standarden, samt kompetencer til en succesfuld implementering,” siger Henrik Jespersen, Vice President hos Systematic.

Projektet er i gang. Ud over InterSystems Corperation er også TDC Hosting A/S tilknyttet som underleverandør til driften af NPI i Systematics’ leverance.

For mere information:

Eric Ziengs                                        Erica Bennett

Geelmuyden.Kiese                          InterSystems

+45 4142 7567                                +44 (0) 1753 855 450

ezi@geelmuyden-kiese.dk           Erica.Bennett@InterSystems.com

Om InterSystems:

InterSystems Corporation er verdensledende inden for teknologi og platformer til sundhedssektoren. Med hovedkontoret i Cambridge, Massachusetts, og kontorer i 23 lande, leverer InterSystems avanceret teknologi til banebrydende applikationer. InterSystems CACHÉ® er en højtydende objektorienteret database med en høj præstationsevne, der gør software hurtigere og mere skalerbar. InterSystems Ensemble® er en hurtig integrations- og udvekslingsplatform, der hjælper til ny funktionalitet og integration af software. InterSystems HealthShare™ er en strategisk platform for information om sundhed, der tilbyder funktioner som at dele journaler (inklusive regionale og nationale EHR-løsninger), omfattende og avancerede analyser, at bygge klinik- og patientbaserede webforum og at udfylde informations- og funktionalitetshullerne i systemet. InterSystems DeepSee™ er en underliggende software for transaktionsprogrammer, der gør det muligt at hente virksomhedsinformation i realtid for en bedre operationel beslutningstagning.  InterSystems TrakCare™ er et webbaseret informationssystem om sundhed, der hurtigt leverer fordelene med en elektronisk patientjournal.  For mere information: InterSystems.se, InterSystems.fi.

Abonner

Dokumenter og links