Dansk Erhverv og Go’ Energi sammen om energirenovering i erhvervslivet

Dansk Erhverv og Go’ Energi går sammen om at hjælpe virksomhederne i gang med energirenovering af bygningerne. Formålet er at indfri millionpotentialet for energibesparelser på bygningsdriften.

Nu kan 20.000 erhvervsvirksomheder få nem og gratis hjælp til at energirenovere bygningerne. Go’ Energi og Dansk Erhverv er nemlig gået sammen om at indfri det store potentiale for energibesparelser i dansk erhvervslivs bygninger. Go’ Energi har beregnet, at erhvervslivet i alt kan spare 4,7 milliarder kroner årligt ved at opgradere bygningerne til energimærke C.

”Dansk Erhverv har indgået et partnerskab med Go’ Energi, fordi Go’ Energis servicer og redskaber er en unik mulighed for at give vores medlemsvirksomheder en hjælpende hånd med deres energispareindsats. Energieffektiviseringer er til gavn for både klimaet og virksomhedernes bundlinje,” siger Laurits Rønn, direktør i Dansk Erhverv.

Tilsvarende siger Thomas Drivsholm, projektleder i Go’ Energi:
”Partnerskabet med Dansk Erhverv er utroligt vigtigt for at nå ud til alle de virksomheder, som kan have glæde af at energirenovere deres bygninger. Med den fælles indsats får Dansk Erhvervs medlemmer direkte adgang til Go’ Energis redskaber, der på forskellige niveauer kan hjælpe virksomhederne med at tage hul på energiforbedring af deres bygninger. ”

Energihjælp efter behov
Dansk Erhvervs medlemmer kan blandt andet bruge Go’ Energis splinternye online-redskab Energihjælpen, som er henvendt til ejere af større bygninger og til virksomheder med grundlæggende kompetencer inden for energibesparelser. Små og mindre erfarne virksomheder kan få viden, inspiration og netværk med det særlige Frontløberkoncept, som lanceres i eftersommeren.


Ud over Energihjælpen og Frontløberkonceptet vil partnerskabet mellem Dansk Erhverv og Go’ Energi byde på fælles temakonference, nyhedsbreve og direkte information til Dansk Erhvervs medlemmer.

Fakta:
Undersøgelse: Overblik kan hjælpe virksomheder i gang med energirenovering
En nylig undersøgelse foretaget af Go’ Energi blandt 1.000 virksomheders beslutningstagere viser, at rigtig mange virksomheder ønsker hjælp til at få et overblik, hvis de skal motiveres til at træffe beslutninger om energirenovering af deres bygninger. Det gælder især det økonomiske overblik. 27 procent ønsker en prioriteret liste over de mest rentable tiltag, 27 procent ønsker en ærlig og præcis beregning af investering og potentiale for besparelser, mens 23 procent ønsker besøg af en uafhængig rådgiver.


Energihjælpen på www.GoEnergi.dk/energihjaelpen
For at give virksomhederne overblik og individuel rådgivning har Go’ Energi udviklet online-redskabet Energihjælpen, som især er henvendt til store virksomheder. Energihjælpen resulterer i en skræddersyet rapport med anbefalinger til, hvordan den enkelte bygningsansvarlige eller leder kommer videre.


Energihjælpen kræver kun, at man svarer på cirka 20 spørgsmål om, hvad behovet og den nuværende situation er. Forberedelse er ikke nødvendig. Det skyldes, at en del data kan hentes via Energihjælpen. Bygningens energimærke kan for eksempel hentes direkte i programmet.

Om Dansk Erhverv
Dansk Erhverv er Danmarks næststørste erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Dansk Erhverv repræsenterer 20.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer indenfor handel, rådgivning, videnservice og transport.


Kampagne om energibesparelser i bygninger
Go’ Energis kampagne om energibesparelser i bygninger er direkte henvendt til ejere og lejere af bygninger i den offentlige og den private sektor.


Kampagnen understøtter kravene i det nye bygningsreglement BR10 og de forslag til energieffektive løsninger, som identificeres ved hjælp af det lovpligtige energimærke til bygninger. Samtidig er der fokus på de obligatoriske eftersynsordninger for kedler og ventilationsanlæg.

Læs mere om kampagnen på www.GoEnergi.dk/erhverv.

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: