Danske hospitaler kan spare millioner på bedre energivaner

Danske hospitaler bruger årligt energi for mere end én milliard kroner, men et større dagligt fokus på energirigtig adfærd fra alle medarbejdere kan give besparelser på 5-10 procent. Det svarer til op mod 150 millioner kroner om året. Derfor har Go’ Energi udviklet et gratis kampagnemateriale, som er målrettet til hospitaler.

Hospitaler er energiforbrugere i sværvægtsklassen. Tilsammen bruger de godt og vel 280 små og store, private og offentlige hospitaler i Danmark energi for 1,5 milliarder kroner om året. Blandt de store energislugere er opvarmning, ventilation, køling, servere og computere og drift af maskineri som scannere og andet medicoteknisk udstyr. Det store energiforbrug er naturligvis stærkt bundet til hospitalernes særlige opgaver og døgnrytme.

Beregninger fra Go’ Energi viser, at de fleste arbejdspladser kan reducere energiregningen med 5-10 procent om året blot ved at indføre gode energivaner i hverdagen, og det gælder også på hospitaler. Det er baggrunden for, at Go’ Energi har iværksat kampagnen ’Jagten på den gemte energi’ og udviklet gratis kampagnemateriale. Det kan hjælpe med daglige påmindelser om at tænke på energispildet og slukke dér, hvor der ikke nødvendigvis er brug for lys, ventilation osv.  

Gå efter de lavthængende frugter
Præcis som på andre arbejdspladser, og for den sags skyld i vores private hjem, skyldes en meget betydelig del af energiforbruget maskiner på standby, lys der brænder unødvendigt og ventilationsanlæg, der skifter luften ud nat og dag - også når det ikke er påkrævet. Der er med andre ord nok af lavthængende frugter, som ikke kræver meget andet end medarbejdernes opmærksomhed og ændret adfærd i dagligdagen.

”Større dagligt fokus på energirigtig adfærd fra personalet kan give besparelse på mellem 5 og 10 procent om året. Det gælder især områder som opvarmning, belysning, ventilation og drift af medicoteknisk udstyr. Det svarer til en samlet årlig besparelse på op mod 150 millioner kroner for hele hospitalssektoren. For de største hospitaler kan der spares flere millioner kroner om året,” forklarer projektleder hos Go’ Energi Thomas Drivsholm.

Medarbejderne støtter op
Energiregningen på danske hospitaler udgør en meget betydelig del af det samlede driftsregnskab, så der gøres meget for at spare på energien gennem blandt andet bygningsforbedringer. Men der ligger fortsat store muligheder ved at involvere den enkelte medarbejder.

”Der kan spares mange penge ved helt enkle adfærdsændringer. Det er klart vores erfaring, at medarbejderne støtter op om sådanne initiativer,” fortæller afdelingsleder Thorkil Vandborg, Teknisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Han mener, at kunsten er at holde opmærksomheden ved lige over længere tid.

”I en travl hverdag er det nødvendigt at sætte fokus på de enkle adfærds-ting med jævne mellemrum. Et af de konkrete områder, vi arbejder på lige nu, er at få mere viden om, hvordan vi kan slukke for vores meget energikrævende scannere, når de ikke er i brug. Det er en almindelig opfattelse blandt klinikerne, at de helst skal være tændt hele tiden. Nu arbejder vi sammen med leverandørerne på at få klarlagt nogle gode rutiner her. Og det nytter bestemt at rette den daglige opmærksomhed mod de nemme energibesparelser lige fra kaffemaskinen til de store scannere,” siger Thorkild Vandborg.

En Userneed undersøgelse foretaget af Go’ Energi viser, at ansatte, der har været med i en adfærdskampagne, langt overvejende har positive erfaringer. Og de, der endnu ikke har været med i én, er åbne for at prøve det.

Bestil gratis adfærdsmaterialer på www.GoEnergi.dk/adfaerdskampagne.

Fakta

  • Danske hospitaler bruger energi for 1,5 milliarder kroner årligt
  • Go’ Energis beregninger viser, at offentlige virksomheder generelt kan spare 5-10 procent på energien alene ved bedre energi-adfærd. For hospitalerne svarer det til mellem 75 og 150 millioner kroner om året.
  • Sygehuses elforbrug fordeler sig på (i procent): Belysning 35, ventilation 20, IT 19, opvarmning 10, medicoteknik 10, køling 4, trykluft 2, diverse inkl. (kilde Energiforum Danmark).
  • Go’ Energis gratis adfærdsmateriale kan bruges af alle typer arbejdspladser. Der er desuden udviklet særligt materiale til hospitaler.
  • Adfærdsmaterialet består blandt andet af kampagneguide, materialekatalog, stickers, plakater, foldere, bordryttere, radiatorophæng, post it-blokke og kuglepenne. Bestil eller download materialer og læs mere om adfærdskampagner på www.GoEnergi.dk/adfaerdskampagne.
  • Ansatte, der har været med til adfærdskampagner, har langt overvejende positive erfaringer.
  • Blandt ansatte, der ikke har været med til adfærdskampagner, er mere end 70 procent positive over for ideen.

Kilde: Go’ Energi og Userneeds

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi fra 1. juli 2012 blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen.

Tags: