Danske virksomheder fyrer for gråspurvene

Selvom virksomhedens varmeanlæg fungerer og bliver serviceret jævnligt, er det ikke ensbetydende med, at det kører optimalt. Nye beregninger viser, at danske virksomheder kan spare over 400 millioner kroner om året på varme med investeringer, der er tjent hjem på under to år. Go´Energi tilbyder nu Varmetjek, der viser, hvor det kan betale sig at sætte ind.

Gråspurvene er sikkert godt tilfredse. Danske virksomheder fyrer nemlig for dem uden helt at være klar over det.

Det tyder nye beregninger fra Go’ Energi i hvert fald på. Danske virksomheder kan spare 420 millioner kroner om året – vel at mærke med investeringer, der forrenter sig med 50 procent eller mere.

Det store potentiale overrasker ikke projektleder Thomas Drivsholm fra den uvildige offentlige organisation Go’ Energi.

”Blandt andet brænder mange virksomheder titusindvis af kroner mere af på rumopvarmning, end de behøver. Spildet har mange forklaringer. Ofte er der et misforhold mellem de faktiske varmebehov og anlæggets effektivitet og dimensioner. Den kan også være gal med automatik, styring og almindeligt vedligehold. Et varmetjek vil afsløre, hvor det kan betale sig at sætte ind. Det er stort set altid muligt at opnå besparelser, uden at det går ud over komforten,” siger han.

Den eksisterende løsning var alt for dyr
En af de virksomheder, der sparer stort på bedre varmeudnyttelse, er farvefabrikken Sun Chemical i Køge. Der varmede man 15 bygninger på i alt ca. 2000 m2 op med den damp, som også blev brugt i produktionen. En nærmere analyse viste imidlertid, at det kostede fire millioner kroner om året og langt fra var den optimale løsning.

”Den løsning, vi anså for at være fornuftig, viste sig at være både uhensigtsmæssig og ineffektiv. Og det blev klart, at vi kunne opnå meget betydelige besparelser ved at opvarme bygningerne på en anden måde,” fortæller Hans Christian Schwartzbach, der er chef for Production, Logistics and Business Improvement.

For Sun Chemical blev løsningen en kombination af luft-til-luft-varmepumper og luft-til-vand-varmepumper. Det har skabt en besparelse i nærheden af 2.000.000 kWh om året svarende til 700.000 kroner årligt.

Det er langt fra altid, det er nødvendigt med så omfattende en omlægning af varmeproduktionen, som tilfældet var med Sun Chemical, men eksemplet er tankevækkende, fordi alle troede, at man havde den bedste løsning.

Fakta om opvarmning

  • Danske erhvervsvirksomheder bruger energi for over otte milliarder kroner om året på rumopvamning.
  • Beregninger fra Go Energi viser, at virksomhederne kan spare 420 millioner kroner om året i varmeudgifter med investeringer, der forrenter sig med 50 procent eller mere.
  • I danske virksomheder står rumopvarmningen for 18 procent af energiomkostningerne.

Om Go’ Energi Varmetjek

Go’ Energi-tjek er en række målrettede energitjek, der gør det nemt at reducere energiudgifterne. Go’ Energi-tjek koster en dags konsulentarbejde og adskiller sig fra andre tjek og energiscreeninger ved:

  • At være udviklet af Go’ Energis fageksperter uafhængigt af kommercielle interesser.
  • At tjekket udføres af energisynskonsulenter med ingeniør- eller maskinmester baggrund og flere tusind timers dokumenteret erfaring med energirådgivning for erhvervslivet.
  • At konsulenten analyserer virksomhedens reelle behov foruden at optimere eksisterende anlæg.
  • Ved et varmetjek får virksomheden kortlagt varmebehovet og varmeanlæggets effektivitet. Derudover tjekkes automatik, styring og den almindelige vedligeholdelsesstandard.
  • Der findes mange forskellige Go’ Energi-tjek, bl.a. for varme, køling og belysning. Læs mere og bestil på www.GoEnergi.dk/tjek

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).

Sun Chemical: chef for Production, Logistics and Business Improvement Hans-Christian Schwartzbach, tlf: 27 14 28 07, e-mail: Hans-Christian.Schwartzbach@sunchemical.com

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi fra 1. juli 2012 blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen.

Tags: