Danske virksomheder går glip af fire milliarder om året

Danske virksomheder kunne spare næsten fire milliarder kroner på energiudgifterne med investeringer, der tjener sig ind på under to år. Men mange små og mellemstore virksomheder er ikke kommet i gang. Manglende overblik og mistro til kommercielle tilbud står i vejen. Et nyt, uvildigt energitjek fra den offentlige organisation Go’ Energi skal gøre det nemt at sænke energiudgifterne. Transport- og lagervirksomheden Hurup Thy fandt besparelser for 100.000 kroner om året.

Danske virksomheder kunne spare 3,9 mia. kroner til energiudgifter om året. Vel at mærke med investeringer, der forrenter sig med 50 % eller mere. Det viser beregninger fra den uvildige offentlige organisation Go’ Energi. Alligevel halter mange små og mellemstore virksomheder bagefter og får ikke plukket de lavthængende frugter. Det skal et nyt energitjek lave om på.

”I junglen af energisparetilbud ved virksomhederne ofte ikke, hvor de skal begynde. Derfor har vi udviklet et overblikstjek, som viser vej til de største besparelser med de mindste investeringer. Virksomheden får et klart billede af, hvad der kan betale sig,” siger projektleder Thomas Drivsholm fra Go’ Energi.

Useriøse sælgere
Det nye tjek er udviklet af Go’ Energis fageksperter uafhængigt af kommercielle interesser. Det udføres af energisynskonsulenter med flere tusind timers dokumenteret erfaring med energirådgivning for erhvervslivet.

Og det var lige, hvad der manglede for den nordjyske transport- og lagervirksomhed N.C. Christensen & Sønner – i daglig tale kendt som Hurup Thy.

”Vi er jo ikke eksperter i energitiltag og skal heller ikke være det. Så vi havde brug for hjælp udefra, men der ringer useriøse sælgere til os hver uge, så jeg er generelt skeptisk. Det kan være svært for os at vurdere kvaliteten af en rådgiver, hvis vi selv skal researche, og vi har heller ikke tid til at ligge og rode på nettet,” siger logistikchef Frits Worm fra Hurup Thy.

For pengenes skyld
Frits Worm tøver ikke med at anbefale energitjek til andre virksomheder.

”Så snart du har nogle rimeligt store energiudgifter, kan et tjek hurtigt betale sig med de penge, man sparer bagefter,” siger han og understreger, at for Hurup Thy skal det kunne betale sig.

”Vi må være ærlige og sige, at det er pengene, der tæller. Vi kan være nok så glade for miljøet, men hvis firmaet går under i forsøg på at spare på energien, er det jo ikke sjovt. Og der er ikke penge til noget ekstra for tiden,” siger han.

Hurup Thys sparetiltag efter overblikstjekket sparer i første omgang virksomheden 55.000 kroner om året. Go’ Energi anbefaler overblikstjek særligt til virksomheder, der ikke er gået i gang med en omfattende energiindsats eller ikke ved, hvor deres energiforbrug ligger.

Læs mere på www.goenergi.dk/tjek.

FAKTA

Om overblikstjek

Overblikstjekket fra Go’ Energi...

 • ...er udviklet af Go’ Energis fageksperter uafhængigt af kommercielle interesser.
 • ...udføres af energisynskonsulenter med flere tusind timers dokumenteret erfaring med energirådgivning for erhvervslivet.
 • ...er oplagt for virksomheder, der ikke er gået i gang med en omfattende energiindsats eller ikke ved, hvor deres energiforbrug ligger.
 • ...sikrer, at der udarbejdes en behovsanalyse, der vurderer virksomhedens reelle energibehov i tillæg til at optimere eksisterende anlæg.

Læs mere på www.goenergi.dk/tjek.

Energibesparelser i Hurup Thy
Gennemgangen af Hurup Thy viste et samlet sparepotentiale på omkring 100.000 kroner om året for investeringer på omkring 350.000 kroner vha. en række forslag:

 • Rumvarme i lagre
 • El til belysning
 • El, vand og varme til vaskemaskine
 • El til trykluft

Forslag om trykluft og vaskemaskine undersøges nærmere.

Rumvarme og belysning gennemføres med sikkerhed:

 • Årlig energibesparelse: 13.000 kWh el og 150.000 kWh varme
 • Årlig kontant besparelse: 55.000 kroner
 • Engangsindtægt ved salg af energibesparelse: 42.000 kroner
 • Investering: 185.000 kroner
 • Årlig forrentning: 40 %
 • Investeringens levetid: Min. 10 år
 • Samlet besparelse i investeringens levetid: Min. 490.000 kroner

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk. Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).
N.C. Christensen & Sønner: Logistikansvarlig Frits Worm, e-mail: frits@hurupthy.dk , tlf.: 96 17 17 83

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen. Loven forventes at blive vedtaget i juni.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links