Der er prestige i energirigtigt nybyggeri

Der er i stigende grad prestige for virksomheder i at bygge energirigtigt. Det bidrager til virksomhedens image, og et medfølgende godt indeklima er med til at holde på medarbejderne. Nogle virksomheder bygger grønt uanset hvad, mens andre også går efter en fordelagtig økonomi i bygningen. Og den er der, hvis man tænker energirigtigt fra begyndelsen, mener Go’ Energi. Widex høreapparater tiltrækker medarbejdere med sit nye hovedsæde.

Der er gået mode i at have et energirigtigt hovedkvarter i erhvervslivet, og virksomheder kappes om at bygge grønnest. Det oplever Go’ Energi, der netop har udgivet en guide til at bygge energirigtigt.

”Vi kan se på bygherrernes krav til nye byggerier, at markedet er begyndt at tænke i energieffektive løsninger. Det er meget positivt, og bygherrer kan med fordel bruge vores nye byggeprocesvejledning,” siger sekretariatschef i Go’ Energi, Henrik Teglgaard Lund.

Tendensen bekræftes af forskningschef ved Alectia og adjungeret professor ved DTU Byg Lars Christoffersen, der rådgiver virksomheder om byggeri.

”Det er klart en stigende tendens. Vi bliver hele tiden kontaktet af folk, der vil høre, hvad vi kan gøre i forhold til energien i deres nye bygninger,” siger Lars Christoffersen.

Nye løsninger giver 5.000 besøgende
En af de virksomheder, der gør meget ud af at bygge energirigtigt, er Widex høreapparater. Virksomhedens nye hovedsæde i Allerød tager en række nye løsninger i brug og har blandt andet et unikt varmeanlæg, der lagrer varme i et grundvandsmagasin om sommeren og bruger det til opvarmning om vinteren.

Selvom man ikke umiddelbart forbinder høreapparater med energibevidsthed, giver den nye bygning med egen vindmølle masser af positiv opmærksomhed for Widex, fortæller medejer og civilingeniør Richard Tøpholm.

”Vi får enormt mange besøgende, som kommer for at se bygningen. Det oplevede vi aldrig i det gamle hovedkvarter, og det overraskede os, hvor stor interessen er. Vi forventer op mod 5.000 besøgende i år og overvejer at oprette en decideret rundvisningsafdeling,” siger han.

Nemmere at tiltrække medarbejdere
Klimahensynene har givet Widex et hovedsæde i lavenergiklasse 1, og det er med til at profilere virksomheden.

”Vi får ansøgninger fra folk, som har hørt om huset. Så det har styrket vores evne til at tiltrække arbejdskraft. Vi oplever også en stolthed blandt medarbejderne over det, vi har gjort, og så er det gode indeklima med til at fastholde dem,” siger Richard Tøpholm.

Bruges i fortællingen om virksomheden
Widex bruger også bygningen til at fortælle om en moderne, grøn virksomhed, der sætter nye standarder. Det er den ikke ene om, mener Lars Christoffersen.

”Stadig flere bygger grønt, fordi de vil gøre det. De vil vise, at de er miljørigtige,” siger Lars Christoffersen.

I Widex’ hovedsæde tjener de fleste tiltag ifølge virksomheden sig selv hjem. Men ikke alle.

”Solcellerne kan ikke betale sig. Men de er også et æstetisk valg, der passer godt til en high tech virksomhed som vores,” siger Richard Tøpholm.

Økonomien tæller stadig
De fleste virksomheder tænker stadig over økonomien, når de bygger. Det går hånd i hånd med energien, mener Henrik Teglgaard Lund fra Go’ Energi.

”Det er en myte, at det er dyrt at bygge energirigtigt. Hvis man tænker energien ind fra begyndelsen, kan man få en lavenergibygning til samme eller næsten samme pris som ved standardbyggeri. Det giver lavere driftsudgifter i hele bygningens levetid og gør virksomheden mindre sårbar over for stigende energipriser, så der er rigtig god økonomi i at bygge energirigtigt,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Det kan Lars Christoffersen skrive under på.

”Som rådgivere bliver vi nødt til selv at være fremme i skoene, så i 2009 byggede vi vores nye kontor i Kolding to energiklasser bedre, end bygningsreglementet krævede. Og det lykkedes faktisk uden ekstraomkostninger i forhold til almindeligt kontorbyggeri,” siger han.

Det kan andre også gøre, mener Henrik Teglgaard Lund.

”Det kræver en indsats, men det kan sagtens lade sig gøre. Vores nye byggeprocesvejledning gør det nemmere at komme i mål, og den kan downloades gratis fra www.GoEnergi.dk,” siger han.

FAKTA

Fem gode råd til en energibevidst byggeproces:

 • Tænk energieffektivitet ind i hele byggeprocessen
 • Tænk driftsøkonomien ind i projekteringen
 • Stil konkrete krav, inden kontrakter indgås
 • Analyser løsningerne undervejs – brug en energigransker
 • Fokuser på de dele af bygningen, som har størst energiforbrug
 • Læs mere i Go’ Energis byggeprocesvejledning: www.goenergi.dk/byggeprocesvejledning

De har bygget energirigtigt - eksempler

Widex høreapparaters hovedsæde, Allerød

 • Færdig: 2010.
 • Energiklasse: Lavenergiklasse 1.
 • Indhold: Op til 900 medarbejdere i kontor og produktion.
 • Særlige tiltag i bygningen: Grundvandsvarme- og køleanlæg som det første i Danmark. 20.000 solceller på 600 m2. Egen 100 meter høj vindmølle. Opsamling af regnvand til toiletskyl m.v.
 • Widex om byggeriet: ”Det har hjulpet vores evne til at tiltrække arbejdskraft. Vi oplever også en stolthed blandt medarbejderne over det, vi har gjort.”

Nykredits hovedsæde Krystallen, Kalvebod Brygge, København

 • Færdig: 2011.
 • Energiklasse: Lavenergiklasse 2.
 • Indhold: 300 medarbejdere i bank og kontor.
 • Særlige tiltag i bygningen: Unikt lavt energiforbrug for glasbygninger opnået med fire lag glas og naturlig ventilation i bygningen. Solceller på taget. Udnytter vandet i Københavns havn til køling.
 • Nykredit om byggeriet: ”Vi ønsker at vise et bredt samfundsengagement, og som en del af det støtter vi bestræbelserne på at nedbringe CO2-udledningen, også i vores egne bygninger som Krystallen.”

EnergiMidts hovedsæde, Silkeborg

 • Færdig: 2010.
 • Energiklasse: Lavenergiklasse 1.
 • Indhold: Kontor for over 400 medarbejdere.
 • Særlige tiltag i bygningen: Egne rådgivere har udviklet nye løsninger, så lys og indeklima er 100 procent behovsstyret. Udnytter varmen fra servere til rumvarme. Solceller giver både strøm og solafskærmning.
 • EnergiMidt om byggeriet: ”Som energivirksomhed må vi selv gå foran, og nu har vi et hus, som kan tjene som udstillingsvindue for den ypperligste teknologi på energiområdet.”

Fiberline Energiplusfabrik, Middelfart

 • Færdig: 2007.
 • Energiklasse: Ukendt.
 • Indhold: 160 medarbejdere producerer kompositprofiler.
 • Særlige tiltag i bygningen: Fiberline udviklede egne energirigtige kompositrammer til vinduer. Varmegenvinding på alle ventilationsanlæg. Central styring og regulering af varme, ventilation m.v. og Smart-house belysning.
 • Fiberline om byggeriet: ”Vores produkter er med til at reducere energiforbrug i bygninger, og derfor er det vigtigt for os, at vores egen fabrik også er energirigtig. Fabrikken viser, at man godt kan bygge energirigtigt og samtidig æstetisk.”

Kilder: Go’ Energi, Widex, Nykredit, Fiberline, Magasinet Ejendom

Yderligere oplysninger:
Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@goenergi.dk eller Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22)

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Dokumenter og links