Dobbelt så mange kommuner med ESCO-samarbejde

Kommunerne vil gerne energiforbedre bygninger og indgår i stigende grad samarbejder med ESCO-virksomheder, der gennemfører energirenoveringer og bliver betalt med energibesparelser. Antallet af kommuner med ESCO er fordoblet fra otte til 16 på under et år, blandt andet fordi kommunerne får garanti for energiforbedringerne. Også kommunalpolitikere viser stor interesse for ESCO i en ny undersøgelse fra Center for Energibesparelser.

Der kommer hurtigt flere danske kommuner med ESCO-partnerskaber. I april havde bare 8 kommuner underskrevet et ESCO-partnerskab. Nu er tallet ti, og yderligere seks kommuner er i gang med det indledende arbejde for at etablere partnerskaber.

Et partnerskab foregår ved, at et Energy Service Company (ESCO) laver energirenoveringer i en kommune og får en del af energibesparelsen som betaling.

Betaler sig for Helsingør
ESCO-partnerskaber er i mange tilfælde en fordel for kommuner, vurderer Center for Energibesparelser. En af de kommuner, der kan se fordelene ved ESCO, er Helsingør. Kommunens klimakonsulent, Karen Marie Pagh Nielsen, mener, at ESCO-samarbejdet kan betale sig.

”Helsingør har valgt ESCO, fordi vi kan se et betydeligt potentiale for besparelser. Med ESCO-konceptet kan vi energirenovere kommunens ca. 200 ejendomme inden for en relativt kort tidsramme. Vi lægger også vægt på, at ESCO-virksomheden giver en garanti for energibesparelsen,” siger Karen Marie Pagh Nielsen.

En forundersøgelse anslår, at Helsingør kan spare 18-21 procent af energien i den samlede bygningsmasse. Kommunen er nu ved at forberede udbud af ESCO-partnerskabet.

Stor interesse fra politikere
Også i kommuner, der endnu ikke har indledt et ESCO-samarbejde, er der stor interesse for samarbejder.

I en ny undersøgelse blandt politikere på teknik- og miljøområdet i 26 kommuner svarer 86 procent, at de har høj eller meget høj personlig interesse for ESCO. Undersøgelsen er foretaget af NRGi Rådgivning for Center for Energibesparelser.

14 procent af politikerne betegner deres interesse for ESCO som ’middel’. Dermed er der ingen af de adspurgte, der angiver en lav eller meget lav interesse for ESCO.

Stadig skepsis
Nogle kommuner fravælger et ESCO-partnerskab, fordi de ikke føler behov for hjælp til at gennemføre energibesparelser, eller fordi de ikke ønsker at dele den økonomiske gevinst af energiinvesteringer. Men der kan alligevel være grund til at overveje et samarbejde, mener projektleder Anders Hjorth Jensen fra Center for Energibesparelser.

”Det kan være en stor udfordring at finde penge til at sikre gennemførelsen af store energibesparelser i bygningsmassen. Her kan ESCO-virksomheden hjælpe med energirenoveringer, der ellers ikke umiddelbart ville blive gennemført. Det giver kommunerne reelle besparelser,” siger Anders Hjorth Jensen.

Der er dog undtagelser, hvor ESCO-partnerskaber ikke er attraktive. Det er især, hvis en kommune har en lav bygningsvolumen eller allerede har energirenoveret mange bygninger.

Se kommunerne, der arbejder med ESCO.

Om ESCO

  • ESCO-samarbejdet gør det muligt at lave energirenoveringer i bygninger, som bliver finansieret af energibesparelserne.
  • ESCO-virksomheden giver garanti for energiforbedringen. Hvis energiforbedringen ikke bliver opnået, bliver differencen dækket af ESCO.
  • Investeringerne vil ofte være indtjent gennem energiforbedringer efter 5 til 10 år. 
  • Læs mere om ESCO-partnerskaber

Kontakt:
Anders Hjorth Jensen, projektleder i Center for Energibesparelser
Mobil: 41 18 84 31
E-mail: anhj@sparenergi.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og
energiministeren. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdninger, det
offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport.
Virkemidlerne er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.
Centret blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centret
deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Tags: