Energiforbedringer giver penge ind ad vinduet

Større energiforbedringer i boligen som f.eks. efterisolering af loftet er ofte en overskudsforretning for boligejeren. Det viser nye beregninger fra Go’ Energi. I de fleste tilfælde er energibesparelsen større end udgiften til renter og afdrag på lånet til energiforbedringen. Med de stigende energipriser og kolde vintre kan investeringen vise sig at blive endnu bedre med tiden. Samtidig har flere undersøgelser vist, at boligkøbere lægger stor vægt på et godt energimærke og dermed lavt energiforbrug. Så energiforbedringer kan også være penge værd, når huset skal sælges.

Hver fjerde husejer er indstillet på at bruge op til 1.000 kroner om måneden på at gøre deres bolig mere energieffektiv, viser en ny undersøgelse fra Go’ Energi, foretaget af Userneeds på et repræsentativt udsnit at boligejerne. Et beløb af den størrelse kan du komme meget langt for.

Nye beregninger fra Go’ Energi viser, at der ligefrem kan være penge i at investere i energiforbedringer. Når udgiften til afdrag og lån sættes i forhold til besparelsen på energiforbruget, så ender regnestykket i et plus, og boligejerens månedlige rådighedsbeløb bliver faktisk større.

Endnu flere penge mellem hænderne

”Investeringen i energiforbedringer er godt givet ud, og med stigende energipriser og øget fokus på energiforbruget, når folk skal købe hus, kan det vise sig at blive en bedre og bedre forretning med årene. Oven i det kommer så gevinsten i form af et hus, der er sundere og mere behageligt at bo i,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go’ Energi.

Flest penge får boligejeren mellem hænderne ved at hulmursisolere eller ved at skifte et oliefyr ud med et jordvarmeanlæg eller en luft til vand-varmepumpe. Her er mellem 350 og 750 kroner mere i rådighedsbeløb hver måned for boligejeren.

Kun udskiftning af vinduer til energivinduer og udskiftning af selve ruden til energiruder fører til, at boligejeren skal have penge op ad lommen. Den beskedne investering på henholdsvis 200 kroner og 100 kroner om måneden er samtidig en ansigtsløftning til husets facade og giver et bedre indeklima med mindre træk. 

På GoEnergi.dk får du hjælp
Go’ Energi lægger vægt på at give den enkelte boligejer individuelle råd om mulighederne for energieffektive tiltag. Derfor har Go’ Energi udviklet et ikke-kommercielt og uafhængigt webbaseret værktøj, Boligtjek, hvor du får forslag til energiforbedringer af lige præcis din bolig.

Når du har tastet din adresse ind, får du allerede det første bud på en prioriteret liste over forbedringer. Med nogle få klik kan du supplere de oplysninger, Boligtjek allerede kender om din bolig. Og jo mere præcise oplysninger, du opgiver, jo mere nøjagtige bliver forslagene. Du får f.eks. oplysninger om energibesparelsen i kWh og kroner og de årlige omkostninger til finansiering af projektet. Du kan altså straks se, om forbedringsprojektet giver dig et større rådighedsbeløb.  Du kan også se den reelle tilbagebetalingstid for projektet, udregnet under hensyntagen til låneomkostninger, og at prisen på energi forventes at stige.

Er du parat til at tage skridtet videre og finde en håndværker, får du forslag til konkrete håndværkere i dit nærområde på Go’ Energis Håndværkerliste. Her finder du håndværkere, der er uddannede i det konkrete energiprojekt og har et godt overblik over en lang række standardiserede energiløsninger.  Du finder Boligtjek og Håndværkerlisten på GoEnergi.dk

Illustration til artiklen til fri redaktionel brug:www.goenergi.dk/nyhedsgrafik

Billedtekst: Tallene viser den totale månedlige gevinst (grønne tal) eller udgift (røde tal).

Fakta om gevinster og udgifter ved de enkelte energiforbedringer

SKIFT TIL NYE ENERGIVINDUER* Månedlig udgift/gevinst det første år Månedlig           udgift/gevinst efter fem år
Ved naturgas - 210 kr./måned - 188 kr./måned 
Ved fjernvarme - 280 kr./måned  - 266 kr./måned 
Ved oliefyr - 77 kr./måned - 42 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 125.000 kroner og udskifter 30 m2 (cirka 15 vinduer) to-lags termovinduer med 3-lags energivinduer

 

 

 

SKIFT TIL NYE ENERGIRUDER* Månedlig              udgift/gevinst det første år Månedlig             udgift/gevinst efter fem år
Ved naturgas - 74 kr./måned - 57 kr./måned 
Ved fjernvarme - 121 kr./måned  - 110 kr./måned 
Ved oliefyr + 16 kr./måned + 41 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 70.000 kroner og udskifter 22m2 (cirka 15 ruder) to-lags termoruder med 2-lags energiruder

  

EFTERISOLER LOFTET* Månedlig           udgift/gevinst det første år Månedlig             udgift/gevinst efter fem år
Ved naturgas - 17 kr./måned + 5 kr./måned
Ved fjernvarme - 78 kr./måned  - 62 kr./måned 
Ved oliefyr + 97 kr./måned  + 131 kr./måned 
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 70.000 kroner og efterisolerer et loft på 140 m2 (fra 100 mm isolering til 400 mm isolering).

 

UDSKIFT ÆLDRE NATURGASKEDEL* Månedlig            udgift/gevinst det første år Månedlig             udgift/gevinst efter fem år
Ved naturgas + 94 kr./måned + 120 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 45.000 kroner for at udskifte en naturgaskedel af ældre dato med en ny naturgaskedel

 

ISOLER HULMURENE* Din månedlige udgift/gevinst det første år Din månedlige udgift/gevinst efter fem år
Ved naturgas + 474 kr./måned + 530 kr./måned
  Ved fjernvarme + 352 kr./måned + 395 kr./måned
Ved oliefyr + 706 kr./måned + 786 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 20.000 kroner og hulmursisolerer 80 m2 vægge med 75 mm isolering.

 

SKIFT TIL JORDVARME* Månedlig              udgift/gevinst det første år Månedlig             udgift/gevinst efter fem år
Fra oliefyr + 462 kr./måned + 547 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 110.000 kroner og udskifter et gennemsnitligt oliefyr med et jordvarmeanlæg. ** Skift til jordvarmeanlæg vil typisk være aktuelt for boligejere med oliefyr modsat boligejere med fjernvarme eller naturgas

 

SKIFT TIL LUFT TIL VAND VARME-PUMPE* Månedlig              udgift/gevinst det første år Månedlig              udgift/gevinst efter fem år
Fra oliefyr** + 490 kr./måned + 573 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 95.000 kroner og udskifter et gennemsnitligt oliefyr med en luft til -vand-varmepumpe ** Skift til luft til vand varme-pumpe vil typisk være aktuelt for boligejere med oliefyr modsat boligejere med fjernvarme eller naturgas

 

INSTALLER SOLVARME* Månedlig              udgift/gevinst det første år Månedlig              udgift/gevinst efter fem år
Ved naturgas  + 20 kr./måned  + 38 kr./måned
* Er baseret på, at boligejeren optager et 30-årigt realkreditlån på cirka 45.000 kroner og installerer solvarmeanlæg til varmt brugsvand med 4 m2 solfanger som supplement til naturgas.

 

SÅDAN HAR GO’ ENERGI REGNET PÅ UDGIFTER OG GEVINSTER

Trin 1:
Vi har taget udgangspunkt i, at du tager et realkreditlån for at finansiere den enkelte energiforbedring i din bolig. Lånets størrelse svinger derfor fra den ene type forbedring til den anden. Renteomkostningerne er baseret på en effektiv rente på 5,5 procent.

Trin 2:
Vi har beregnet den gevinst, du får i form af et reduceret energiforbrug. Besparelsen er desuden baseret på en forventet stigning af energipriser på 2,5 procent årligt inklusiv inflation.

Rentefradrag er baseret på en skatteprocent på 33,6 procent.

Trin 3:
Vi har taget de totale udgifter til lånet og fratrukket rentefradrag og den reducerede udgift til energi over en periode på 30 år, hvilket er svarende til lånets løbetid.

Tallene viser den totale månedlige gevinst (grønne tal) eller udgift (røde tal), som den enkelte boligejer kan forvente at opnå ved investering i energiforbedringer.

Olie 10,38 Kr./liter
Naturgas 8,69 Kr./m3
Fjernvarme 616 Kr./MWh
El til opvarmning 1,87 Kr./kWh
El 2,01 Kr./kWh

Du kan få individuelle beregninger præcis for din bolig ved at bruge Go’ Energis beregner på GoEnergi.dk/Boligtjek.


Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@goenergi.dk.

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: