Energihjælpen: Individuelle energianbefalinger på syv minutter

Få overblik og en skræddersyet rapport med anbefalinger til netop jeres arbejde med energieffektivisering i bygningerne. Det tager højst syv minutter. Energihjælpen er et splinternyt online redskab udviklet af Go’ Energi til kommuner og erhvervslivet.

Det er koldt ved nogle arbejdspladser, og der er kondens på vinduerne. Ingen tvivl om at det ville være en fordel at gøre noget ved enten vinduer eller varmeanlæg for at forbedre indeklimaet og spare på energien til varme.

Men hvordan kommer I fra tanke til handling? Der findes meget information om energibesparelser og mange redskaber. Der mangler bare tid til at sætte sig ind i det hele og få overblik over lige netop jeres situation.

Derfor har Go’ Energi nu udviklet Energihjælpen, der på seks til syv minutter kan give en skræddersyet rapport med anbefalinger til, hvordan den enkelte bygningsansvarlige eller leder kommer videre. 

Hurtig diagnose til Thisted Kommune
”Energihjælpen opdagede helt tydeligt, at vores svage side er den interne organisering og formidling af arbejdet med energieffektivisering. Derfor lå vægten på organisering i anbefalingerne. Det har allerede inspireret mig til en snak med min chef om organiseringen,” siger Frank Christensen, energiansvarlig i Thisted Kommune. Kommunen har afsat fem millioner kroner årligt til energieffektiviseringer, og sidste år sparede kommunen en million på energien.

”Det er en god investering, men vi får ikke fortalt det til nogen – heller ikke internt. Det ville være et dejligt udgangspunkt at have og formidle en energipolitik fra høj til lav i kommunen – også når vi skal inspirere en leder i en daginstitution til at tage energibesparelser med som en del af jobbet,” siger Frank Christensen. 

Så behøver du kun at søge ét sted
”Vi har udviklet Energihjælpen for at hjælpe bygningsejerne med at identificere de nuværende udfordringer og pege på, hvordan de kommer videre. Det kræver kun, at man svarer på cirka 20 spørgsmål om, hvad behovet og den nuværende situation er. Forberedelse er ikke nødvendig. Det skyldes, at en del data kan hentes via Energihjælpen, for eksempel bygningens energimærke,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatsleder i Go’ Energi.

Det særlige ved Energihjælpen er, at den samler viden om energieffektivisering og peger på de bedste websites, rapporter, gældende regler og værktøjer inden for emnet, så brugeren kun behøver at søge ét sted for at finde lige netop de værktøjer, der er relevante.

Når en bruger har afsluttet Energihjælpen, får man en rapport med anbefalinger. Desuden bliver der fulgt op med målrettede mails, der inspirer brugeren til at gå videre i processen og søge mere viden via Energihjælpen, når de første skridt er klaret.

Prøv Energihjælpen

Fakta

Om Energihjælpen
Energihjælpen er et splinternyt online værktøj, som ligger på GoEnergi.dk/energihjaelpen.

 • Energihjælpen er udviklet af Go’ Energi og henvender sig til administrative ledere og bygningsansvarlige.
 • Energihjælpen betyder, at du kun behøver at søge ét sted efter hjælp til energieffektvisering
 • Du skal ikke indtaste data men svare på 20 spørgsmål, og det tager højst syv minutter.
 • Du får personlige anbefalinger til, hvor du helst bør sætte ind.
 • Du vil modtage motivations- og temamails.
 • Energihjælpen peger på værktøjer og vejledninger fra bl.a: Go’ Energi, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, Energiguiden.dk, Dansk Energi, dansk Standard, Energitjenesten.dk, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Energihjælpen tager udgangspunkt i følgende emner:

 • Ledelse og samarbejde
 • Økonomi og prioritering
 • Status og opfølgning
 • Mål og planer
 • Projekter og viden

Yderligere oplysninger:

Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef
Go’ Energi
Telefon: 33 95 58 01
Mail:
htl@goenergi.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: