Få dit firma på hjemmeside med 100.000 besøgende

Den nye service Håndværkerlisten hjælper boligejere med at finde håndværkere på GoEnergi.dk, der har op mod 100.000 besøgende hver måned. Du kan få dit firma på listen, hvis mindst én i firmaet er uddannet energivejleder.

Gratis visning af dit firma på en hjemmeside med op mod 100.000 besøgende om måneden. Det bliver nu en mulighed for alle håndværkere med mindst én uddannet energivejleder i firmaet. Du kan blive uddannet energivejleder med et tre-dages kursus.

Det er Center for Energibesparelser (CFE), der med den nye service Håndværkerlisten matcher boligejere med håndværkere.

”Vi vil gerne hjælpe håndværkere, som er gode til energivenlige løsninger, ved at give dem mulighed for at vise potentielle kunder, hvad de kan. Samtidig gør vi det nemt for boligejerne at komme i gang med boligforbedringer og finde de rigtige håndværkere til opgaven, ” siger Michael Reuss, projektleder i CFE.

Gratis profil
Håndværkerlisten kan sammenlignes med en datingportal, som hjælper de rigtige parter med at mødes. Som håndværker opretter du en profil med firmaoplysninger. Det er gratis at oprette profilen, og der er ingen bindinger, så du kan altid slette din profil igen.

Du kan læse mere og tilmelde dig på haandvaerkerlisten.goenergi.dk.

Stort behov for Håndværkerlisten
På håndværkernes firmaprofiler kan boligejerne også se, hvilke energiløsninger firmaerne tilbyder. De kan for eksempel klikke på hulmursisolering og se, hvilke håndværkere der kan lave det.

Energiløsningerne er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger, og leder Vagn Holk har længe set frem til Håndværkerlisten.

”Vi udvikler energiløsninger og uddanner håndværkere i at bruge dem. Men vi har virkelig manglet en platform, der får håndværkerne ud til forbrugerne. Derfor opfylder Håndværkerlisten et stort behov,” siger Vagn Holk.

En firmaprofil bliver synlig på Håndværkerlisten, når firmaet tilbyder mindst én energiløsning.

Kursus garanti for kunnen
For at blive vist på Håndværkerlisten, skal mindst én i firmaet være uddannet energivejleder.

”Det gør, at vi kan fortælle forbrugerne, at håndværkerne på listen er uddannet i at bruge energiløsninger,” siger Michael Reuss fra CFE.

For boligejerne betyder energiløsningerne, at de får en korrekt og energivenlig løsning, der overholder bygningsreglementets krav.

Listen er i luften
Håndværkerlisten er for nylig blevet offentligt tilgængelig på nettet. Fra midten af januar kunne forbrugerne se den på CFE’s hjemmeside GoEnergi.dk. Der er allerede omkring 50 firmaer tilmeldt.

Håndværkerlisten har alle muligheder for at blive en succes, mener Michael Reuss.

”Der kommer stadig mere fokus på energirigtige løsninger – både hos håndværkere og boligejere. Derfor er det det helt rigtige tidspunkt at lancere den her platform. Vi har en stor kampagne om energibesparelser i bygninger i år, og vi skal nok sørge for, at forbrugerne kommer til at høre om Håndværkerlisten,” siger han.

> Læs mere om Håndværkerlisten

> Læs mere om Energivejlederuddannelsen

> Læs mere om energiløsninger

Kontakt
Michael Reuss, projektleder, Center for Energibesparelser
Mobil: 41 96 49 82
E-mail: mire@sparenergi.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og
energiministeren. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdninger, det
offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport.
Virkemidlerne er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.
Centret blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centret
deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Tags:

Multimedia

Multimedia