Go’ Energi fortsætter arbejdet – lidt endnu

Selvom Go’ Energi bliver nedlagt som en del af energiforliget, fortsætter organisationen sit arbejde, indtil en ny lov er vedtaget. Go’ Energi hjælper journalister, forbrugere, virksomheder og andre med uvildig information om energieffektive løsninger, der sparer energi og penge.

Med energiforliget besluttede et bredt politisk flertal at afvikle Go’ Energi. Men den uvildige organisation, der arbejder for at skabe energieffektiviseringer, lukker og slukker ikke fra den ene dag til den anden, understreger Go’ Energis sekretariatchef Henrik Teglgaard Lund.

"Go' Energi eksisterer, indtil der er vedtaget en lov om at nedlægge det, så vi arbejder videre. Det betyder, at alle med behov for uvildig information om energieffektivisering fortsat kan henvende sig. F.eks. hjælper vi stadig journalister, der har brug for fakta, udregninger og gode råd til artikler. Vi fortsætter også indsatsen over for forbrugere, virksomhederne og andre,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Loven om at nedlægge Go’ Energi forventes vedtaget i juni. Den er lige nu i høring med høringsfrist allerede på mandag d. 16. april.

> Se lovforslag og giv høringssvar om lukningen af Go’ Energi

Arbejdet fortsætter efter nedlæggelsen
Selv efter nedlukningen vil en række af Go’ Energis aktiviteter fortsætte. Energistyrelsen overtager nogle af aktiviteterne og er i øjeblikket i gang med at udvælge, hvad der skal køre videre i samarbejde med Go’ Energi.

”Det har været – og er stadig – et hovedmål for os at gøre det nemt at vælge energieffektive løsninger. Vi har udviklet en række gode redskaber, der f.eks. viser, hvornår forskellige løsninger kan betale sig. Vi arbejder nu sammen med Energistyrelsen for at sikre, at forbrugere, virksomheder og andre også i fremtiden kan få gavn af Go’ Energis arbejde,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Fakta - Sådan skal Go’ Energis penge bruges
Go' Energi finansieres af det såkaldte energisparebidrag på 0,6 øre/kWh elforbrug, der opkræves hos private elforbrugere. Af de ca. 90 millioner kroner om året vil ca. 30 millioner ifølge energiaftalen gå til at videreføre Go’ Energis nuværende aktiviteter i Energistyrelsen.

Resten fordeler sig sådan og vil i det store og hele blive administreret af Energistyrelsen:

  • 3 millioner kroner til at støtte energiselskabernes energispareinitiativer
  • 5 millioner kroner til at videreføre Videncenter for energibesparelser i bygninger
  • 0,5 millioner kroner til at videreudvikle og opdatere beregneren til kommunernes årlige CO2-opgørelser
  • 13 millioner kroner at fremme alternativer til oliefyr
  • 7,5 millioner kroner til energirenovering af den eksisterende bygningsmasse
  • 23 millioner kroner til opstilling af ladestandere til elbiler
  • 5 millioner kroner til elbil-forsøgsordningen
  • 3 millioner kroner til alternativer til fossile brændstoffer

Kilde: Energiforliget 22. marts 2012

Yderligere oplysninger:
Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@goenergi.dk eller Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-17)

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: