God energi i storkøkkenet

Storkøkkener er store, også med hensyn til energiforbrug. Køkkener i restauranter, kommuner og private kantiner står årligt for fire procent af Danmarks elforbrug. Det svarer til elforbruget til apparater i omkring 350.000 husstande. Ny vejledning fra Center for Energibesparelser viser vejen til energieffektiv kogekunst i storkøkkener.

Energiforbruget er en af de store poster på budgetterne i de danske køkkener. Køkkenet bruger godt 70 procent af elforbruget i en restaurant, mens hotelkøkkenet sætter sig på 35 procent af elregningen.

Fire procent af Danmarks elforbrug
Center for Energibesparelser (CFE) anslår, at private og offentlige storkøkkener står for fire procent af elforbruget i Danmark.

Derfor har CFE i samarbejde med relevante parter i branchen nu skrevet en omfattende guide til energieffektiviseringer i storkøkkener. Storkøkkenvejledningen er en hjælp til køkkenledere, køkkenpersonale, energiansvarlige og andre, der har med drift og indretning af storkøkkener at gøre.

"Der er et stort besparelsespotentiale i storkøkkener, men der har ikke været tilstrækkeligt fokus på området. Vi oplever en stor interesse for råd og vejledning om energieffektivitet i storkøkkener. Derfor har vi med hjælp fra branchen udarbejdet en vejledning, der kommer hele vejen rundt om energiforbedringer i de professionelle køkkener," siger Mads Lindevall Kristiansen, projektleder i Center for Energibesparelser.

Godt samarbejde med branchen
For at afdække alle aspekter af energieffektive storkøkkener, har CFE samarbejdet med Brancheforeningen for Storkøkkenudstyr, BFS, Dansk Ventilation, HORESTA samt Kost- & Ernæringsforbundet om vejledningen.

"Vi synes, det er meget positivt, at branchen er gået aktivt ind i processen og støtter op om vejledningen. Nu vil vi gøre vores for at sikre, at vejledningen bliver forankret i såvel storkøkkener som hos indkøbere, storkøkkenrådgivere og designere," siger Mads Lindevall Kristiansen.

Sekretariatsleder Jens Frederiksen fra BFS bekræfter, at den nye vejledning opfylder et behov i de danske storkøkkener.

"I BFS er vi glade for vejledningen, som beskriver mange af de energibesparende tiltag, et storkøkken rummer. Vores medlemmer vil fortsat bistå kunderne med at opnå den mest energiøkonomiske køkkenindretning, uanset om det handler om nyindretning eller om modernisering og reparation," siger Jens Frederiksen.

Også HORESTA vil gerne udbrede kendskabet til vejledningen.

"I HORESTA har vi i de senere år oplevet stor interesse for energiforbedrende tiltag i vores medlemsvirksomheders køkkener. Energiforbedringer er et naturligt fokusområde for os, og vi støtter arbejdet med udbredelsen af CFE’s vejledning. Den kan hjælpe mange af vores medlemmer til at nedbringe energiforbruget yderligere, styrke arbejdsmiljøet og ikke mindst spare penge i et langsigtet perspektiv," siger Henrik Mühlendorph, underdirektør i HORESTA.

Råd om alt fra indkøb af udstyr og indretning til god energiadfærd
I storkøkkenvejledningen finder du gode råd om energivenlig indretning, indkøb og adfærd i køkkenet. Kort sagt alle de væsentligste områder for at få et energieffektivt storkøkken. Vejledningen kan bruges som inspirationskilde og tjekliste, når køkkenet skal indrettes, udstyret skal udskiftes eller hvis du ønsker at forbedre køkkenets energimæssige tilstand.

Den giver dig også råd om arbejdsmiljø, hygiejne og fødevarekvalitet. Det er nemlig vigtigt fra start at indtænke arbejdsmiljø, hygiejneforhold og kvalitet i indretning eller renovering af storkøkkener.

Få fat i storkøkkenvejledningen
Du kan bestille vejledningen på www.goenergi.dk/bestil-vejledninger.

På www.goenergi.dk finder du også en lang række andre gode råd om energibesparelser.

Kontakt:
Mads Lindevall Kristiansen, projektleder i Center for Energibesparelser
Telefon: 41 96 49 84
E-mail: malk@sparenergi.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og
energiministeren. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdninger, det
offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport.
Virkemidlerne er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.
Centret blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centret
deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Tags: