Indgangsdøren stjæler varmen

Når kunderne strømmer ind i butikken, luner det i kasseapparatet. Men pengene ryger hurtigt op af kassen igen, når varmen forsvinder ud ad hoveddøren. Typisk ryger der for 63.000 kroner varme om året ud ad en åben indgangsdør med lufttæppe. En karruseldør giver derimod kun et varmetab på ca. 6.300 kroner om året. Der kan altså være rigtig god fornuft i at sørge for den rigtige indgang til butikken. Det viser beregninger fra Go’ Energi.

De fryser i Torvehallerne ved Nørreport Station i København. Hver gang dørene glider til side for at lukke kunderne ind i hovedstadens nye vartegn – så ryger varmen ud.

”Det er jo en markedsplads, så det skal ikke være rigtig varmt herinde. Generelt fungerer det også fint med de ca. 15 grader i hallerne. Men når der kommer mange ind og ud ad skydedørene, eller hvis det blæser meget, så trækker det, og varmen bliver suget ud,” fortæller Mette Marie Viscor, der ejer tebutikken Tante T.

Det samme gælder for rigtig mange andre butikker, centre og øvrige erhvervsbygninger. Det er ikke kun et problem for de ansattes indeklima, men også for varmeregnskabet. Det kan derfor være en god idé at tænke over, hvilken type hoveddør man har – eller vil have.

”Der er stor forskel på, hvor meget varme de forskellige dørtyper lukker ud. Ifølge vores beregninger er det for eksempel ti gange dyrere i varmetab med en åben indgangsdør med lufttæppe, end det er med en karruseldør,” siger Thomas Drivsholm, projektleder i Go’ Energi.

Hoveddøren stiller mange krav
En hoveddør i en erhvervsejendom skal tage højde for mange forskellige ting, og den skal passe til bygningens formål. Den slags overvejelser sidder de ofte med hos Steen & Strøm, der både bygger og driver store shoppingcentre, blandt andre Fields i Ørestaden og Bruuns Galleri i Aarhus.

”En hoveddør i en erhvervsbygning handler dels om placering i forhold til verdenshjørner af hensyn til vind- og kuldeforhold, dels handler det om arkitektur og om, hvordan indgangen passer med indretningen, som for eksempel gangarealer og ovenlysvinduer og placeringen af butikker i forhold til indgangen. En af de helt store overvejelser er, hvordan man bedst holder kulden ude og varmen inde om vinteren og omvendt om sommeren af hensyn til både arbejdsmiljø og økonomi,” fortæller Christian Carlsen, Property Manager hos Steen & Strøm. Her har man gennem årene gjort sig en del erfaringer med forskellige dørtyper.

”Karruseldøre begrænser antallet af mennesker, der kan komme ind ad døren på én gang. Men det er klart mere varmebesparende end for eksempel skydedøre og åbne indgange, som lukker langt mere varme ud og derfor er langt dyrere i drift,” siger Christian Carlsen.

Det kan svare sig at skifte døren
Steen & Strøms erfaringer stemmer godt overens med beregninger fra Go’ Energi, der viser, at den dyreste løsning er åbne døre med lufttæpper. Den model signalerer åbenhed og imødekommenhed, men den giver et stort varmetab, hvis den bruges som adgang direkte fra gaden og ind i butikken. Den næstdyreste løsning er glidedøre eller almindelige døre. I glasmodellerne giver glidedøren også et indtryk af åbenhed, men det tager lang tid at åbne og lukke den, hvilket giver store varmetab – sådan som de oplever det i Torvehallerne. Den mest økonomiske løsning er en karruseldør. Her er varmetabet begrænset, og den sikrer minimalt træk.

”Det er klart, at der kan være arkitektoniske hensyn, der spiller ind i det oprindelige valg af indgangsdør. Men i forhold til indeklima, medarbejdertrivsel og økonomi så er der altså god ræson i at overveje at skifte døren ud, hvis man oplever et stort varmetab,” siger Thomas Drivsholm fra Go’ Energi.

Og det er netop, hvad Steen & Strøm har gjort flere steder.

”Hvis det giver mening bygningsmæssigt og energiøkonomisk, vælger vi at skifte dørene ud, hvis vi ikke kan løse udfordringerne på anden vis. For eksempel har vi skiftet over til en karruseldør i Bryggen i Vejle for nylig på grund af træk. I forbindelse med vores CSR-program, der blandt andet betyder, at vores centre er miljøcertificerede, er det vigtigt, at vi finder de mest energibesparende løsninger over hele linjen. Der kan hoveddørene spille en stor rolle,” siger Christian Carlsen.

Du kan læse mere om energieffektivitet i bygninger på www.GoEnergi.dk

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi
Tlf: 33 95 58 09
E-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22)

Christian Carlsen, Property Manager i Steen & Strøm
Tlf.: 41 90 01 85
E-mail: Christian.carlsen@steenstrom.com

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Dokumenter og links