Kæmpe potentiale for energibesparelser i erhvervbygninger

Tusindvis af erhvervsbygninger skal renoveres i de kommende år. Virksomhederne kan spare mange millioner kroner i driftsudgifter, hvis de husker at tænke energieffektivt, når de renoverer.

Vand trænger ind igennem flade tage, og varmen vælter ud af utætte porte. Danske erhvervsbygninger i tusindvis er i så dårlig stand, at de står over for større renoveringer inden for få år.

Men det er ikke nødvendigvis en dårlig nyhed, mener projektleder Thomas Drivsholm fra den uvildige offentlige organisation Go’ Energi. Renoveringer vil nemlig både give lavere varmeudgifter og i mange tilfælde bedre indeklima og dermed forbedret produktivitet hos de ansatte.

”Det er ikke småpenge, virksomhederne kan spare. For eksempel står rigtig mange over for at skulle renovere taget på bygninger fra 1950-1980. Vores beregninger viser, at virksomhederne kan spare omkring 75 millioner kroner om året alene ved at efterisolere de dårligst isolerede tage. Det kan altid betale sig at tænke energieffektivt, når man alligevel renoverer,” siger Thomas Drivsholm.

Samtidig vurderer Teknologisk Institut, at nedsat produktivitet pga. dårligt indeklima koster Danmark 10-30 milliarder kroner om året.

Seks ud af ti fryser på jobbet
Det er vigtigt at huske, at der er flere fordele ved at energirenovere. Det mener Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

”Det er f.eks. vigtigt at tænke forbedringerne af indeklimaet med, for vi ved, at et bedre indeklima blandt andet kan give lavere sygefravær og bedre produktivitet,” siger Camilla Damsø Pedersen.

En undersøgelser fra Go’ Energi sætter en fed streg under, at mange trænger til bedre indeklima. Seks ud af ti danske ansatte oplever kulde og træk på arbejdspladsen, og svarer i undersøgelsen blandt andet, at det fører til stress, irritation og i sidste ende opsigelser.

Få tjek på bygningen
Go’ Energi og Dansk Byggeri opfordrer derfor virksomhederne til at tage fat på de stadig mere rentable energirenoveringer:

”I takt med at energipriserne stiger, bliver de forskellige muligheder for at energirenovere stadig mere rentable for virksomhederne. Men det er vigtigt, at de har et sted, hvor de kan henvende sig for vejledning om, hvad der er rigtigt for deres bygninger,” siger Camilla Damsø Pedersen.

Go’ Energi tilbyder Go’ Energi-tjek af virksomhedens bygninger. Tjekket foretages af en specialist, som vurderer bygningens klimaskærm og behovet for renovering og peger på, hvad der bedst kan betale sig.

Læs mere på: GoEnergi.dk/tjek

Fakta: Når taget er fyrre, fladt og færdigt
I perioden 1950-1980 blev der opført mange erhvervsbygninger med fladt tag. Men flade tage tager tit vand ind, og en stor del af dem kan med fordel fejre 40 års jubilæet med en renovering.

  • Der er skønnet cirka fem millioner kvadratmeter flade tage på erhvervsbygninger med kun 100-125 mm isolering
  • Hvis de efterisoleres op til 300 mm, kan virksomhederne tilsammen spare 125.000 MWh varme om året
  • Ved en gennemsnitspris på 0,6 kr. pr. kWh (fjernvarme, naturgas og en smule olie) giver det cirka 75 millioner kroner om året

Hvis tagets eksisterende isolering er mindre end 200 mm, bør det efterisoleres til minimum 300 mm og gerne 400 mm (lavenerginiveau), hvis det er rentabelt. Besparelser ved efterisolering af fladt tag op til 300 eller 400 mm:

Kilder: Teknologisk Institut og Videncenter for energibesparelser i bygninger

Fakta om ansatte og indeklima:
Go’ Energi har spurgt danske ansatte, hvordan kulde og træk påvirker dem:

-       83 procent svarer, at det går ud over deres produktivitet

-       79 procent svarer, at det får dem til at føle utilpashed

-       21 procent svarer, at de bliver stressede og koncentrerer sig dårligere

-       9 procent er tilbøjelig til at søge nyt arbejde

Seks ud af ti svarer, at de oplever kulde og træk op jobbet.

Undersøgelsen er udført af Go’ Energi med Userneeds som dataleverandør blandt 1013 medarbejdere, der arbejder indendørs i den private og offentlige sektor.

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).

Dansk Byggeri: Camilla Damsø Pedersen, Chefkonsulent i Erhvervspolitisk afdeling, tlf: 72 16 02 24, email: cdp@danskbyggeri.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi fra 1. juli 2012 blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen.

Tags:

Multimedia

Multimedia