Massiv offentlig kampagne gøder jorden: Bud efter energirigtige håndværkere i 2011

Center for Energibesparelser stiller skarpt på energibesparelser i bygninger i den største kampagne om energibesparelser nogensinde. Kampagnen løber til udgangen af 2011 og skal gøre det nemt for danskerne at vælge de energieffektive løsninger. Det vil skabe en større efterspørgsel. Læs, hvordan du som håndværker kan udnytte kampagnen.

Hvis du som håndværker vil have flere kunder, begynder du allerede nu at gøre dig klar til at sælge energieffektive renoveringer i 2011.

I år gennemfører Center for Energibesparelser (CFE) nemlig den hidtil største kampagne om energibesparelser. Den handler om energibesparelser i bygninger, og det kan håndværkerne udnytte.

”Når vores kampagne kører fra marts og fremad, opfordrer vi håndværkere til at være parate med gode tilbud om energirenoveringer. For kampagnen vil uden tvivl øge efterspørgselen hos både almindelige boligejere og store bygningsejere. Det kan håndværkerne udnytte til at få gang i butikken,” siger Anders Hjorth Jensen, projektleder i CFE.

Markant kampagne giver genlyd
Kampagnen går direkte efter både private husejere og ejere af store bygninger i både den offentlige sektor og erhvervslivet. Den skal understøtte kravene i det nye bygningsreglement, BR10, og de forslag til energieffektiviseringer, der identificeres ved energimærkningen af bygninger.

Derudover bakker kampagnen også op om eftersynsordningerne for kedel- og varmeanlæg samt ventilations- og klimaanlæg.

Budgettet er på 36 millioner kroner – svarende til reklamebudgettet i for eksempel IKEA og Netto – og kampagnen vil gennem blandt andet tv nå ud til omkring 98 procent af danskerne mellem 20 og 60 år.

Vinduer, varmeanlæg og isolering
Kampagnen tilgodeser forskellige fagfolk hen over året. I maj er der fokus på vinduer og ruder, mens tekniske installationer kører i august-september og efterisolering i oktober-november.

”Virksomhederne kan være på forkant ved at tilrettelægge deres egen markedsføring, så den lægger sig op ad kampagnen. Som håndværker kan man planlægge tilbud på produkter, ombygning og rådgivning, så timingen passer med kampagnens,” siger Anders Hjorth Jensen og understreger:

”Håndværkere er meget vigtige. De har den direkte kontakt til forbrugerne, og vores klare mål er derfor, at kampagnen skal gøde jorden for håndværksvirksomhederne.”

Ekstra hjælp til håndværkere
Ud over at skabe øget efterspørgsel på energieffektive løsninger, gør CFE det nemt for håndværkerne at få noget ud af kampagnen. I hele kampagnen henviser CFE til Videncenter for energibesparelser i bygningers energiløsninger, der er en række standardløsninger, der hjælper håndværkerne med at gennemføre energirenoveringer.

Derudover har CFE udviklet Håndværkerlisten, der markedsfører energirigtige håndværkere til boligejere. Det sker på CFE’s hjemmeside www.goenergi.dk med 100.000 besøgende om måneden. Et af kravene for at være med er, at mindst én i firmaet er uddannet energivejleder.

Endelig har CFE udviklet en pjece om BR10, som håndværkerne kan have med til forbrugerne. Pjecen gør det nemmere for håndværkere at forklare forbrugerne om de nye krav og om, at forbrugerne i mange tilfælde skal energiforbedre, når de renoverer boligen.

Pjecen udkommer i løbet af februar og kan både downloades og fås gratis hos mange brancheforeninger.

Allerede nu er CFE i fuld gang med det forberedende arbejde, der omfatter møder med brancheorganisationer, producenter og detailhandel.

> Læs mere om Håndværkerlisten på www.haandvaerkerlisten.dk

> Læs mere om energivejlederuddannelsen på www.energivejlederen.dk

> Læs mere om energiløsninger på www.byggeriogenergi.dk

> Download illustration i høj opløsning på www.goenergi.dk/nyhedsgrafik

Tekst til illustration: Med energirenoveringer kan der spares milliarder på vores kollektive varmeregning. Hen over 2011 kører Center for Energibesparelser (CFE) en kampagne om energibesparelser i bygninger, der tilgodeser forskellige faggrupper. I marts startes op med at sætte energiforbedringer på dagsordnen generelt. I maj sætter CFE fokus på vinduer og ruder, i august-september er det varmeinstallationer, og i oktober-november er det efterisolering.

Kontakt:
Anders Hjorth Jensen, projektleder i Center for Energibesparelser
Telefon: 41 18 84 31
E-mail: anhj@sparenergi.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.  Centret blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centret deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Tags: