Medarbejdere kræver grønne hensyn på arbejdspladsen

Virksomhedens energitiltag betyder stadig mere for medarbejdere i danske virksomheder. De grønne hensyn vægtes højere end hensyn til både menneskerettigheder og sociale vilkår, viser ny undersøgelse fra Go’ Energi.

Medarbejdere i danske virksomheder kræver et grønt engagement af deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse lavet af analyseinstituttet Userneeds for Go’ Energi. Her mener næsten hver fjerde, at klima- og miljøhensyn er den vigtigste del af virksomhedens CSR-politik. Dermed vægtes strategier for at udnytte energien effektivt eller støtte til klimaarbejde højere end andre CSR-områder som blandt andet menneskerettigheder og støtte til socialt arbejde.

Og der er mange fordele at hente, når virksomheden vægter de grønne hensyn i CSR-politikken, siger projektleder i Go’ Energi Thomas Drivsholm:

”Når vi taler energieffektivisering, kan disse tiltag ofte direkte betale sig på bundlinjen i modsætning til andre CSR-tiltag. Og Go’ Energi står klar til at støtte virksomhederne i at opfylde medarbejdernes ønsker til grønne hensyn. Med Go’ Energis Kurveknækker Erhverv kan virksomheden få hjælp til at gennemføre energieffektiviseringer og arbejde endnu mere målrettet med grønne tiltag som en del af CSR.”

Naturkatastrofer fører til energitiltag
På Handelshøjskolen i Aarhus mener Christa Thomsen, institutleder ved Institut for Erhvervskommunikation, at det grønne fokus hænger nøje sammen med internationaliseringen, som er et vilkår for virksomhederne i dag.

”I dag er der større fokus på globale problemstillinger. At klima og miljø fortrænger andre temaer kan hænge sammen med de store naturkatastrofer, medarbejderne dagligt konfronteres med. Udviklingen går i retning af endnu mere internationalisering, så jeg tror, at vi vil se flere virksomheder, der sætter fokus på energiforbrug som en del af CSR,” siger hun.

Christa Thomsen sekunderes af Finn Frandsen, professor ved Institut for Erhvervskommunikation, der peger på det strategiske potentiale i klimahensynene:

”Virksomhederne skal kommunikere de forskellige dele af CSR-politikken ud til forskellige grupper af interessenter. Når det drejer sig om miljø og klima, er det oplagt at bruge disse hensyn til at brande arbejdspladsen over for potentielle medarbejdere.”

Nykredit knækkede kurven med grøn CSR

I Nykredit er medarbejderne ”vanvittigt stolte” af virksomhedens grønne CSR-politik, ifølge driftschef Tom Saxlund fra Nykredit Ejendomme. Samtidig har banken sparet 10 procent på energiregningen.

-          Nykredit indførte klima- og miljøtiltag i CSR-politikken i 2008. Målet var at sænke CO2-udledningen med 10 procent med udgangen af 2011. De største indsatsområder var el og varme.

-          Alle virksomhedens 60 lokationer over hele landet blev screenet af en energikonsulent.

-          Blandt andet blev facadedøre isoleret, og alle lokationer overvåges og styres centralt fra København for at slå ned på uregelmæssigheder i energiforbruget.

-          Medarbejderne blev inddraget blandt andet med kampagner og ’lyskassen’ – en boks med forskellige lyskilder, der lærer medarbejderne at optimere forbruget af lys i dagligdagen.

-          Alene i København er Nykredit vokset med 300 arbejdspladser siden 2008. På trods af væksten er nettoenergiforbruget faldet med 10,4 procent, viser det spritnye energiregnskab. På enkelte lokationer er el- og varmeforbruget faldet med 40-60 procent.

-          ”Medarbejderne er vanvittigt stolte over det, der sker. Til hverdag kommer de med input til nye besparelser, og de er meget aktive i forhold til at følge med i deres egen lokations energiforbrug,” siger driftschef Tom Saxlund fra Nykredit Ejendomme.

-          ”Alle tiltag kan tjene sig selv hjem på højst fem år, og herefter er det ren indtægt. Vi har brugt Go’ Energi som erfaringskilde, og det vil vi gøre i endnu højere grad i forbindelse med de nye målsætninger for 2015,” siger Tom Saxlund.

Om Go’ Energis undersøgelse:

Spørgsmålet var: Hvad betyder mest for dig i CSR-politikken?

-          32 procent svarer arbejdsforhold, for eksempel handicapadgang, og at medarbejderne ikke udsættes for belastende stillinger.

-          24 procent svarer miljø og klima, for eksempel at undgå energispild og støtte klimaarbejde.

-          18 procent svarer hensyn til menneskerettigheder, for eksempel at undgå samarbejde med selskaber, der bryder menneskerettighederne.

-          16 procent svarer sociale vilkår, for eksempel at støtte socialt arbejde.

Tallene stammer fra en repræsentativ undersøgelse udført blandt 1.013 offentligt og private ansatte af analyseinstituttet Userneeds for Go’ Energi.

Om Kurveknækker Erhverv:

Med Go’ Energis Kurveknækker Erhverv får erhvervsvirksomhederne hjælp og inspiration til at knække energiforbruget. Kurveknækkervirksomheder kan blandt andet få:

-          Nyhedsmails om energifaglige erhvervsnetværk, temaarrangementer og caseorienterede seminarer.

-          Adgang til diverse værktøjer og materialer.

-          Adgang til hotline.

-          Mulighed for at brande sig på sin grønne profil med Kurveknækkerlogoet.

-          Læs mere på www.GoEnergi.dk/kurveknaekker-erhverv.

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22).

Tom Saxlund, driftschef i Nykredit, tlf.: 44 55 17 17 eller 40 27 17 77, e-mail: tsx@nykredit.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Dokumenter og links