Millionbesparelser på ventilation i danske virksomheder

600 millioner kroner. Så meget kan danske virksomheder årligt spare på ventilation til rumvarme. Forrentningen er 50 procent eller derover. Det viser beregninger fra Go’ Energi.

Effektiv ventilation er et centralt element i produktionen for mange danske industrivirksomheder. Frisk luft er vigtigt for både arbejds- og produktionsmiljø, men ofte er ventilationen så ineffektiv, at pengene og energien nærmest blæser ud af ventilationsanlægget. Beregninger fra Go’ Energi viser, at danske virksomheder kunne spare 600 millioner om året i energi til ventilation.

”Der er et kæmpe potentiale. Og det vel at mærke med investeringer i tiltag, der forrenter sig med 50 procent eller mere,” siger projektleder Thomas Drivsholm i Go’ Energi, der har lavet beregningerne for at gøre danske produktionsvirksomheder opmærksomme på de nemme og store besparelser i deres bygninger.

Bording: Kan spare næsten syv millioner kroner
At der er millionbesparelser for den enkelte virksomhed bekræftes af for eksempel Bording Koncernen. Virksomheden tjekkede et anlæg i en lagerhal, lavede en enkel ombygning og kan nu – for en investering på under 200.000 kroner – se frem til at spare over 200.000 kroner om året, eller næsten syv millioner i investeringens levetid.

Tidligere brugte firmaet en af sine lagerhaller som trykkeri, og derfor var der blevet opført et stort, ventilationsanlæg, som sugede overskudsvarme og støv ud og sikrede frisk luft i hallens 1.625 m2. Virksomheden holdt det i stand med løbende service. Efter en årrække valgte ledelsen at se nærmere på anlægget.

”Vi opdagede problemet, da vi så på budgettet. Netop på det lager brugte vi ca. tre gange mere energi per m2 end i de andre bygninger. Så det gik vi i gang med at undersøge,” siger Mikael Løgstrup, økonomidirektør i Bording A/S.

Bording fik et tjek af deres ventilationsanlæg. Konklusionen var, at den mængde luft, som blev skiftet ud, var alt for stor til det nuværende behov, og at ventilationsmotorerne kørte med dårlig virkningsgrad.

Efter at have fået ingeniørrådgivning valgte Bording at lave en enkel ombygning af deres ventilationsanlæg. Det sænker luftcirkulationen, recirkulerer luften i hallen og bruger mindre energi til opvarmning af luften. Samtidig forbedrede Bording deres porte for at forhindre varme i at slippe ud. I dag bruger firmaet omkring 400.000 kWh mindre per år på det ene lager, hvilket svarer til godt 220.000 kroner. Størstedelen af besparelserne er på varme.

Regel nummer et: Indret efter behovet
Bordings eksempel er langt fra et særsyn, påpeger Go’ Energi:

”Vores beregninger og erfaringer fra virksomhederne viser med al tydelighed, at det for alvor kan betale sig for virksomhederne at vende blikket mod ventilations- og varmeanlæggene. Så vi kan kun opfordre virksomhederne til at finde de mange millioner kroner i ventilationsanlæggene rundt omkring,” siger Thomas Drivsholm.

I de fleste virksomheder kommer de store besparelser primært ved at regulere ventilationsanlægget efter behovet. Det gælder såvel bedre styring af driftstiderne som regulering af tryk i anlægget. Med et Go’ Energi-tjek for ventilation er det nemt at finde ud af, hvor det kan betale sig at sætte ind. Et tjek kan spare op til flere hundrede tusind om året og sikrer blandt andet, at man kun ventilerer efter behovet.

Fakta: Find millionerne i ventilations- og varmeanlægget:

Elbesparelser:

  • Tilpasning af luftskifte til behov
  • Justering af driftstid
  • Minimering af tryktab
  • Udskiftning af gamle ventilatorer til nye energieffektive

Varmebesparelser:

  • Tilpasning af luftskifte til behov
  • Justering af driftstid
  • Optimering af varmegenvinding

Læs mere om at spare energi i ventilationsanlægget på GoEnergi.dk/erhverv/ventilation

Om Go’ Energi Ventilationstjek
Go’ Energi-tjek er en række målrettede energitjek, der gør det nemt at reducere energiudgifterne. Go’ Energi-tjek adskiller sig fra andre tjek og energiscreeninger ved at:

  • være udviklet af Go’ Energis fageksperter uafhængigt af kommercielle interesser.
  • udføres af energisynskonsulenter med ingeniør- eller maskinmester baggrund og flere tusind timers dokumenteret erfaring med energirådgivning for erhvervslivet.
  • konsulenten analyserer virksomhedens reelle behov foruden at optimere eksisterende anlæg.

Der findes mange forskellige Go’ Energi-tjek, bl.a. for ventilation, varme og belysning. Læs mere og bestil på GoEnergi.dk/tjek

Beregning af potentiale:
Er foretaget af Go’ Energi på baggrund af tal fra blandt andet følgende to rapporter:

www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIVirksomheder/Documents/Kortlægning%20af%20erhvervslivest%20energiforbrug.pdf

www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIVirksomheder/Documents/Energibesparelser%20i%20erhvervslivet-feb-2010.pdf

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi fra 1. juli 2012 blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen.

Tags: