Ny vejledning giver store besparelser

Ny indkøbsvejledning fra Center for Energibesparelser er på gaden. Den hjælper private virksomheder og offentlige institutioner med at finde de bedste løsninger, når de skal købe energiforbrugende produkter og kan spare dem for millioner af kroner.

Nye interaktive tavler, hæve-sænke-borde eller tv-apparater? Mulighederne er mange på et marked, der langtfra er gennemskueligt. Men når det kommer til at tjekke produkternes energieffektivitet, er der hjælp at hente i Center for Energibesparelsers nye indkøbsvejledning.

”Vejledningen er efterspurgt blandt såvel offentlige som private indkøbere, og det er vores indtryk, at det skyldes et øget fokus på totalpris frem for indkøbspris. Altså prisen for både produktets energiforbrug og udgiften til anskaffelsen. Der er store besparelser ved at købe det, der er billigst i længden,” siger Mads Lindevall Kristiansen, projektleder i Center for Energibesparelser. 

Vejledningen letter indkøb
Center for Energibesparelsers ambition med vejledningen er, at indkøberne er klædt godt på, når de udbyder en opgave eller går i dialog med leverandøren og skal dokumentere, hvilke krav deres nye produkter skal overholde.

”Vejledningen gør det nemt at købe energiforbedrende udstyr, for der står sort på hvidt, hvad produkterne skal leve op til,” siger Mads Lindevall Kristiansen.

I vejledningen er der ny information om den nye EU-mærkning på tv-apparater, og der er også gode råd til køb og brug af interaktive tavler. Desuden er der reviderede krav for hæve-sænke-borde, opvaskemaskiner og simple digitale modtagere.

Interaktive tavler koster dyrt på energiregningen

Netop de interaktive tavler er et helt nyt område i indkøbsvejledningen. De er blevet populære i mødelokaler, kontorlandskaber og klasseværelser, men de sluger meget strøm. 35 procent af energiforbruget kan dog spares væk ved at følge rådene i indkøbsvejledningen. Det betyder, at man ved energirigtig brug af tavlerne alene i de danske grundskoler kan spare næsten fire millioner kroner.

Indkøbsvejledningen kan bestilles hos Kundecentret på tlf:. 70 26 90 09 eller på goenergi@goenergi.dk.Kontakt:
Mads Lindevall Kristiansen, projektleder i Center for Energibesparelser
Telefon: 41 96 49 84
E-mail: malk@sparenergi.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og
energiministeren. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdninger, det
offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport.
Virkemidlerne er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.
Centret blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centret
deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Tags: