Sådan får I del i tilskudspenge

En stor del af de danske virksomheder kender ikke muligheden for at få tilskud fra energiselskaberne til at energieffektivisere. Der er et kæmpe potentiale og behov for oplysning, mener Go’ Energi. Se, hvordan du som virksomhed får del i pengene.

Mange tusind danske virksomheder kender ikke muligheden for at få penge fra energiselskaberne til at energieffektivisere. Ordningen gør det muligt at få tilskud til forbedringer, der sparer energi – for eksempel at isolere eller skifte vinduer eller varmeanlæg.

Det fortæller projektleder Thomas Drivsholm fra Go’ Energi.

”Vores erfaringer fra lokale erhvervsnetværk viser det. Blandt de mindre virksomheder, som udgør mere end 9 ud af 10 danske virksomheder, er det nok omkring hver anden, der ikke kender muligheden,” siger han.

Det er uheldigt, for rigtig mange energieffektiviseringer bliver aldrig gennemført uden tilskuddet.

”Vi anbefaler virksomhederne at få gennemgået deres bygninger og installationer og se, hvor de kan spare energi. Tilskuddet kan være lige det, der gør, at noget kan betale sig,” siger Thomas Drivsholm.

Får over 40.000 kroner i tilskud
En af de virksomheder, som ikke kendte tilskudsordningen før for nylig, er den nordjyske lager- og transportvirksomhed N.C. Christensen & Sønner. Logistikchef Frits Worm:

”Vi er jo ikke eksperter i energitiltag og skal heller ikke være det. Vi skulle gerne være rigtig gode til at flytte pakker. Da vi så fik en energigennemgang af vores bygninger, fortalte rådgiveren, at vi kunne ’sælge’ vores energibesparelser til et energiselskab. Det anede vi ikke,” siger han.

Nu investerer virksomheden i energieffektiviseringer for 185.000 kroner og sparer dermed årligt 55.000 kroner i energiudgifter.

”Vi får tilskud til investeringen på over 40.000 kroner, så det er da klart med til, at det kan betale sig,” siger Fritz Worm.

Over 1,5 milliarder tilskudskroner
Tilskuddet findes, fordi energiselskaberne er forpligtet ved lov til at skabe energibesparelser. Med tilskuddet køber et energiselskab retten til at indberette en besparelse som noget, energiselskabet har skabt. Energiselskaberne får hvert år op til 850 millioner kroner til at skabe energibesparelser – og det bliver endnu mere i fremtiden.

Med energiforliget skal energiselskaberne i 2013-14 skabe 75 procent flere energibesparelser om året end nu. Og i 2015-20 bliver det 100 procent flere. Det betyder efter alt at dømme, at energiselskaberne fra næste år vil få op mod 1,5-1,7 milliarder kroner om året til at opfylde deres energispareforpligtelser.

”Hvis jeg var virksomhed, ville jeg udnytte muligheden for at få tilskud til at energiforbedre og dermed reducere driftsudgifterne. Hvis man ikke ved, hvor man skal begynde, kan en energigennemgang udpege de tiltag, der bedst kan betale sig,” siger Thomas Drivsholm.

FAKTA: Sådan sparer I penge med energiforbedringer og tilskud

  • Virksomheder kan få tilskud til forbedringer, der sparer energi. I øjeblikket er der tilskud på omkring 30 øre pr. sparet kWh.
  • Få overblik over, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, med en gennemgang af jeres bygninger og installationer – for eksempel et Go’ Energi Overblikstjek. Læs mere og bestil på www.GoEnergi.dk/tjek.
  • Hvis I har konkrete projekter, kan I få tilskud til at gennemføre dem. Det er vigtigt at have en aftale med et energiselskab, før I går i gang. Læs mere på www.GoEnergi.dk/salg-af-energibesparelser
  • Som håndværkervirksomhed kan I udnytte tilskudsordningen til at skaffe mere arbejde. Læs hvordan i en ny folder fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, der findes på www.byggeriogenergi.dk/31571

Kilde: Go’ Energi

For yderligere oplysninger:
Thomas Drivsholm, projektleder i Go' Energi, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).
N.C. Christensen & Sønner: Logistikansvarlig Frits Worm, e-mail: frits@hurupthy.dk, tlf.: 96 17 17 83

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi fra 1. juli 2012 blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen.

Tags: