Skær toppen af butikkens el-regning

Selvom elpriserne stiger, kan elregningen hos mange butiksejere godt få et knæk nedad. De fleste kan opnå en besparelse på mellem 15 og 25 procent, mens enkelte kan mere end halvere forbruget. Med konceptet Grøn Butik kan butikkerne få målrettet hjælp til at finde besparelserne. Er du hurtig, kan du få rabat på at blive Grøn Butik.

Der er rigtig mange penge at hente, hvis butikkerne sætter fokus på deres el-forbrug. Det viser en undersøgelse fra Energitjenesten.

”For mange butikker er el-regningen en post, der er steget meget de senere år. Men det kan faktisk meget ofte lykkes at sænke el-regningen, hvis man får den rigtige vejledning. Vores undersøgelse viser, at de fleste butikker sparer mellem 15 og 25 procent og enkelte endnu mere,” siger Anders Knudsen, der er projektleder i Energitjenesten.

Besparelser uden investering
Energitjenesten har med konceptet Grøn Butik sat fokus på de mindre butikker, hvor der ofte er et stort potentiale for den enkelte butik til energibesparelser, men hvor det hidtil har været svært at finde målrettet rådgivning. Butikkerne skal opfylde en række krav, som f.eks. at få en energi- og miljøgennemgang. Til gengæld får de et diplom, der viser omverdenen, at de er med i ordningen og gør noget for at spare på energien.

”Med arbejdet igennem Grøn Butik kan vi se, at over halvdelen af butikkerne nemt kan spare ved at reducere mængden af lys – altså en helt omkostningsfri løsning. Dertil kan ca. to tredjedele af butikkerne spare ved at bruge mere effektiv belysning. Uanset om man er en stor eller lille butik, så er det en besparelse, der kan mærkes. Og det overrasker faktisk nogle af butikkerne, at de kan spare så meget,” uddyber Anders Knudsen.

Rabat fra Go’ Energi
Lige nu er der mulighed for at få rabat på at blive Grøn Butik. Det koster normalt butikken 4.600 kroner at blive Grøn Butik. For det får man blandt andet den nødvendige energi- og miljøgennemgang. Men ved at tilmelde sig Go’ Energis ”Kurveknækker Erhverv” får de første 100 butikker rabat på 2.700 kroner, så det i stedet koster 1.900 kroner.

”Kurveknækker Erhverv er et gratis og uforpligtende tilbud om nyhedsmails og netværk i arbejdet med energibesparelser. Grøn Butik supplerer Kurveknækkervirksomhederne rigtig godt med det målrettede koncept for butikker. Derfor vil vi gerne understøtte Kurveknækkere, der ønsker at være Grøn Butik. Vi har sammen med virksomhederne og Grøn Butik en interesse i at udnytte energien effektivt og dermed reducere udgifterne for butikkerne,” siger Thomas Drivsholm, der er projektleder i Go’ Energi.

Nye lamper giver bedre temperatur
Charlotte Friis fra Nyt Syn i Køge er en af de butiksindehavere, der med Grøn Butik har taget initiativ til at gøre noget ved det høje elforbrug.

”Nye lamper har givet os en meget bedre og mere naturlig belysning, som betyder, at vores varer tager sig rigtig godt ud. Og så kan det jo mærkes meget kontant på elregningen,” siger Charlotte Friis.

Butikkens elforbrug til belysning er faldet med 90 procent, efter hun blandt andet har fået udskiftet butikkens gamle halogenspots. Det har, ud over et lavere strømforbrug, betydet, at den megen varme fra lyset i butikken er faldet betydeligt. Det er en fordel for både Charlotte Friis og hendes kunder.

”Når jeg besøger de andre butikker, kan jeg jo virkeligt mærke, at jeg har truffet det rette valg, for de har det jo ulideligt varmt,” siger Charlotte Friis.

Men det er ikke kun den mere behagelige temperatur, som kunderne ifølge Anders Knudsen bemærker.

”Butikker, der er med i Grøn Butik, får et diplom, som de hænger op i butikken. Det er med til at signalere til kunderne, at butikken tager ansvar og arbejder grønt. Det hører vi, at kunderne reagerer meget positivt på,” siger Anders Knudsen.

Interesserede butiksejere kan se mere på www.GoEnergi.dk/kurveknaekker-erhverv og om Grøn butik på www.groenbutik.dk

For yderligere oplysninger:
Go' Energi
Projektleder Thomas Drivsholm, tlf: 33 95 58 09, e-mail: tdr@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22)


Energitjenesten
Projektleder, Anders Kildegaard Knudsen, tlf. 22 39 01 03, e-mail: akk@energitjenesten.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Dokumenter og links