Startskud for første ESCO-projekt i den almene boligsektor

For første gang er der gennemført ESCO-udbud i den almene boligsektor. Det åbner for, at ESCO-selskaber kan være med til at gennemføre energieffektiviseringer i sektoren. Der er et ”kæmpe potentiale”, vurderer Go’ Energi, der har bidraget med udbudsmateriale til pilotprojektet.

Da beboerne i det almene boligbyggeri Bæk-/Fosgården i Albertslund for nylig godkendte en energirenovering af deres fire varmecentraler, skrev de danmarkshistorie. De er nemlig de første almene boliger, der bruger ESCO-modellen til at gennemføre energirenoveringer.

ESCO-partnerskaber bruges af flere og flere kommuner, men endnu har ingen brugt det i den almene boligsektor.

ESCO-modellen går ud på, at for eksempel et alment boligselskab indgår en aftale med et ESCO-selskab om at gennemføre energibesparelser. ESCO-selskabet garanterer, at der spares nok energiudgifter til at dække projektets omkostninger, inklusive betaling af ESCO-selskabet.

Kæmpe potentiale
Projektet i Bæk-/Fosgården forventes at gøre det omkring 75-105 kr. billigere om måneden – eller  ca. 1150 kr. om året i gennemsnit – at sidde i en lejlighed. Det åbner helt nye muligheder, mener sekretariatchef Henrik Teglgaard Lund fra Go’ Energi.

”Hvis ESCO-modellen kan bruges til energirenoveringer i den almene boligsektor, ligger der et kæmpe potentiale. Et succesfuldt ESCO-projekt i sektoren kan åbne for et helt nyt marked i Danmark, hvor ESCO-virksomheder kan bidrage til at gennemføre energibesparelser til fordel for både ejere og lejere,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Go’ Energi har hjulpet med udbuddet af pilotprojektet, der gennemføres for boligadministrationsselskabet BO-VEST.

Lejerne får overskuddet
Bæk-/Fosgårdens ESCO-projekt viser en løsning på et problem, der tidligere har været med ESCO i den almene boligsektor. Lejeloven kan nemlig være en bremseklods for ESCO, fordi energibesparelserne ved et renoveringsprojekt skal tilfalde beboerne i form af lavere energiudgifter. Det er derfor ikke muligt at fastfryse udgifterne til energi gennem projektperioden for at betale af på investeringen i ESCO-projektet. En mulig løsning er, at udlejeren kan hæve huslejen, så længe det er totaløkonomisk neutralt for lejerne.

Det er denne model, der nu skal afprøves hos BO-VEST, der står for projektet i Bæk-/Fosgården. Her finansierer beboerne selv anlægsudgiften gennem en mindre huslejestigning, der svarer til den gennemsnitlige varmebesparelse fra renoveringen.

Når investeringen er betalt efter fire år, falder huslejen igen, men lejerne får stadig overskuddet og fordelene af en lavere varmeregning. Derfor vil beboerne alt andet lige komme til at sidde billigere end i dag.

En vindersituaion
ESCO-projektet i Bæk-/Fosgården ventes at nedsætte energiforbruget med godt 15 procent. Det gør ifølge BO-VEST’s byggechef, Jesper Rasmussen, alle til vindere i projektet.

”Kommunerne har tilsyneladende gode erfaringer med ESCO-modellen. Med Bæk-/Fosgården viser den almene boligsektor vejen ved at undersøge, hvad modellen kan gøre for beboerne i det almene byggeri. Det er en vindersituation, hvor alle involverede parter tjener på energirenoveringen – og samtidig sænker vi CO2-udslippet,” siger byggechef Jesper Rasmussen fra BO-VEST.

> Læs mere om ESCO på www.GoEnergi.dk/ESCO

> Læs mere om projektet i BO-VEST på www.almennet.dk/projekter/udviklingsprojekter/nye-finansieringsformer-til-energirenovering/fakta-om-projektet

FAKTA – ESCO i Bæk-/Fosgården

  • ESCO-projektet i Bæk-/Fosgården handler om at energiforbedre fire varmecentraler med en tilbagebetalingstid på fire år.
  • Bæk-/Fosgården omfatter i alt 227 lejemål og dækker 26.833 m2, fordelt på fire ens bygninger.
  • Projektet garanterer en varmeregning, som er 260.000 kroner lavere om året, med mulighed for endnu større besparelser – såkaldt overperformance.
  • Clorius Controls er valgt som ESCO-leverandør og bliver dermed det første ESCO-selskab i Danmark til at arbejde i den almene boligsektor.
  • Projektet følger efter en større renovering, der nedbragte varmeforbruget fra 15 til 9,7 MWh pr. 100 m2 om året. ESCO-projektet forventes at sænke forbruget yderligere til 8,2 MWh pr. 100 m2 om året.
  • Go’ Energi har hjulpet med udbudsmaterialet, der blev udarbejdet af NRGi Rådgivning.
  • Albertslund Fjernvarme bidrager til finansiering af projektet for at kunne godskrive de forventede energibesparelser som en del af fjernvarmeværkets energispareforpligtelser.
pr. 100 m2 om åretpr. 100 m2 om året

Yderligere oplysninger:
Ang. ESCO og ESCO-modellen
Henrik Teglgaard Lund
Sekretariatschef, Go’ Energi
Mobil: 33 95 58 01
E-mail: htl@goenergi.dk

Ang. projektet i Bæk-/Fosgården
Jesper Rasmussen
Byggechef, BO-VEST
Tlf: 88 19 00 71
E-mail: jra@bo-vest.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: