Store gevinster ved flere energieffektive indkøb i private virksomheder

Der er store gevinster at hente, hvis private virksomheder køber energieffektivt ind. Alligevel tøver knap halvdelen af virksomhederne, og mange kender ikke vigtige værktøjer til at handle energirigtigt.

Energieffektive indkøb giver bonus for en virksomhed i form af både et ansvarligt image og besparelser på bundlinjen, men i mange danske virksomheder bliver dette potentiale aldrig udnyttet.

Hvert år køber danske virksomheder ind for flere hundrede milliarder kroner, men 43 procent af virksomhederne arbejder ikke med miljøhensyn og herunder energieffektivitet i deres indkøb. Det viser nye tal fra en undersøgelse foretaget af YouGov for Forum for Bæredygtige Indkøb.

"Der er et stort potentiale for at fremme energi- og miljøeffektive indkøb, som ikke udnyttes i tilstrækkelig grad i danske virksomheder. Mange af indkøberne i private virksomheder kender ikke de gængse værktøjer, som kan hjælpe dem med at købe mere ansvarligt ind," siger Mette Lise Jensen fra Miljøstyrelsen.

Samme budskab lyder fra Go’ Energi, der netop står bag mange af de værktøjer, der kan hjælpe virksomhederne med at realisere potentialet:

”Energieffektive indkøb kan blive et tema på ledelsesgangen, ligesom indsatsen inden for CSR har været det i mange år. Det kræver på mange måder ikke lige så meget. Med et redskab som Go’ Energis Indkøbsvejledning bliver det let for den enkelte virksomhed at stille energikrav til leverandørerne,” siger projektleder Mads Lindevall Kristiansen fra Go’ Energi.

Virksomheder skal ikke opfinde den dybe tallerken selv
I dag stiller kun omkring 13 procent af virksomhederne krav om bæredygtige indkøb, for eksempel når de bygger nyt. Byggeri og it er ellers blandt de meget energitunge produktgrupper, hvor virksomhederne kan høste store gevinster ved at tænke energieffektivt, når de handler.

Beregninger fra Go’ Energi viser, at det er muligt at skære op til halvdelen af strømforbruget væk ved at vælge energieffektivt it- og serverudstyr ved nyindkøb og udskiftning. Samme besparelse kan hentes ved at udskifte gamle lyskilder og armaturer, hvilket oven i købet vil give bedre lys. 

Go’ Energis Indkøbsvejledning indeholder energikrav til en lang række produkter. Blandt andet it-udstyr, belysning, ventilation, hvidevarer og print- og kopiudstyr. Med den i hånden kan indkøbere stille krav til leverandørerne og dermed påvirke virksomhedens indkøb i energieffektiv retning.

"Virksomhederne skal altså ikke ud og opfinde den dybe tallerken. De skal simpelthen høste fordelene ved at bruge de redskaber og videncentre, som allerede findes," siger Mette Lise Jensen.

Nemt at handle energieffektivt
I Forum for Bæredygtige Indkøb peger formand Rikke Dreyer på, at virksomhederne især skal huske de såkaldt sekundære indkøb, der er relateret til den daglige drift og administration, når de fokuserer på at handle ansvarligt.

"Mange virksomheder gør en stor indsats for at handle bæredygtigt, når det gælder råvarer og andre ting, der er direkte relateret til deres produktion. Men på ledelsesgangen bliver de sekundære indkøb til den daglige drift ofte glemt, selvom de indirekte indkøb mange steder udgør over halvdelen af indkøbsbudgettet," siger hun.

FAKTA

Gode råd til energieffektive indkøb

# 1 Brug den hjælp, der allerede findes. Go’ Energis Indkøbsvejledning guider til energieffektive indkøb på www.goenergi.dk/publikationer. Vejledningen indeholder krav til energiforbruget for eludstyr som for eksempel computere, hårde hvidevarer, print- og kopiudstyr, belysning, ventilation og pumper.

# 2 Høst nemme fordele ved at vælge de energieffektive produkter, der er nemt tilgængelige. For eksempel er der et stort udbud af energirigtige varer inden for blandt andet it og belysning.

# 3 Vær strategisk omkring energieffektive indkøb. Lav en politik, som forankrer indsatsen på direktionsniveau og spreder sig til hele organisationen.

Energieffektive indkøb i danske virksomheder

  • 43 procent af private virksomheder arbejder hverken med miljøhensyn eller med sociale hensyn i deres indkøb.
  • For offentlige virksomheder er tallet 28 procent.
  • 27 procent af private virksomheder arbejder både med miljøhensyn og med sociale hensyn i deres indkøb.
  • For offentlige virksomheder er tallet 44 procent.

Kilde: YouGov og Forum for Bæredygtige Indkøb: Undersøgelse blandt 310 indkøbsansvarlige i offentlige og private virksomheder, april 2011.

Yderligere oplysninger:
Mads Lindevall Kristiansen, projektleder i Go' Energi, tlf. 41 96 49 84, e-mail: malk@goenergi.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: