Tjek energimærket og få flere ordrer

Du kan nemt finde en bygnings energimærke, før du tager ud til kunden. Mærket viser, om bygningen kan energiforbedres, så du kan give bedre rådgivning til din kunde og få flere ordrer. Rapporterne giver også troværdighed og skaber kundetilfredshed, mener firma, der selv bruger energimærkerne.

Hvorfor nøjes med at hulmursisolere, hvis din kunde også har behov for bedre isolering på loftet?

Når en bygning har energimærke, kan du nemt se, om der er mulighed for at energiforbedre – og dermed få en ordre. Slå energimærket op, før du tager ud til kunden – så er du forberedt.

”Energimærket viser ikke kun bygningens nuværende tilstand. Hvis det betaler sig at forbedre, er der også konkrete forslag til, hvad der kan gøres. Håndværkere og installatører kan altså se, hvordan kunden kan spare energi. Det kan selvfølgelig give flere ordrer, men det gavner også kunden, som får en lavere varmeregning,” siger projektleder i Go’ Energi, Jesper Ditlefsen.

Til alle bygningstyper
Det er lovpligtigt at energimærke i forbindelse med salg og udleje af bygninger. Og det er nemt at finde mærkningsrapporterne. Du kan finde rapporter på ca. 250.000 ejendomme i Danmark.

Søg på www.GoEnergi.dk/boligtjek, hvis det drejer sig om en bolig. Erhvervsbygninger og offentlige bygninger finder du på www.GoEnergi.dk/energihjaelpen. Hvis en bygning er energimærket, kommer rapporten automatisk frem, når du taster adressen ind.

Giver flere opgaver
Et af de firmaer, der aktivt bruger energimærkerne, er Hundstrup & Hornemann Byggeri på Sydfyn. De arbejder især for private og har både murere, malere, tømrere og kloakarbejdere.

”Når en kunde ringer, spørger vi, om bygningen er energimærket. Hvis svaret er ja, tager vi afsæt i rapporten. Vi sætter os simpelthen ned med kunden og gennemgår, hvad der kunne være en god idé at gøre,” siger partner Lars Erik Hornemann.

Den fremgangsmåde giver bonus på bundlinjen.

”Det giver os nogle gange flere opgaver, end kunden først havde forestillet sig. Med rapporten kan vi jo vise, at det vil være til kundens fordel,” siger Lars Erik Hornemann.

Ekstra troværdighed
Som firma får Hundstrup & Hornemann også en gratis portion ekstra troværdighed, når de bruger energimærket.

”Kunden kan se, at det er en uvildig eksperts råd, vi tager afsæt i, og ikke bare noget, vi finder på for at sælge. Det giver kunden tillid til os som en professionel samarbejdspartner,” siger Lars Erik Hornemann.

Han anbefaler alle faggrupper at bruge energimærker til bygninger, når de findes.

”Det er til fordel for alle, der arbejder med energiforbedringer. Det giver dig også troværdighed, hvis du tør henvise til andre end din egen faggruppe, og du for eksempel som tømrer anbefaler en forbedring, der kræver en murer,” siger han.

Gør arbejdet for dig
En undersøgelse fra Go’ Energi viser, at ca. 30 procent af håndværkere og installatører ikke kender til energimærkningaf bygninger. Og ca. 40 procent bruger aldrig et energimærke, selvom kunden har rapporten.

Det vil ændre sig, mener Jesper Ditlefsen fra Go’ Energi.

”Flere og flere opdager, at energimærket kan gøre noget af arbejdet for dem. Det gælder både håndværkere og andre i byggebranchen. Samtidig vokser kundernes interesse for energiforbedring, ikke mindst når energipriserne stiger, som de gør i øjeblikket. Det tyder alt sammen på, at energimærker vil spille en større rolle i de kommende år,” siger Jesper Ditlefsen.

Fakta – energimærker for bygninger

 • Energimærket angiver en bygnings energieffektivitet på en skala fra A-G, hvor er A er bedst og G dårligst.
 • Mærkningsrapporten beskriver også husets komponenter, og der er forslag til energiforbedringer, hvis det kan betale sig at gøre noget.
 • Find energimærke for boliger med Boligtjek på www.GoEnergi.dk/boligtjek.
 • Find energimærke for erhvervsbygninger og offentlige bygninger med Energihjælpen på www.GoEnergi.dk/energihjaelpen.
 • I dag er der indberettet ca. 250.000 energimærker for ejendomme i Danmark:
  - 196.000 enfamiliehuse

  - 23.000 flerfamiliehuse/boligejendomme

  - 13.000 sommerhuse

  - 20.000 erhvervsejendomme og offentlige bygninger
 • Bygninger skal blandt andet energimærkes i forbindelse med salg. Find regler, energikonsulenter mv. hos Sekretariatet for Energieffektive Bygninger på www.seeb.dk.

Yderligere oplysninger
Jesper Ditlefsen
Projektleder, Go’ Energi
Mobil: 41 57 63 29
Email: jdi@goenergi.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Multimedia

Multimedia