Varmen i damp og mados kan give dig energibesparelser

Når dit ventilationsanlæg suger mados ud fra køkkenet og damp ud fra badeværelset, kan du rent faktisk genbruge varmen i den lugtende eller fugtige luft. Og dermed spare på energien. Ventilationsanlæg med varmegenvinding er en energibesparelse, som boligejere i eksisterende huse endnu ikke har fået øjnene op for. Teknologisk Institut har for Go’ Energi regnet ud, at besparelsespotentialet alene i danske enfamiliehuse er otte milliarder kWh årligt.

En af de største energisyndere er, når vi i fyringssæsonen lukker frisk luft ind gennem vinduer eller døre. Så kommer radiatoren på overarbejde for at opvarme den kolde luft. En hidtil lidt overset metode til at spare på energien er at genbruge varmen fra mados og damp i badeværelset i et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Det giver energibesparelser på omkring 4.000 kroner om året i et hus på 140 kvadratmeter.

Teknologisk Institut har for Go’ Energi regnet ud, at de samlede energibesparelser alene i danske enfamiliehuse er otte milliarder kWh om året, hvis vi alle genbrugte varmen.

Varmen genbruges i et ventilationsanlæg ved hjælp af en varmeveksler, der overfører varmen fra den luft, der suges ud af huset, til den kolde, friske luft, der pustes ind i huset. Du genbruger altså varmen fra mados i køkkenet og damp fra badeværelset i stedet for at fyre for gråspurvene.

Energirigtig ventilation
Ventilation er nødvendig for et godt indeklima. Faktisk skal du skifte luften ca. 12 gange i døgnet. Det er både sundt for beboerne og for huset og et lovkrav. Ventilationen fjerner fugt og dermed grobunden for skimmelsvamp og husstøvmider, forhindrer kondens og effekten af kuldebroer og sikrer, at temperaturen og CO2-niveauet ikke bliver for højt, så du bliver træt og får hovedpine. Samtidig koster ventilation uden varmegenvinding på energiregningen.

”Hvis du i stedet genbruger varmen ved hjælp af et ventilationsanlæg med varmegenvinding, kan dine energiudgifter hertil blive op til 70 procent mindre. Er du alligevel i gang med at bygge om i dit hus, eller er det et helt nyt hus, du bygger, så er det en rigtig god idé at tænke varmegenvinding med ind i planerne – og helst så tidligt som muligt. Det betaler sig, og så giver det et sundt indeklima, god komfort og merværdi for boligen,” siger Simon Chræmmer, projektleder i Go’ Energi.

I dag ventilerer vi ofte vores huse efter ”behov”. Når det er helt emmet af fugt i badeværelse efter et varmt brusebad, tænder vi for ventilatoren. Eller når ovnen ryger, og kartoflerne koger over i køkkenet, så er emhætten og åbne vinduer løsningen. Det forhindrer ikke fugtproblemer og kondens, da luftskiftet iht. Bygningsreglementet cirka skal være en halv gang i timen hele døgnet, dag ud og dag ind. Ud over et dårligt indeklima og en del besvær med at åbne og lukke vinduer mv. forpasser de fleste boligejere den energibesparelse, som et ventilationsanlæg med varmegenvinding kunne giv dem.

Find håndværker på Håndværkerlisten
For at opnå energibesparelser er det alfa og omega, at hele projekteringen er korrekt, at du vælger det rigtige anlæg, at dimensionerne er rigtige, og derfor også at det er de rigtige håndværkere, der udfører opgaven.

På GoEnergi.dk kan du finde håndværkere, der kender ventilationsløsninger på Håndværkerlisten: www.goenergi.dk/haandvaerkerlisten

På GoEnergi.dk kan du også se filmatiseringen af energiløsningerne (installation af ventilationsanlæg i en bolig) fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Go’ Energi har også udviklet en ventilationsberegner, der beregner din aktuelle besparelse og giver de nødvendige input til byggeansøgningen. Til listen hører også en række dokumenter – herunder retningslinjer for dimensionering og installation til håndværkeren samt tjekliste til bygherre, som sikrer dig som bygherre, og som kan bruges som en slags kontrakt til leverandøren. Beregneren skal videreudvikles til forbrugeren. Men du kan sagtens gå ind selv og se, hvad du kan spare, her: www.goenergi.dk/ventilationsfirmaer

Fem gode forbrugerråd

  • Få aftalen med håndværkeren på skrift, inden arbejdet går i gang. Brug Forbrugerrådets forbrugeraftale eller en af branchens forbrugeraftaler, f.eks. Håndværksrådets eller TEKNIQs
  • Når håndværkeren har tilmeldt sig energiløsningen ”ventilationssystemer” på Håndværkerlisten, bekræfter han, at den bliver brugt som grundlag for arbejdet. Løsningen indeholder en tjekliste, som håndværkeren skal bruge til at gennemgå din bolig. Hvis du vil samle tilbud fra forskellige håndværkere, kan du sammenligne tilbuddene på baggrund af tjeklisten.
  • Spørg håndværkeren, om du kan få beregnet din besparelse, så du får overblik over din specifikke situation. Der er et beregningsskema i energiløsningen, som håndværkeren kan bruge.
  • Ventilation er ikke ”tømrerarbejde”, da energiforbruget kan ende katastrofalt ved ukorrekt projektering og udførsel. Brug derfor udelukkende ventilationsentreprenører, som er medlem af FAV (Foreningen af ventilations firmaer) eller VENT-ordningen.
  • Kræv projektering, udførsel og aflevering iht. DS 447 (lovkrav)  

Fakta om ventilation
Der er fire måder at ventilere boligen på:

  1. Den naturlige ventilation sker, når du lufter ud ved at åbne vinduer og døre, udeluftventiler, aftrækskanaler og tilfældige utætheder i husets klimaskærm.
  2. Mekanisk udsugning, når du suger luften ud ved hjælp af ventilatorer, f.eks. emhætten, og udeluften kommer ind gennem udeluftventiler i ydervæggene.
  3. Mekanisk ventilation er anlæg, hvor luften både blæses ind og suges ud af ventilatorer, og varme fra udsugning genbruges.
  4. Luftvarmeanlæg er recirkulationsanlæg, som både bruges til ventilering og til opvarmning.

Yderligere oplysninger:
Simon Chræmmer, projektleder i Go' Energi, tlf. 41 96 49 86, e-mail: ascj@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 09-16).

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.
Som følge af energiforliget vil Go’ Energi fra 1. juli 2012 blive nedlagt som selvstændig institution. En række af Go’ Energis aktiviteter vil dog blive videreført i Energistyrelsen.

Tags: