Virksomheder kender ikke finansieringsmuligheder

Investeringer i energirenovering af bygninger kan finansieres, uden at virksomheden skal have en krone op af lommen. Men det ved virksomhederne ikke.

Syv ud af ti virksomheder kender ikke mulighederne for at finansiere investeringer i rentable energiforbedringer af deres bygninger. Det viser en undersøgelse fra Go’ Energi, der har spurgt godt 1.000 virksomheders beslutningstagere.

”Det er afgørende, at tilbud om finansieringsydelser bliver formidlet til virksomhederne. Det er nemlig i høj grad den øjeblikkelige økonomi, der afholder virksomhederne fra at give sig i kast med energirenovering. Omvendt peger over halvdelen af virksomhederne på, at de kan motiveres til at gå i gang, hvis økonomien i energiforbedringerne er god,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatsleder i Go’ Energi.

Ja tak til finansiering
At virksomhederne takker ja til finansieringen, hvis de altså bliver spurgt, bekræftes af for eksempel Gert Pedersen, formand for fagforeningen 3F Vestfyn. Fagforeningen ejer to bygninger. Den ene er blevet renoveret med energiglas til vinduerne og tagisolering. Resultatet har været et mærkbart bedre indeklima. Den anden bygning fra 1980’erne ville fagforeningen også gerne renovere.

”Når vi står med 300.000-400.000 kr., så gør vi det,” siger Gert Pedersen. Fagforeningen havde selv sparet op til den første renovering. Kunne den anden bygning også blive renoveret nu, så ville Gert Pedersen slå til.

”Hvis det kunne laves, så det ikke berører driften, så er det jo en win-win-situation, der kombinerer besparelser og bedre indeklima her og nu,” siger han.

 Per Schou er en anden af de personer, der har svaret i undersøgelsen. Han ejer blomsterforretningen Taarnly i Randers og er også en af de bygningsejere, der holder igen på grund af økonomien. Per Schou ville gerne renovere og efterisolere i alt 200 kvadratmeter tag i forbindelse med en ombygning.

”Dermed kunne vi lukke af for al den varme, der strømmer op gennem taget,” siger Per Schou, som dog ikke har tænkt sig at gennemføre renoveringen lige med det første.

”Det koster jo penge, og vi har ikke råd til det lige nu,” siger Per Schou, som ikke kender til mulighederne for at få råd til investeringen uden at belaste den daglige drift.

Forelagt muligheden for finansiering gennem et energitjenesteselskab, der også garanterer besparelsen og udfører arbejdet, er han dog interesseret, forudsat at besparelsen overstiger de månedlige afdrag.

Oplagt marked for finansiering
Energirådgiverne A/S under energiselskabet ENV tilbyder netop finansierede og gennemførte energirenoveringer – også til mindre virksomheder. Afdelingschef Erik Schelde oplever stadig større efterspørgsel på virksomhedens ydelser.

”Nu er det kunderne, der kontakter os. Før var det os, der kontaktede kunderne,” siger han.

Energirådgiverne A/S har også mulighed for at støtte virksomhedernes energirenovering økonomisk ved at købe de gennemførte energibesparelser. Større energirenoveringsprojekter kan gennemføres og finansieres i ESCO-gruppen, hvor Energirådgiverne A/S indgår sammen med en håndfuld andre partnere.

Banker på energibanen
”Vi finansierer rigtig mange energibesparelser i virksomheder. Det foregår ikke med et standardtilbud, men med en individuel behandling af den enkelte virksomhed, hvor vi ser på virksomhedens samlede økonomi. Her er vi selvfølgelig særligt interesserede i energirenovering, fordi det giver besparelser på driften,” siger Henrik Rasmussen, erhvervsdirektør i Nykredit.

Også i Merkur Andelskasse kan man låne til særlig lav rente, når pengene går til energiforbedringer af bygninger. For eksempel er der mulighed for et ’klimalån’ ”klimalån” til en rente på 5,6 procent, hvor den almindelige rente for udlån til virksomheder ligger i intervallet 5,1 til 9,6 procent. Den helt lave rente på 5,1 procent ydes vel at mærke kun til kundevirksomheder, der i en helhedsvurdering er meget sikre. Klimalånet kan altså hurtigt blive fordelagtigt.

”Du gør noget for klimaet, og Merkur kvitterer med en rente, der er lavere end ved vores almindelige udlån,” siger kommunikationsmedarbejder Henrik Platz fra Merkur Andelskasse.

Læs mere om finansiering af energirenovering via:

-          energitjenesteselskaber

-          salg af energibesparelser

Energihjælpen
Er du ansvarlig for virksomhedens bygninger og deres energiforbrug, kan du få hjælp til at komme i gang med energieffektivisering ved at gå ind på onlineredskabet Energihjælpen.

Find fakta og grafik fra Go' Energis undersøgelse.

Yderligere oplysninger:
Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, Center for Energibesparelser, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@goenergi.dk.

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: