• news.cision.com/
 • GomSpace A/S/
 • GomSpace (leverandør af nanosatellitter) annoncerer sin børsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment)

GomSpace (leverandør af nanosatellitter) annoncerer sin børsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment)

Report this content

Denne pressemeddelelse må ikke offentliggøres direkte eller indirekte i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller i noget land, hvor offentliggørelsen af denne pressemeddelelse vil være ulovlig. Se også afsnittet VIGTIGE OPLYSNINGER nedenfor.

Bestyrelsen for GS Sweden AB (”Virksomheden” eller “GomSpace”), der er moderselskab for GomSpace ApS, har for at udnytte sin stærke position på markedet fuldt ud besluttet at udvide sin aktionærkreds ved en ny aktieudvidelse (“Aktieudvidelse”). Virksomhedens bestyrelse har desuden bedt om, at aktierne bliver handlet på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment).

Denne aktieudvidelse er henvendt til offentligheden i Sverige, Danmark og Norge samt til professionelle investorer i Sverige og internationalt.

 • Aktieudvidelsen består af nye aktier til en samlet værdi af SEK 125 millioner, hvilket svarer til maksimalt 10.000.000 nye aktier til en fast pris på SEK 12,50 pr. aktie.
 • Der er tegnet garanterede forpligtelser svarende til SEK 100 millioner (80 %) af aktieudvidelsen.
 • Tegningsperioden for aktieudvidelsen er mellem 19. maj 2016 og 1. juni 2016.
 • Forudsat at aktieudvidelsen godkendes, forventes første handelsdag at være den 16. Juni 2016 eller der omkring.
 • Alle nuværende aktionærer har forpligtet sig til at fastlåse deres positioner i en periode på 24 måneder efter datoen for aktieudvidelsen.

Kort om GomSpace
Virksomhedens forretninger varetages af det fuldt ejede danske datterselskab GomSpace ApS, der er hjemmehørende i Aalborg. GomSpace leverer udvikling, salg, service og vedligeholdelse til det globale marked for nanosatellitter

GomSpace er en internationalt anerkendt leverandør af professionelle nøglefærdige nanosatellitløsninger, platforme, subsystemer og softwaremoduler. Virksomheden udvikler for øjeblikket komplette multisatellit-missioner for en række brancher, herunder luftfart, shipping og landbrug, samt sikkerhedsrelaterede produkter. GomSpaces hovedprodukt er levering af skræddersyede nanosatellitsystemer med kapacitet til at opfylde specifikke kundekrav og, hvis det ønskes, leveret som en komplet løsning. Det vil sige, at GomSpace på kundens vegne håndterer alt omkring udvikling, produktion, opsendelse og drift af satellitten. GomSpaces kernekompetence ligger inden for satellit- og radioteknologi. Virksomheden har hovedkvarter i Aalborg og har siden 1970’erne været kendt som en central aktør på radioområdet. Ledelsen og nøglepersonerne i GomSpace har indgående kendskab til kompleks radioteknologi.

Der er store vækstmuligheder inden for nanosatellitter på det globale marked. Ledelsen i GomSpace har gennem længere tid undersøgt de langsigtede, strategiske muligheder for at ruste virksomheden til fremtiden og udnytte disse muligheder. En børsnotering vil lette GomSpaces adgang til yderlig kapital og stille virksomheden endnu stærkere end i dag, hvor GomSpace allerede indtager en position blandt de førende på markedet som leverandør af komponenter, platforme og hele missioner til rumfartsindustrien. 

GomSpace betragtes på markedet som pionerer og dagsordensættende, men branchen betegnes også som stærkt dynamisk og vækstpræget. ”Børsnoteringen på dette stadie er et helt naturligt skridt for os”, forklarer Niels Buus. ”Vi har gennem næsten et årti som pionerer taget mange små skridt mod at udvikle og opbygge ikke bare vores egen position på marked, men i det hele taget at udvikle markedet. På dette plan og med GomSpaces erfaring, er øget kapitaltilførsel og derigennem mulighed for konsolidering helt nødvendigt for os. Vi sætter aktier til salg for 125 mio. SEK og heraf er 100 mio. SEK garanteret. Den øgede kapitaltilførsel skal sikre GomSpaces ekspansion med henblik på at skabe mersalg. Vi skal udvikle nye produkter og har også planer om udvidelse i form af datterselskaber i blandt andet USA og Singapore. GomSpace vil i mange sammenhænge stadig være at betragte som pionerer, men helt afgørende er nu værdiskabelse i industrien gennem volumen, strømlinet tilgang og professionalisering af vores forretning”, afslutter Niels Buus. 

Aktieudvidelsen

 • Denne aktieudvidelse er henvendt til offentligheden i Sverige, Danmark og Norge samt til professionelle investorer i Sverige og internationalt. Formålet med at udvide målgruppen fra de nuværende aktionærer er at sprede aktionærkredsen.
 • Aktieudvidelsen består af nye aktier til en samlet værdi af SEK 125 millioner, hvilket svarer til maksimalt 10.000.000 nye aktier til en fast pris på SEK 12,50 pr. aktie. Tegningsprisen er fastsat af Virksomhedens bestyrelse og et flertal af aktionærer og i samarbejde med virksomhedens økonomiske rådgiver Stockholm Corporate Finance.
 • Der er tegnet garanterede forpligtelser svarende til SEK 100 millioner (80 %) af aktieudvidelsen mod et vederlag på ti (10) % af det garanterede beløb.
 • Tegningsperioden for aktieudvidelsen er mellem 19. maj 2016 og 1. juni 2016.
 • Betaling skal ske tre (3) arbejdsdage efter udsendelse af købsbekræftelserne. Aktieudvidelsen forventes gennemført den 10. juni 2016.
 • Et prospekt med alle vilkår og betingelser omkring aktieudvidelsen vil blive offentliggjort senest dagen før den første tegningsdag for aktieudvidelsen. Virksomheden vil offentliggøre udsendelsen via en pressemeddelelse.
 • Forudsat at aktieudvidelsen godkendes, forventes første handelsdag at være den 16. Juni 2016 eller der omkring.

Baggrund og årsager        
GomSpace ApS blev grundlagt i 2007 af initiativtagerne til verdens første opsendelse af en nanosatellit. Markedet for nanosatellitter vokser hurtigt. Efterspørgslen efter satellitter, der er til at betale og relativt lette at administrere, vokser som aldrig før. For at GomSpace kan opfylde behovene fra nuværende og nye kunder og fastholde sin solide markedsandel, mener bestyrelsen, at der er behov for en større arbejdskapital. Overskuddet fra aktieudvidelsen vil blive anvendt på følgende måde:

Udvidelse (50-55 % af overskuddet)

For at GomSpace kan fastholde sin markedsandel, er der udarbejdet en omfattende ekspansionsplan, der omfatter en plan for nye produkter og udvikling af udstyr og faciliteter til at skabe en mere effektiv produktion. 70 % af satellitmarkedet ligger i USA. GomSpace planlægger at oprette datterselskaber i USA for at styrke sin position på det amerikanske marked. Desuden planlægges oprettelse af et datterselskab i Singapore, der er centrum for lufttrafik i Østasien.

Nye applikationer (45-50 % af overskuddet)

For at opfylde den stigende efterspørgsel efter applikationer til sporing og kommunikation via nanosatellitter vil GomSpace investere i udvikling af organisation og produkter inden for dette område. Der vil desuden blive investeret i adgang til faciliteter til opsendelse, så virksomheden kan få større kontrol over, hvornår og hvor opsendelser finder sted.

Aktiestruktur og aktiekapital
I dag har virksomheden en aktiekapital på SEK 973.513,38 fordelt på 13.907.334 aktier hver med en aktuel værdi på SEK 0.07. Virksomhedens aktiekapital øges med maksimalt SEK 700.000 ved tegning af maksimalt 10.000.000 aktier ved aktieudvidelsen. Aktieudvidelsen kan således give en maksimal spredning af aktierne på 42 % (beregnet ud fra antal aktier og stemmer forud for aktieudvidelsen delt med det samlede antal aktier og stemmer efter udvidelsen).

Rådgivere
Stockholm Corporate Finance AB er økonomisk rådgiver, og EY Law AB er juridisk rådgiver for virksomheden i forbindelse med aktieudvidelsen. Nordnet Bank AB er salgsagent i forbindelse med aktieudvidelsen.

For yderligere oplysninger kontakt:               
Niels Buus (adm. direktør)
Tlf: +45 9635 6111
             
E-mail: nbu@gomspace.com

Diverse
Virksomhedens bestyrelse har søgt om, at virksomhedens aktiver registreres på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment), og har tilknyttet FNCA Sweden AB som certificeret rådgiver.

For ydeligere oplysninger venligst se vores websted www.gomspace.com.

VIGTIGE OPLYSNINGER
Dette dokument er ikke godkendt af nogen myndighed. Dette er en pressemeddelelse og ikke et prospekt. Investorer bør ikke tegne sig for eller købe de aktier, der henvises til i dette dokument, ud fra oplysningerne heri. I stedet henvises til oplysningerne i det prospekt, der vil være godkendt af Swedish Financial Supervisory Authority, og som altid vil være til rådighed på virksomhedens websted. Distribution af denne pressemeddelelse kan i visse lande være helt eller delvist underlagt begrænsninger fra lokale myndigheder. Modtagere af pressemeddelelsen skal selv holde sig orienteret om og overholde sådanne juridiske begrænsninger. Oplysninger i denne pressemeddelelse udgør ikke et tilbud om salg af eller en opfordring til køb af aktier i ethvert land, hvor dette forudsætter udarbejdelse af et prospekt eller andre udbudsdokumenter, eller hvor en sådan handel ikke er lovlig uden registrering eller undtagelse fra pligt til registrering jvf. landets lovgivning.

Denne pressemeddelelse udgør hverken helt eller delvist et tilbud på eller opfordring til køb af tegningsrettigheder i USA. Aktierne omtalt heri er og vil ikke blive registreret i overensstemmelse med American Securities Act of 1933 ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering i overensstemmelse med Securities Act eller en undtagelse herfra. Aktier omtalt heri udbydes ikke til offentligheden i USA. Der laves ingen kopier af denne pressemeddelelse og den må ikke hverken helt eller i uddrag, direkte eller inddirekte distribueres eller sendes til Australien, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand. Singapore, Sydafrika, Schweiz, USA eller i noget land, hvor offentliggørelsen af denne pressemeddelelse vil være ulovlig.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links