Disse kommuner har det største forbrug af el på Sjælland

Report this content

Tal indhentet fra Energinet.dk viser, at energiforbruget er omkring fire gange højere i Kalundborg Kommune sammenlignet med Frederiksberg Kommune. Kalundborg Kommune er, med et totalt energiforbrug på 1.395 kWh pr. indbygger, kommunen med det højeste forbrug af el på Sjælland. I den anden ende ligger derimod Frederiksberg Kommune med et totalt energiforbrug på 232 kWh pr. indbygger. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 524 kWh pr. indbygger.

GreenMatch.dk har undersøgt, hvor stort forbruget af el er i de danske kommuner. Denne undersøgelse viser, at landsgennemsnittet for danskernes totale energiforbrug ligger på 524 kWh pr. indbygger, hvilket er i stor kontrast til både Kalundborg og Frederiksberg Kommune. 

Undersøgelsen viser, at energiforbruget i Kalundborg Kommune er over to gange så højt sammenlignet med resten af Danmark, mens energiforbruget i Frederiksberg Kommune er under halvdelen af gennemsnitsforbruget i Danmark.    

Så stor er forskellen på kommunernes erhvervsmæssige/offentlige og private energiforbrug

Der er en markant forskel på kommunernes erhvervsmæssige/offentlige og private energiforbrug. Kommunerne som har det højeste erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug er Kalundborg, Fredericia og Billund Kommune. Tager man et gennemsnit ud fra blot disse tre kommuner, bruger de i gennemsnit hele 570,66 kWh pr. indbygger. Dette er et relativt højt energiforbrug set i forhold til landsgennemsnittets erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug, som kun ligger på 244,10 kWh pr. indbygger. De tre kommuners gennemsnitlige erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug pr. indbygger er derfor mere end to gange højere end landsgennemsnittet.

De kommuner som har det højeste private energiforbrug er Fanø, Odsherred og Gribskov Kommune. Tager man et gennemsnit ud af blot disse tre kommuner, bruger de i gennemsnit 409,9 kWh pr. indbygger. Førnævnte kommuner har derfor et væsentligt højere privatforbrug sammenlignet med landsgennemsnittets private energiforbrug på blot 168 kWh pr. indbygger. De tre kommuners gennemsnitlige private energiforbrug pr. indbygger er altså lidt over dobbelt så højt som landsgennemsnittet. 

Et stort erhvervsmæssigt og offentligt energiforbrug kan være årsagen til et højere totalt energiforbrug 

Overordnet er det Kalundborg Kommune, der har det højeste totale energiforbrug pr. indbygger og Frederiksberg Kommune, der har det laveste. Der er noget, der tyder på, at jo højere det erhvervsmæssige og offentlige energiforbrug er, jo højere på listen over de største energiforbrugere rangerer kommunen overordnet set. 

Kalundborg Kommunes erhvervsmæssige/offentlige energiforbrug står for hele 75% af kommunens samlede energiforbrug, hvis man eksluderer ukendte og andre forbrugere fra det totale energiforbrug. Derimod består kun 25% af privat energiforbrug. For Frederiksberg Kommune er det derimod kun 44,5% af det samlede energiforbrug, der kommer fra erhvervsmæssigt og offentligt forbrug, mens 55,5% består af det private energiforbrug. Frederiksberg Kommune er samtidig den kommune, der har det laveste totale energiforbrug pr. indbygger i Danmark. 

Er du interesseret i at vide mere om kommunernes energiforbrug, kan du læse mere her.

Vi gør opmærksom på, at energiforbrug i ovenstående sammenhæng defineres som forbrug af el, hvilket er baseret på data fra Energinet.dk. Ligeledes er tallene, der bruges i denne pressemeddelelse, forbrug pr. måned med udgangspunkt i december 2018.


Camilla Kruuse
Presseansvarlig
+45 38 41 03 72
ck@greenmatch.dk


GreenMatch.dk er en unik sammenligningstjeneste af grønne produkter, hvori brugeren modtager op til flere tilbud fra leverandører af det produkt, de ønsker. På denne måde opnår brugeren den bedste løsning, da tilbuddet er skræddersyet til lige netop dem. GreenMatch.dk sparer derved brugeren for både tid og penge ved at undersøge markedet for dem - helt gratis.

Multimedia

Multimedia