Se fordelingen: Så meget energi bruger industrierne

Report this content

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de tre største energiforbrugere tilsammen står for mere end 67% af det samlede energiforbrug i industrien. Plast-, glas- og betonindustrien overhalede føde-, drikke- og tobaksvareindustriens forbrug i 2018 og er derfor branchen med det højeste energiforbrug i industrien.

GreenMatch.dk har illustreret, hvor stort et energiforbrug brancherne i industrien har. Det er plast-, glas- og betonindustrien, der har det største forbrug på 25.554 terajoule. Derefter kommer føde-, drikke- og tobaksvareindustrien på 24.109 terajoule og olieraffinaderier mv. på 17.315 terajoule. Gennemsnitsenergiforbruget per branche i industrien er 7.055,5 terajoule.

Tre store brancher står for 67% af energiforbruget i industrien

Der er en markant forskel mellem de tre brancher med det største energiforbrug i industrien og de resterende brancher. De tre største energiforbrugere står tilsammen for mere end 67% af det samlede energiforbrug. Tager vi et kig på, hvor meget dette energiforbrug svarer til, passer det med 1.000 danskeres energiforbrug i en årrække af 11.628 år. Derudover er det også interessant, at antallet af arbejdssteder samt fuldtidsansatte hænger godt sammen med de to industrier med det største energiforbrug, mens olieraffinaderier mv., der har det tredjestørste forbrug, har færrest arbejdssteder og fuldtidsansatte.

Plast-, glas- og betonindustrien er den største energisynder

Set ud fra tallene på Danmarks Statistik om udviklingen af energiforbruget i brancherne i industrien har plast-, glas- og betonindustrien overhalet føde-, drikke- og tobaksvareindustriens forbrug i år 2018 med en gennemsnitlig årlig vækst i energiforbrug på 7,49%. Udviklingen i bygningsareal i Danmark kan være en medvirkende faktor til stigningen, og det er måske en af flere årsager til, at plast-, glas- og betonindustrien har det højeste energiforbrug i industrien.

Indenfor denne industrigruppe er det især beton- og teglværksindustrien, der bidrager til det høje energiforbrug. I 2017 havde beton- og teglværksindustrien et energifbrug på 21.505 terajoule. Det svarer til knap 79% af det samlede energiforbrug for hele industrigruppen.

Hvis du vil læse mere om branchernes energiforbrug kan du gøre det her.

Kontaktinformation

Thea Gehrchen

Email: tg@greenmatch.dk

Telefon: 38 41 03 72

GreenMatch.dk er en grøn, online sammenligningstjeneste, hvor forbrugere kan få tilbud forskellige energiløsninger eksempelvis varmepumperjordvarme og solceller. Her på GreenMatch.dk arbejder vi hver dag på at skabe et grønnere Danmark. Vi ønsker at udbrede grønne energiløsninger og hjælpe danskere, som ønsker er skabe en grønnere fremtid.

Multimedia

Multimedia