Arla Christiansfeld udnytter lille detalje i Grundfos-pumpe

Report this content

En lille feature i TPE2-pumpen fra Grundfos har givet VVS-Tech i Hobro gode idéer. Det kommer nu medarbejderne på Arlas mejeri i Christiansfeld til gode, hvor pumpen er en lille brik i et stort projekt, der bl.a. skal optimere udnyttelsen af overskudsvarmen på mejeriet. Man fik for eksempel for lidt ud af energien i røggasserne. Det gør man ikke mere.

Det er den lille detalje, at TPE2-pumpen selv kan styre, hvor meget vand den skal flytte, der har givet servicetekniker Rino Wibe Sørensen fra VVS-Tech i Hobro gode idéer. I løsningen til Arla i Christiansfeld reagerer pumpen på temperaturer i fremløb fra en røggasveksler, som er koblet på mejeriets dampkedel.

”Vi har indsat en sensor direkte i afgangen fra røggasveksleren, og når den måler, at vi er på vej op mod en temperatur på omkring 90 °C i fremløbet, øger pumpen hastigheden. Det betyder, at vi aldrig flytter mere vand end nødvendigt,” forklarer Rino Wibe Sørensen. ”Og funktionen, der understøtter en PT100-føler, ligger i pumpens software, så det handler bare om at taste nogle få informationer ind, så kører det.”

Styr på flow
Det gjorde det også før, men det kørte hele tiden i det store, eksisterende styresystem. Og det var upræcist og langsomt. Det betød, at sidste års investering i nye røggasvekslere til den 30 år gamle dampkedel ikke havde givet det forventede udbytte. Energien fra røggasveksleren benyttes som supplement til opvarmning af mejeriets bygninger, så det var naturligt at se på mulighederne for optimering som en del af det energiprojekt, Hobro-virksomheden havde fået i Christiansfeld.

”Projektet handler overordnet om at få bedre styr på flow i mejeriets varmesystem,” siger Rino Wibe Sørensen. Et projekt, som også omfatter udskiftning af radiatorventiler, ventiler på kalorifere-anlæg, opsætning af strålevarme og meget mere.

Mange muligheder
Det var godnat-læsning af Grundfos-manualer, der ledte den alternativt tænkende servicetekniker på sporet af TPE2-løsningen. ”Hos VVS-Tech har vi ladet konstant trykdifferens styre en MAGNA3-pumpe i en anden kedelcentral, så jeg ville se, om der måske også fandtes pumper, der kunne styres via en indbygget temperatur-funktion. En efterfølgende opringning til senior salgsingeniør Morten Vinther hos Grundfos bekræftede min formodning,” fortæller Rino Wibe Sørensen, der ser et stort potentiale i at udnytte mulighederne i pumper, der ’selv kan finde ud af, om de skal starte eller ej’, som han udtrykker det.

Også Morten Vinther er overbevist om, at pumper, der reguleres uden store investeringer i eksterne styringer, kan tænkes ind i mange forskellige løsninger i forbindelse med både varme og køl.

”Der er utrolig mange muligheder i den indbyggede software i TPE2-pumpen. Det er kun et spørgsmål om at sætte den rigtige transmitter til at sende signaler til pumpen. Så kan man selv definere hvilken opgave, der skal løses. Det kan være en temperatursensor, som i Arla-projektet, eller det kan være en tryktransmitter eller fx en niveaumåler i en tank. Her taler vi om transmittere, der fås til meget overkommelige priser,” lyder det fra salgsingeniøren. ”Godt set af folkene hos VVS-Tech. Det kan måske inspirere andre til også at tænke i nye baner, og vi er klar som sparringspartnere hos Grundfos,” slutter Morten Vinther.

Læs også historien på www.grundfos.dk

Yderligere oplysninger
Morten Vinther
Senior salgsingeniør, Building Services - VVS
51 52 63 80
mvinther@grundfos.com
_________________________________________

Øvrige PR- og markedsføringsmaterialer
Marketingchef Iben Sommer Donslund
20 3456 24
isommer@grundfos.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links