Det betaler sig at energioptimere vandforsyningens kildeplads

Hos Marbæk Vandværk udførte Grundfos i starten af 2014 et såkaldt Well Field Energy Audit, som er en metode til at måle energieffektiviteten på pumpeanlæggene ved indvindingen. Resultaterne af målingen førte til udskiftning af alle gamle pumper og ændring af indvindingsstrategien – og til energibesparelser på 24 %.

Marbæk Vandværk ligger i Nordsjælland og er det største vandværk i Frederikssund Forsyning, som består af i alt 5 vandværker. Frederikssund Forsyning leverer drikkevand til Frederikssund by og størstedelen af den tidligere Jægerspris Kommune.

I det daglige samarbejder Frederikssund Forsyning med en fast brøndborer og teknisk rådgiver, nemlig den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo. Det var da også Geo, som satte gang i projektet, og virksomheden har haft en central rolle gennem hele forløbet.

”Det var Geo, som anbefalede os at få Grundfos til at analysere energiforbruget og indvindingsstrategien. Det var også Geo, som installerede de nye pumper, og som nu er ansvarlig for vedligeholdelse af pumperne, ” fortæller Bruno Marcetto Nielsen, der er driftschef hos Frederikssund Forsyning.

Højt energiforbrug ved indvindingen
Til analysen benyttede Grundfos værktøjet Well Field Energy Audit (WFEA) – et software modelværktøj, som bruges til at beregne energiforbruget på eksisterende råvandsboringer. ”Ved hjælp af værktøjet kan vi beregne mulige besparelser på energiforbruget baseret på målinger foretaget på den eksisterende pumpebestykning”, forklarer Jens Erik Treldal, der er applikationsingeniør hos Grundfos, og som stod for udarbejdelse af undersøgelsen og rapporten.

Grundfos’ WFEA-analyser har i flere tilfælde vist, at de pumper, som benyttes i indvindingsboringerne, kan have stor indflydelse på en vandforsynings drift. En reducering af energiforbruget betyder nemlig, at der udledes mindre CO2og en mere balanceret indvinding kan betyde mindre miljøpåvirkning af vandmiljøet omkring kildepladsen. Samtidig kan der være store besparelser at hente ved at optimere pumpedriften og eventuelt udskifte gamle pumper.

Det var også tilfældet på Marbæk Vandværk, hvor Grundfos lavede et detaljeret studie af pumperne i de 6 boringer i indvindingsområdet og afdækkede deres ydelse. Og det viste sig, at der ved udskiftning af de gamle pumper til nye optimerede pumpestørrelser potentielt kunne opnås energibesparelser på indvindingsområdet på op til 24 %.

”Vi lavede beregninger på tilbagebetalingstiden ved udskiftning af nogle af pumperne og ved udskiftning af alle pumper. Hvis vi skiftede alle pumper, ville vi inden for 10 år kunne tilbagebetale investeringen. Derfor valgte vi at udskifte alle pumper og lægge indvindingsstrategien om, ” fortæller Bruno Marcetto Nielsen. De 6 gamle pumper af typerne SP25, SP 30 og SP 60 blev udskiftet med pumper af typen SP30-2/3 - en dykpumpe med høj virkningsgrad og driftssikkerhed, som er specielt velegnet til vandforsyning og grundvandspumpning.

Udskiftningen betalte sig
Bruno Marcetto Nielsen er en erfaren herre, der har været hos Frederikssund Forsyning i 27 år, og som er meget bevidst om sit ansvar som driftschef. Da de nye pumper var sat i drift i foråret 2014, ville han derfor gerne have bekræftet at forsyningen reelt sparede 24 % af energiforbruget på indvindingen. Men det var ikke helt ukompliceret.

”Da der kun er én hovedmåler, som måler hele vandværkets elforbrug, kan det være lidt svært at se den direkte besparelse. Men jeg ringede til Jens Erik Treldal, da pumperne var sat i drift og bad ham påvise besparelsen på de 24 % – og det gjorde han, ” fortæller Bruno Marcetto Nielsen.

Jens Erik Treldal udførte nogle forsimplede målinger, som sandsynliggjorde, at der var en besparelse på 24 % med de nye pumper. ”Vi fik eftervist at beregningerne passer – selvom det kan være svært eftervise, når der ikke er en direkte måler på indvindingen, ” fortæller han.

Omlægning af indvindingsstrategien
Et andet resultat af Grundfos’ analyse var en omlægning af indvindingsstrategien. Før omlægningen blev ca. halvdelen af den samlede vandmængde indvundet fra kun én boring bestykket med en pumpe, som var større end de øvrige. Nu er pumpedriften indstillet således, at indvindingen er fordelt på flere boringer og med et mere stabilt flow ind på vandværket og en mindre grundvandssænkning på kildepladsen til følge. Dette er godt for både kildepladsen og vandbehandlingen på vandværket, og det er mere energiøkonomisk

”De nye pumper kører godt, og vi har opnået mere harmoni i indvindingen. Tidligere oplevede vi store udsving i indløbsflowet, men nu er indvindingen tilpasset det aktuelle behov, ” siger Bruno Marcetto Nielsen.

Stor tilfredshed
Hos Frederikssund Forsyning er der stor tilfredshed både med resultatet af projektet og med selve forløbet.

”Jeg vil gerne give stor ros til Grundfos for samarbejdet og den løbende opfølgning. Jeg møder jo Jens Erik Treldal i forbindelse med forskellige branchearrangementer, og så får vi os en snak om, hvordan det går med installationen. Han kommer også forbi og hører, hvordan det går, hvis han alligevel er i området, ” siger Bruno Marcetto Nielsen.

Et andet sted, hvor der også er stor tilfredshed, er hos Grundfos Museum. Der fik man­­ – som en lille sidegevinst ved projektet – et par ekstra pumper til samlingen. De gamle SP25-3 pumper fra Marbæk Vandværk var nemlig af stor interesser for Grundfos’ historiske samling.

FOTOS
Måleopstilling i boring (B5) på Marbæk Kildeplads, hvor der måles dynamisk afsænkning, tryk og elektrisk effekt.
Oversigtstegning med indtegning af boringer og ledningsnet for dynamiske beregninger.

Læs også historien på www.grundfos.dk

Yderligere oplysninger om løsningen
Jens Erik Treldal
Rentvandsspecialist
23 28 30 40
jtreldal@grundfos.com

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:

Iben Sommer Donslund
Marketingchef
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

Tidligere oplevede vi store udsving i indløbsflowet, men nu er indvindingen tilpasset det aktuelle behov.
Bruno Marcetto Nielsen, driftschef, Frederikssund Forsyning