Genbrug af pumper skaber jobs til socialt udsatte

I 47 år har Grundfos ansat socialt udsatte og medarbejdere med nedsat arbejdsevne på særlige flexværksteder. Lige nu er mere end 120 personer beskæftiget i Bjerringbro med lettere montagearbejde og serviceopgaver, og fokus på genbrug og bæredygtighed vil i fremtiden give arbejde til endnu flere. I samarbejde med en række af landet vvs-grossister indsamles udtjente Grundfos-pumper, som medarbejderne på flexværkstedet hos Grundfos Recycling tager sig af. Mere end 90 % af materialerne i en gammel pumpe kan genanvendes.

I fem år har Thomas Larsen været ansat i et flexjob hos Grundfos i Bjerringbro. En arbejdsulykke i 2008 satte en stopper for den uddannede klejnsmeds arbejde i nedbrydningsbranchen. Efter ulykken må Thomas leve med, at fem fingre på højre hånd ’sover’ konstant, og en arbejdsprøvning skulle derfor afklare mulighederne for Thomas’ fremtid på arbejdsmarkedet.

”Kommunen sendte mig til arbejdsprøvning hos Grundfos, og det er jeg rigtig glad for,” siger Thomas, der i dag er en af de fem medarbejdere i Grundfos Recycling, som sørger for, at gamle pumper i tusindtal gør gavn som genbrug i nye. ”Jeg er født ind i skrotbranchen, og i det her job kan jeg virkelig gøre brug af den viden, jeg har med fra familien. Jeg har fået konstrueret en speciel skinne til hånden, og jeg har fået en grundig oplæring i pumper, så jeg kan fint klare arbejdet med at demontere pumper og andre spændende ting, hvor jeg også kan se, at jeg gør gavn.”

Thomas’ baggrund gør ham til en værdifuld vejleder for andre på flexværkstederne, han tager sig af skrotregnskabet og bistår det danske salgsselskab Grundfos DK med tjek af pumper i garantisager. ”Jeg tilrettelægger selv min arbejdsdag, og det står i min kontrakt, at jeg kan holde alle de pauser, jeg vil. Jeg er virkelig glad for, at der findes virksomheder som Grundfos, der har plads og overskud til at udvise socialt ansvar for os med skavanker,” siger Thomas Larsen.

Målet er, at mindst 5 % af medarbejderne hos Grundfos i Danmark skal være personer med fysiske, psykiske eller sociale problemer, der er ansat på særlige vilkår.

Afdelingen, der gør en forskel
Den nyudnævnte leder af de to flexværksteder og Recycling-afdelingen i Bjerringbro, Gert Pedersen, kan efter mere end 25 års ansættelse i Grundfos skrive under på, at virksomhedens sociale ansvar er dybt forankret.

”Ledelsen vil virkelig det her. Derfor har jeg også i det seneste år holdt øje med, hvornår jobbet her blev ledigt, for det er en stilling, der kun har været opslået ganske få gange i flexværkstedets 47-årige levetid,” siger den nye leder. ”Det er spændende at ha’ med mennesker at gøre, og afdelingen gør virkelig en forskel. Vi har medarbejdere på skånejob, der har haft 40 års jubilæum. Det er deres liv, så du drømmer ikke om, hvor mange glade mennesker, jeg møder.”

Den største gruppe af medarbejdere på flexværkstederne er flexjobbere, der er rekrutteret i samarbejde med de omkringliggende kommuner. En anden stor gruppe er medarbejdere på aftalebaseret flexjob, hvor arbejdet tager individuelt hensyn til den enkeltes lettere fysiske problemer. Endelig er der en gruppe, som er tilkendt førtidspension, men for hvem det giver mening i tilværelsen at være en del af arbejdsmarkedet, yde noget og være en del af et socialt fællesskab.

”Foruden arbejdet med genbrug af gamle pumper bidrager flexværkstederne med lettere montageopgaver i produktionen. Det kan også være at samle papkasser, lige som vi hver dag har folk i forsendelsen og på en lang række serviceopgaver som tømning af papirkurve og rengøring eller assistance i køkkenet,” fortæller Gert Pedersen. ”En del af opgaverne har en tidsfrist, så derfor beskæftiger afdelingen også et antal ledere og assistenter, som styrer og hjælper til med opgaverne. Dagligdagen kræver selvfølgelig, at vi har en stor indsigt i, hvad og hvor meget den enkelte flexarbejder kan klare. Vi sender jo ikke personer med social angst ud på et servicejob på egen hånd eller sætter en tidsfrist for én med stress.”

En indlysende god idé
Brian Sørensen, salgschef for Team Bygge & Anlæg i det danske salgsselskab Grundfos DK, har været med til at etablere samarbejdet med vvs-grossisterne om indsamling af gamle pumper til genanvendelse. Han er ikke i tvivl om, at det har stor værdi for medarbejderne i Grundfos Recycling, at de ser deres indsats omsat til noget, der er en indlysende god idé.

”Det er meningsfuldt arbejde, når man kan køre alle aluminiumskomponenterne direkte over til omsmeltning i vores eget støberi, når Stena afhenter al elektronik til viderebearbejdning og lastvognen afgår til jernstøberiet. Det er jo mere end 90 % af den gamle pumpe, der får nyt liv,” siger salgschefen, som har mødt stor velvilje for projektet fra grossistleddet.

”Mange vvs-installatører sørger sandsynligvis allerede for, at de gamle pumper ender som skrot, og med vores afregningspris på 2.50 kr. pr. kilo byder vi næppe på konkurrence til de eksisterende skrothandlere,” siger Brian Sørensen. ”Men det glæder os, at så mange alligevel vælger at indlevere pumper til os via grossisterne. Det er med til at skabe gode jobs for nogle af vores udsatte medmennesker. På den måde kan CSR-politikken hos Grundfos blive til fordel for hele branchen.”

Apropos CSR – Corporate Social Responsibility. Det var banebrydende, da Grundfos’ grundlægger Poul Due Jensen for 47 år siden fik etableret et særligt værksted på fabrikken i Bjerringbro for medarbejdere, der af den ene eller anden grund ikke kunne klare et fuldtidsjob. Poul Due Jensen var vokset op med social ansvarlighed helt fra fødslen. Hans forældre havde været bestyrere på Sahl Fattiggaard, hvor en dagligdag med samfundets socialt udsatte var mere end blot et arbejde. Det var en grundlæggende værdi – sådan som det fortsat er. Da Grundfos oprettede det første beskyttede værksted i 1968 var det det første af sin art i Danmark, og der er siden kommet flere til, så der hos Grundfos i Danmark i dag er seks afdelinger for medarbejdere, som arbejder på fleksible vilkår.

Læs også historien på www.grundfos.dk

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:

Iben Sommer Donslund
Marketingchef
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

Kommunen sendte mig til arbejdsprøvning hos Grundfos, og det er jeg rigtig glad for.
Thomas Larsen, medarbejder på Grundfos Flexværksted