Grundfos leverer stærkt resultat trods svære markedsvilkår

Grundfos fastholder sit globale markedslederskab og øger indtjeningen markant.  

Selv om det globale pumpemarked stort set står stille, har Grundfos-koncernen haft en moderat salgsvækst på 0,8 % målt i lokale valutaer og har samtidigt øget indtjeningen markant.

Resultatet før skat og renter (EBIT) er på 2,0 milliarder DKK mod 861 millioner DKK året før, og koncernens resultat efter skat (PAT) når 1,45 milliarder DKK mod 503 millioner i 2014.

Koncernens omsætning er steget til 24,8 milliarder DKK, hvilket i danske kroner udgør en salgsvækst på 5 % i forhold til 2014. Salgsvæksten i danske kroner er positivt påvirket af valutakursstigninger på en række centrale valutaer.

Ved indgangen til 2015 var koncernledelsens ambitioner klare: Vis en markant forbedring i indtjeningen, fasthold den globale markedsandel og få en god start på implementeringen af den nye 2020 koncernstrategi.

”Vores indtjening og cash-flow er væsentligt forbedret ved blandt andet at fokusere og prioritere bedre. Vi fastholder eller vinder markedsandele på vigtige strategiske markeder. Og koncernstrategien med fokus på kerneforretningen og styrkelse af kunderelationerne virker,” siger koncernchef Mads Nipper. 

Netop en forbedret og endnu tættere relation til kunderne har været med til at sikre det positive resultat. Den globale konkurrence har været mærkbart stigende og trods økonomiske udfordringer blandt mange kunder har kundeloyaliteten været på samme høje niveau som tidligere.  

”Vi indfrier vores forventninger, så vi er tilfredse med resultatet. Når det sagt, så må jeg sige, det har været en blandet pose bolsjer på verdensmarkedet. Rusland, som tidligere var et af vores hurtigst voksende og profitable markeder, går markant tilbage, og Kinas vækstmaskine er gået i stå. Vi oplever den stærkeste vækst i Nord- og Sydamerika. Vi har under svære markedsvilkår skabt en moderat vækst i salget. Det tilskriver jeg vores innovative kvalitetsprodukter og vores organisations evne til at fastholde de gode kunderelationer,” forklarer koncernchef Mads Nipper.

Trods en svag europæisk økonomi sporer Grundfos fremgang på markeder som Italien, Polen, Ungarn, Tyrkiet, Tjekkiet og de baltiske lande, der alle viser fine væksttal. I USA, som er verdens største pumpemarked, øges salget med 12 procent, mens de sydamerikanske markeder øger salgsvæksten med 18 procent. I Japan og Vietnam er der også positiv udvikling at spore. 

Inden for segmentet HVAC/OEM, hvor Grundfos leverer løsninger til nogle af verdens store kedelproducenter, ses den positive effekt af skærpede EU-krav til pumper og motorers energieffektivitet. Her kan Grundfos tilbyde de mest energieffektive løsninger, der findes på markedet, og det ved OEM-kunderne.

Grundfos indfrier ligeledes ambitionerne om vedvarende at mindske sin egen miljøbelastning, blandt andet ved aldrig at udlede mere CO2 end i 2008. I årets løb er både CO2 udledning, energiforbrug og vandforbrug nedbragt såvel i forhold til 2014 som til vores benchmark i år 2008.

Yderligere oplysninger

Kommunikationsdirektør Kim Nøhr Skibsted, M30525020

Multimedia

Multimedia