Inline-pumper sætter rekord med markedets højeste virkningsgrad

Kombinationen af optimeret hydraulik og en højeffektiv motor giver Grundfos TPE2 og nyheden TPE3 en virkningsgrad, der ligger langt over øvrige inline-pumper på markedet. Samtidig gør sensorstyring, intelligent kommunikation og en tørløber-konstruktion begge løsninger velegnede til både varme- og køleapplikationer i etageejendomme og erhvervsbyggerier.

EU’s Minimum Effektivitets Indeks, der i daglig tale kaldes MEI, stiller i 2015 krav om, at pumper som minimum skal have en effektivitetsgrad på 0,40. Både Grundfos TPE2 og nyheden TPE3 har en effektivitetsgrad på minimum 0,70, hvilket gør de to inline-pumper til markedets mest effektive. Begge pumper er baseret på en energibesparende MGE-motor med indbygget frekvensomformer og med en ny hydraulisk pumpekonstruktion.

”Med de nye serier på op til 2,2 kW dækker vi mange forskellige behov og ønsker om energibesparelser i etagebyggerier og i industrien,” siger salgschef hos Grundfos, Brian Sørensen. ”Det gælder bl.a. en- og tostrengede varmeanlæg, recirkulering af brugsvand og i køleanlæg, hvor både tørløber-funktionen og muligheden for at styre mere nøjagtigt via temperatursensorer giver fordele.”

Indbyggede eller eksterne sensorer
I TPE3-pumpen er der i pumpehuset indbygget en sensor, som regulerer pumpens drift ud fra differenstrykket lige over pumpen. Desuden kan der suppleres med yderligere en eller to eksterne sensorer.

TPE2 arbejder kun med eksterne sensorer. Det giver mulighed for, at pumpens drift kan baseres på data fra fx kritiske steder i systemet, hvor der kan ske ændringer, som pumpen skal reagere på. Med sensorer tilsluttet pumpens to analoge indgange kan pumpen indstilles til at køre med konstant flow, temperatur, differenstryk eller konstant tryk.

”Traditionelt er det tryksensorer, der anvendes, men vi tester i øjeblikket muligheden for også at benytte temperatursensorer, hvilket vil kunne give langt større præcision i fx køleanlæg,” fortæller salgschefen. TPE2 og TPE3 kan håndtere kølemedier ned til -25 °C, og begge modeller kan på grund af tørløber-konstruktionen monteres udendørs.

Nem installation, opstart og rapportering
TPE3 er udstyret med et display, der helt enkelt guider installatøren gennem opstart og indstilling af pumpen ved tryk på skærmen. Når pumpen er i drift, kan regulering og overvågning foretages enten direkte på displayet eller via en smartphone med Grundfos GO.

”Der er også mulighed for at generere en rapport over alle pumpens indstilinger, fx aktuelt tryk, flow, omdrejninger og optaget effekt,” uddyber Brian Sørensen. ”Rapporten gemmes som pdf, der via smartphone kan videresendes som dokumentation for korrekt installation sammen med installatørens digitale underskrift. Rapporten kan også sørge for, at vi hos Grundfos får adgang til alle oplysninger om pumpens status, så vi kan rådgive installatøren om fx fejlfinding, mens han står ude hos kunden.”

TPE2 har ikke samme detaljerede brugerflade som TPE3, men ved at installere Grundfos GO på sin smartphone, får installatøren adgang til at kommunikere med pumpen.

I forbindelse med installation fremhæver Brian Sørensen også, at motor og pumpe nemt kan drejes i forhold til hinanden ved hjælp af en ny metalring. Det giver større fleksibilitet ved både montering og servicering.

Konstant overvågning af flow
En indbygget flowlimit-funktion overvåger flowet konstant og sørger for, at TPE3-pumpen ikke overskrider det ønskede maksimum.

”Det forhindrer et ellers velkendt problem i enstrengede varmeanlæg,” fortæller Brian Sørensen. ”Her møder vi ofte en ret stor vandmængde, men et ikke særligt højt modtryk, hvilket kan resultere i, at pumpen kører helt ud af sin pumpekurve og overbelaster motoren. Det kan ikke ske med flowlimit, som netop sikrer, at pumpen ikke kører med en drift, hvor der bruges mere strøm end nødvendigt, og energiforbruget kan i øvrigt følges ved hjælp af den indbyggede varmeenergimålerfunktion. Dertil kommer, at flowlimit i visse tilfælde kan erstatte en pumpereguleringsventil placeret umiddelbart efter hovedpumpen,” forklarer salgschefen, som til slut oplyser, at Grundfos arbejder på en udvidelse af TPE3-pumpeprogrammet ud over 2,2 kW.

Yderligere oplysninger om løsningen
(se endvidere vedhæftede TPE2/TPE3 sammenligning)
Brian Sørensen
Salgschef, Building Services
30 89 05 30
brsoerensen@grundfos.com
Læs også historien på www.grundfos.dk

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:
Iben Sommer Donslund
Marketingchef
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Multimedia

Multimedia