Installatører bruger mobilen, når de indregulerer radiatorer og gulvvarme

Report this content

Indehaveren af Slagelse VVS & Co ApS, Jens Hansen, kalder sig selv for lidt af en varmenørd. Og han var da også med, da den første kunde skulle have installeret Grundfos ALPHA3.  

”Varme, det er mig. Jeg er lidt af en varmenørd – eller varmeekspert – og jeg skal altid afprøve de nye produkter fra Grundfos. Jeg har altid været Grundfos-mand og produkterne leverer Brdr. Dahl, som jeg også har et godt samarbejde med, ” fortæller den tilfredse indehaver af Slagelse VVS. Virksomheden er fra 1992 og Jens Hansen er så småt ved at overdrage virksomheden til sønnen, Philip Hansen, så derfor var han også med til at foretage indreguleringen.

Indregulering med mobilen i hånden
Kunden, som bor i Slagelse, har et helt almindeligt etplansparcelhus på 170 m2, der varmes op af radiatoranlæg og to mindre gulvvarmeanlæg. ”Kunden har et indirekte fjernvarmeanlæg og skulle have udskiftet sin vekslerunit. For at vi kunne foretage en indregulering, udskiftede jeg den oprindelige pumpe i vekslerunitten med en ALPHA3-pumpe. Det gør unitten lidt dyrere, men på sigt er den økonomiske fortjeneste større med ALPHA3. Der var desuden tre radiatorer i huset, som ikke havde ventil til forhåndsindstilling, og der udskiftede jeg selvfølgelig ventilerne inden indreguleringen,” forklarer Jens Hansen. Der kræves nemlig ventiler til forhåndsindstilling for at kunne indregulere med ALPHA3.

Næste skridt var at sætte den løse kommunikationsenhed ALPHA Reader på ALPHA3-cirkulationspumpen. ”Readeren kan aflæse det flow, som en pumpe flytter. Og via Bluetooth sender den information til Grundfos GO Balance-appen, som man har installeret på enten sin smartphone eller sin tablet. Og appen bruges så til at indregulere med. Alle parametre, der skal bruges til indregulering, ligger i appen,” forklarer Pascal Pløger Ximenez, der er salgsingeniør hos Grundfos, og som var med til at foretage indreguleringen.

Før indreguleringen gik Jens Hansen og hans søn igennem alle rum i huset og registrerede bl.a. rumarealet, alle radiatorer og den ønskede varmeeffekt i hvert rum. De lukkede derefter for alle ventiler i huset undtagen i det aktuelle rum, så systemet kunne registrere det aktuelle flow. Alle data blev registreret i GO Balance-appen, og så gik de i gang med selve indreguleringen. ”Med telefonen i hånden gik vi huset igennem, og indreguleringen var egentlig meget nem. Vi startede med det radiatoranlæg, der var tættes på fjernvarmeunitten, og så gik vi ellers alt igennem. Vi drejede for forhåndsindstillingen på anlæggene, indtil vi aflæste det flow, der passede bedst til den ønskede varmeeffekt,” uddyber Jens Hansen.

Og det hele kunne aflæses på GO Balance-appen. ”Der er ingen fancy beregninger – installatøren drejer bare på ventilen, indtil appen viser det ønskede flow. Det er nærmest et speedometer, som man indregulerer efter,” forklarer Pascal Pløger Ximenez.

Rapport med alle data
Da indreguleringen var færdig, genererede appen en rapport i PDF-format, hvor Jens Hansen kunne sammenligne data for varmeanlæggene før og efter indreguleringen. Rapporten indeholdt fx information om flow og temperaturindstilling og afkøling. ”Jeg fik en rapport, hvor jeg kunne aflæse, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt. Og hvor jeg kunne se forskellene før og efter indreguleringen. Kunden fik rapporten og kunne selv se sort på hvidt, hvilke ændringer der var foretaget,” siger Jens Hansen.

Besparelser og bedre komfort
I løbet af indreguleringen viste det sig også, at der var et par radiatorer, som var for små i forhold til de rum, hvor de blev anvendt. ”Det opdagede jeg jo kun fordi, den oprindelige pumpe i fjernvarmeunitten var blevet udskiftet med en ALPHA3 pumpe. Og så var det gode ved det hele jo, at jeg solgte to radiatorer,” fortæller Jens Hansen med smil i stemmen. For kunden var det en fordel, at radiatorerne blev skiftet, for hvis en radiator er for lille til det rum, den skal opvarme, kan radiatoren ikke afkøle vandet godt nok. Det betyder, at returtemperaturen ikke er lav nok, og det kan i flere kommuner medføre strafafgift – også i Slagelse. ”I Slagelse Kommune er det vigtigt, at der er god afkøling. Ellers vanker der en afgift. Og for kunden har indreguleringen og udskiftningen af radiatorerne betydet, at afkølingen til fjernvarmeværket er blevet bedre, og at der ryger mindre vand igennem til fjernvarmeanlægget,” fortæller Jens Hansen.

”For slutbrugeren betyder indreguleringen en besparelse både i forhold til strøm og varme, samtidig med at det skaber bedre komfort i hjemmet. Dér er ALPHA3 rigtig god,” opsummerer Pascal Pløger Ximenez.

Læs også historien på www.grundfos.dk

For yderligere informationer
Pascal Pløger Ximenez

Salgsingeniør, Building Services - VVS
60 64 17 39
pximenez@grundfos.com

Øvrige PR- og markedsføringsmaterialer
Marketingchef Iben Sommer Donslund
20 3456 24
isommer@grundfos.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links