Operation ’Infektioner – nej tak’

Historier om patienter, der får infektioner under hospitalsophold, optræder hyppigt i medierne. Fakta er også, at der opstår sårinfektioner ved 7 % af alle operationer, og 98 % af bakterierne, der tilføres, stammer direkte eller indirekte fra luften. Det kan JRV i Greve gøre noget ved, og Grundfos har en finger med i spillet – eller rettere: en motor.

Trods tallene og den megen debat diskuterer læger, sygeplejersker, teknikere og myndigheder med Statens Serum Institut i spidsen alligevel, om det kan betale sig at investere i steril luft – Laminar Air Flow eller i daglig tale LAF – på operationsstuerne i de nye supersygehuse.

Det er en debat, som direktør Erik Rasmussen fra Jørgen Rasmussen Ventilation i Greve – eller kort og godt JRV A/S – også tager aktiv del i som medlem af en styregruppe, der undersøger forskellige løsninger til fremtidens operationsstuer. Her har den 46 år gamle familievirksomhed opbygget en unik viden om netop sterile indblæsningssystemer kombineret med sugearme, der effektivt fjerner luftbårne bakterier helt tæt på operationsstedet.

Steril luft i operationsområdet
”Vi har i de senere år indrettet 54 operationsstuer, hvor vi med LAF-indblæsning dækker et område på 3,5 x 3,5 meter omkring operationsbordet. Fra loftet blæser vi sterilfiltreret luft ned over operationsområdet, så vi skaber et overtryk. Det forhindrer forurenet luft i rummet i at komme ind i området samtidig med, at sugearme fjerner mikrober og partikler, som kommer fra personer og tekstiler, der befinder sig inde i området,” fortæller Erik Rasmussen.

Det betyder, at luften udskiftes 400 gange i timen og dermed skabes et helt rent operationsområde. Det er den erfarne direktør i øjeblikket er ved at dokumentere med en omfattende rapport, der udarbejdes i samarbejde med kirurger, sygeplejersker og ingeniører fra Region Syddanmark.

Udsugning mod virus og bakterier
Ét er indblæsning, et andet er udsugning. Her har den sjællandske virksomhed i årevis haft en solid position i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland som producent af udstyr til især laboratorier med bl.a. fleksible sugearme, der meget præcist kan sænkes ned få centimeter over arbejdsfunktioner, hvor forurenet luft, røg, støv og gas skal fjernes, før medarbejderen får det i næse og hals. Sugearmene har i de senere år også fundet vej til operationsstuerne på sygehusene.

”Her er der to ting, der er vigtige. Dels det såkaldte kildefilter – et sterilt engangsfilter, der holder alt virus- og bakteriemateriale tilbage under udsugningen. Og dels den helt korrekt dimensionerede ventilation,” forklarer Erik Rasmussen, og her nærmer vi os årsagen til besøget hos JRV.

Den individuelle motorløsning
Det handler om motorer – Grundfos-motorer – og det har det gjort, siden den første Grundfos MGE-motor så dagens lys i 1993.

”Jeg tror næsten, at vi var en af de første virksomheder, der begyndte at bruge motorer fra Grundfos. Og vi bruger stadig Grundfos-motorer alle de steder, vi kan komme til det,” siger Erik Rasmussen. Men det handler ikke kun om standardleverancer.

”Næsten alle vores sugearme er dimensioneret specielt til det sted, hvor de skal bruges. Hospitalerne kommer med meget forskellige ønsker, og da motorerne til vores udsugning typisk er monteret på taget, er det vigtigt, at de har stor kapacitet og er rigtigt dimensionerede til opgaven. Her har jeg stor hjælp af Peter,” fortæller den sjællandske direktør.

Når elektronik skal spille sammen
Peter hedder Amdisen til efternavn og er salgs- og applikationsingeniør hos Grundfos Motor OEM. Når den erfarne motor-ingeniør spiller så aktiv en rolle i projekteringen af mange opgaver hos JRV, skyldes det ifølge begge parter, at den elektroniske udvikling gør det nødvendigt med en tæt dialog.

”Vores sugearme indeholder efterhånden masser af elektroniske følere og styringsautomatik, som netop gør brug af Grundfos-motorernes muligheder for variable hastigheder. Derfor er det nødvendigt, at tingene spiller sammen. Lige nu arbejder Peter og hans kolleger i Bjerringbro på at optimere en speciel ventilatorløsning til en af vores kunder ved at forsøge at få motoren til at yde lidt mere end standard. Det er godt samarbejde,” siger Erik Rasmussen, der er meget tilfreds med den udvikling, motorerne fra Grundfos har gennemgået.

”Elektronikken, stator-løsningen og de stadig mindre motorer gør det nemt at integrere dem i vores egne løsninger. Og så har det altid betydet noget for mig, at Grundfos er en dansk virksomhed, der også tager et socialt ansvar. Det kan vi være stolte af,” lyder opsummeringen.

For Peter Amdisen er samarbejdet med den erfarne direktør også en stor tilfredsstillelse. ”Det er altid en udfordring og en god fornemmelse, når man får lov til at komme tæt på den slags nichevirksomheder drevet af ildsjæle, der ved, hvad de taler om.”

Lige nu taler ildsjælen om steril luft på operationsstuerne, og tallene taler vel sit tydelige sprog. Så man må håbe, at de bevilgende myndigheder suger til sig af Erik Rasmussens viden og erfaring.
____________________________________________________________________________

Yderligere oplysninger
Peter Amdisen
Salgs- og applikationsingeniør, Motor OEM
30 61 69 13 pamdisen@grundfos.com

Læs også historien på www.grundfos.dk

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:

Iben Sommer Donslund
Marketingchef
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

”Jeg tror næsten, at vi var en af de første virksomheder, der begyndte at bruge motorer fra Grundfos. Og vi bruger stadig Grundfos-motorer alle de steder, vi kan komme til det.”
Erik Rasmussen, direktør JRV A/S