Pumpeløsning sikrer afvanding ved skybrud

Grundfos og konsortiet bag etableringen af Nykøbing Falster Omfartsvej har udviklet en ny kompakt pumpeløsning til sikring af afvanding i forbindelse med skybrud. Løsningen samler pumpestation og ventilbygværk i ét og samme bygværk.

De skybrud, der ofte rammer Danmark i disse år, stiller nye krav til fremtidssikring af vores infrastrukturanlæg.

Den problematik har Vejdirektoratet taget fat på i forbindelse med etableringen af Nykøbing Falster Omfartsvej, der blev indviet den 31. oktober 2013. Vejen er anlagt i totalentreprise for Vejdirektoratet af NFO Konsortiet, der består af M. J. Eriksson og NCC med COWI som totalrådgiver og Orbicon som ansvarlig på afvandingssiden.

Projektleder Dennis Laursen fra M. J. Eriksson inviterede fra starten Grundfos med til projekteringsmøderne omkring pumpestationer til afvanding, og den danske pumpekoncern gik aktivt ind i projekteringen i tæt samarbejde med konsortiet og Orbicon.

Nytænkning sparer plads, tid og penge
Traditionelt opbygges sådanne store pumpeløsninger, der har ydelser på ca. 500 l/s og trykrørsføringen i dimensioner på ø 600-800 mm, i et separat bygværk for de store pumper – de såkaldte vandløftere eller digepumper – mens der ved siden af etableres et oppumpningsbygværk for udløbskontraventiler. I tilfældet Nykøbing Falster var pladsen til pumpeanlægget dog begrænset, så der var behov for, at der blev tænkt anderledes. Den innovative løsning blev, at ventilbygværket placeres oven på pumpestationen, hvilket ikke kun sparer plads, men også tid og penge, fordi der ikke skal graves ud og laves grundvandssænkning for et separat ventilbygværk.

Ny og energibesparende pumpeløsning
Også i valget af store pumper er løsningen i Nykøbing Falster innovativ. Her er der installeret Grundfos KPL-aksialpumper, der er forsynet med en patenteret tilbageløbssikring. En fleksibel gummitætning på tryksiden sikrer, at pumpemediet ikke trykkes tilbage i pumpesumpen via oppumpningsrøret. Derved har Grundfos skabt en energibesparende pumpe med høj pumpevirkningsgrad.

Til projektet er der leveret to store dobbelt-bestykkede pumpeløsninger til afvanding på henholdsvis 37 og 45 kW – begge med den omtalte trykrørsinstallation. Der er ligeledes leveret styringstavler med Grundfos Dedicated Control samt to mindre, traditionelle PE  Flex-pumpestationer med dykkede Grundfos SL- og AP-pumper. Tilhørende PE-ventilbrønde monteret med Grundfos Unilift CC-pumper holder brøndene tørre.

Pumpeløsningerne og PE Flex-brøndene er leveret til NFO Konsortiet gennem VA/entreprenørgrossisten ScanPipe.

En film på YouTube viser principperne i KPL aksialpumpen.

Yderligere oplysninger om løsningerne
Børge Holst Hansen
Salgschef
Spildevandsløsninger til bygge- og anlægsmarkedet, infrastruktur

Mobil 40 36 79 23
E-mail bholsthansen@grundfos.com

Læs også historien på http://www.grundfos.dk

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:

Iben Sommer Donslund
Marketingchef
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links