Reno Djurs I/S begrænser miljøtrussel

Report this content

Forurening af grundvandet og omkringliggende søer og vandløb er en af de største miljøtrusler ved affaldsdeponier. Derfor er miljøhensyn højt på listen, når det eksisterende affaldsdeponeringsanlæg hos Reno Djurs I/S ved Glatved syd for Grenå udvides med 65000 m2. Det regnvand, som løber igennem affaldet og bliver forurenet, skal opsamles og sendes videre til rensning eller ny nedsivning.  Til det formål er der behov for tre nye pumpestationer i området, og de leveres af Grundfos.

Arkil A/S er hovedentreprenør og står for etableringen af det nye deponi, af et nyt ventilbygværk og af pumpestationer til bortpumpning af det forurenede regnvand – også kaldet perkolat. Pumpestationerne skal dels pumpe perkolat videre til rensning på renseanlægget ved Fornæs og dels pumpe noget af perkolatet tilbage til deponiet til ny nedsivning.

Et stort projekt
På grund af faldforholdene i området er det nødvendigt at indføje tre pumpestationer. Pumpestationerne fungerer som løftestationer, der pumper perkolat hen til en spildevandstank til forsinkelse, inden det pumpes videre til renseanlægget eller til recirkulation.

Der er et stort jordarbejde forbundet med opgaven, som Arkil A/S håndterer. Virksomheden vil i gennemsnit have 10 mand fuld tid på projektet. ”Det er en gammel grusgrav, der bliver lavet om,” siger Svend Jørgensen, der er projektleder på projektet for Arkil A/S. Han fortsætter, ”for at kunne opsamle vand og lede det til pumpestationerne, skal der laves en skråning med fald, og deponiet skal inddeles i celler, så man kan holde de forskellige typer affald adskilt. Bunden af deponiet tætnes med ler, plastmembran og drænlag, så perkolatet bliver opsamlet. Herefter løber perkolatet ned til ventilbygværket og derefter til pumpestationen.”

Robuste spildevandspumper
Det var Arkil A/S, som valgte pumpebrøndene fra Grundfos. ”Der er i forvejen Grundfos-pumper på de andre pumpestationer i området, og Grundfos har en driftsaftale med Reno Djurs. Det gav derfor god mening også at benytte produkter fra Grundfos til de tre nye pumpebrønde,” fortæller Svend Jørgensen.

”Grundfos leverer 3 sæt PE-flex pumpesumpe med ventilbrønde til projektet, der hver bestykkes med 2 stk. Grundfos dykkede spildevandspumper af typen SL1, der er specielt udviklet til spildevandsbrug,” fortæller Thomas Lopdrup, der er projektsalgsingeniør hos Grundfos. ” Pumperne er epoxybehandlede og er leveret med fugtføler for vand i olie og i eksplosionssikker. Normalt leverer Grundfos også styringsdelen til pumperne, men det har på dette projekt været en del af el-entreprisen.

Klar til start
Projektet er delt op i flere faser, og det forventes at tage 1½ år før hele projektet er sat i drift. På nuværende tidspunkt er fase 1 ved at være fuldført, og 2 af brøndene sættes i drift i foråret 2016. ” Der sidder dobbeltpumper i pumpebrøndene,” uddyber Svend Jørgensen. ”Så der er i alt 4 store pumper i de to pumpebrønde, der snart skal sættes i drift. ”

Den tredje og sidste brønd er endnu ikke bestykket med pumper, da den ikke skal sætte i drift før i fase 2 af projektet.

FAKTA OM LØSNINGEN

  • 3 stk. ø2000 mm PE pumpesump
  • 3 stk. ø1600 mm PE ventilbrønd
  • 2 stk. SL1 dykpumper hver med kapaciteten 10 l/s x 21,6 m VS
  • 2 stk. SL1 dykpumper hver med kapaciteten 10 l/s x 11,3 m VS
  • Bygherre: Reno Djurs I/S
  • Bygherrerådgiver: COWI
  • Entreprenør: Arkil A/S
  • Grossist: Brødrene Dahl A/S
  • Producent af pumpebrønde og pumper: Grundfos

Læs også historien på www.grundfos.dk
_______________________________________________________


Yderligere oplysning om løsningen
Thomas Lopdrup, Projektsalgsingeniør
Team Spildevandsløsninger til forsyningen
tlopdrup@grundfos.com 
24 49 13 33

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:

Iben Sommer Donslund
Afdelingsleder, Marketing og Salgssupport
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Multimedia

Multimedia