Webbaseret overvågning af pumpestationer gav bedre økonomi og fleksibilitet for Slagelse Kommune

Report this content

Klimaforandringerne har sat fokus på, at også mindre veje og stisystemer skal kunne klare skybrud. Det har øget behovet for flere af de traditionelle kontrolbesøg på pumpestationerne, hvilket har udfordret mange kommuner på budgetter og ressourcer. Men der er hjælp at hente med et web-baseret overvågningssystem fra Grundfos, der for en beskeden investering lagrer og giver nem adgang til detaljerede data om pumpestationens drift og velbefindende i ’skyen’. Alarmer sendes automatisk til den vagthavende hos kunden, hvis der opstår uregelmæssigheder.

En Grundfos-styring, et SIM-kort, et modem og et overkommeligt årligt abonnement pr. enhed. Det er alt, hvad der skal til for at kommunernes eller forsyningsselskabernes medarbejdere på deres smartphone, iPad eller pc kan modtage driftsinformationer og alarmer fra de pumpestationerne, der tager sig af afvanding af veje og stisystemer. Det er stationer, der ellers ofte lever sit eget liv i kommunernes forhåbning om, at de er i stand til at klare vandmasserne, når de kommer. Men oversvømmelser, kloakdæksler der skydes op, og tunneler som fyldes med vand, vidner i disse år om, at kontrolbesøg med halve eller års mellemrum ikke altid er tilstrækkelig.

”Vi har ganske enkelt mindre tid til den slags inspektioner,” konstaterer ingeniør Paul Saxberg Qvist, Center for Teknik og Miljø i Slagelse Kommune. ”Det er ofte en opgave, som har været lagt i hænderne på ældre medarbejdere, men mange af dem går på pension, og det kan være svært at få overdraget den nødvendige viden om lokaliteterne til nye medarbejdere. Derfor vakte det min interesse, da SK Forsyning gjorde mig opmærksom på, at i forbindelse med Vejdirektoratets etablering af nye pumpestationer på omfartsvejen i Slagelse – pumpestationer, som Slagelse Kommune efterfølgende skulle overtage – var mulighed for at få en web-baseret overvågning af disse stationer. Det er en både genial og meget økonomisk løsning, som jeg kunne se ville tjene sig hjem ganske hurtigt, og som samtidig gav os en fleksibilitet, som de dyrere SRO-løsninger ikke giver.”

I lighed med andre kommuner er drift og vedligeholdelse i Slagelse lagt i hænderne på byens forsyningsselskab, men sådan skal det ikke nødvendigvis være i al fremtid. ”Med Grundfos GRM-løsningen overvåges pumpestationerne i en web-baseret ’sky’. Det betyder, at overvågningen nemt kan overdrages til andre, hvis der er behov for det. Det kræver kun en adgangskode, så er der adgang til alle data, der befinder sig i ’skyen’. Derfor er opgaven ikke låst til ét sted eller én person. Det giver masser af fleksibilitet,” fortæller Paul Saxberg Qvist.

Detaljerede oplysninger, men nem at overskue
Lige nu besøger Paul Saxberg Qvist ’skyen’ en gang om ugen for at hente oplysninger om de første 7 af i alt 15 pumpestationer i Slagelse Kommune, der alle med tiden skal udstyres med Grundfos GRM-løsningen.

”Jeg er imponeret over, hvor detaljerede oplysninger, jeg får serveret på en meget overskuelig måde. Systemet ringer op til pumpestationen to til fire gange i døgnet og registrerer bl.a. antal driftstimer, niveau og energiforbrug. Det giver os rigtig god indsigt i pumpernes liv og mulighed for at opdage uregelmæssigheder, før regnen vælter ned, og det er for sent. Ved at følge en af pumpernes driftstal kunne vi f.eks. se, at den var sat forkert, så den tog luft ind. Det havde vi nok ikke opdaget ved et almindeligt, manuelt kontrolbesøg.”

Intelligent alarmering
Den forebyggende overvågning af pumpestationerne suppleres af et effektivt alarmsystem, hvis vandstanden i pumpestationen overstiger de niveauer, der er sat som maksimum, eller hvis der opstår uregelmæssigheder i driften. Salgsingeniør hos Grundfos, Michael Krogh, som er ansvarlig for salg af GRM-løsningerne øst for Storebælt, fortæller om automatikken i det sms-baserede alarmsystem:

”Forsyningsselskaberne kan indlæse deres vagtskemaer i systemet, så alarmen automatisk sendes til den person, der har ansvaret på det pågældende tidspunkt. Hvis modtageren ikke kvitterer for alarmen inden for et tidsrum, som man selv bestemmer, sendes beskeden automatisk videre til den næste på listen. Der er også kommuner, som efter arbejdstid lader alarmerne gå til den døgnbemandede serviceafdeling hos Grundfos, der så sørger for at sende reparatør til stedet. Det fremgår af sms-teksten, hvad der er galt og hvor – f.eks. ’høj vandstand’ eller ’pumpe ude af drift’. Vagtpersonalet kan herefter logge på via en internetbaseret terminal og afstille eller justere driftsparametrene. Fordi overvågningen er placeret i en webbaseret ’sky’, har man fuld kontrol over systemerne, uanset om man er på arbejde eller på ferie i Kina.”

Netop meldingen om ’høj vandstand’ har givet Paul Saxberg Qvist idéen til, at Grundfos GRM-løsningen også kan anvendes i de pumpestationer, kommunen har placeret tæt på kyststrækningen mod Storebælt. ”Det vil være en nem og økonomisk god varsling ved forhøjet vandstand. Det er jo ikke kun i byerne, at vores pumpestationer er udfordret af klimaet,” siger den Vestsjællandske ingeniør.

Det giver god mening
At Slagelse Kommune valg har valgt at benytte GRM til overvågning af de kommunale pumpestationer, giver rigtig god mening, netop fordi systemet er utroligt fleksibelt,” konstaterer Michael Krogh. “I takt med at kommunale serviceopgaver kommer i udbud, skal man tænke ind, at opgaverne nemt kan flyttes til eventuelle nye partnere. Et andet vigtigt parameter er, at systemet skal være nemt, overskueligt og selvforklarende. Systemet skal kunne bruges af alle, uden at man først skal skoles i systemet. Al dokumentation på pumpestationen samt noter og historik ligger lagret i GRM, så alle der har adgang til systemet har også alt materiale tilgængeligt.”

Michael Krogh understreger, at det absolut ikke er ambitionen, at GRM skal konkurrere med allerede etablerede SRO-systemer. “Grundfos ser GRM som en supplement til SRO systemet. Begge systemer løser hver deres type af opgaver, og de kan sagtens gå hånd i hånd. Vi har også kunder, hvor alarmer fra GRM sendes til SRO-systemet. Vi har rigtig mange positive tilkendegivelser på GRM-systemet, og jeg ser et stort potentiale I produktet. Vores filosofi inden for pumpestyringer er at gøre banebrydende løsninger nemme at betjene i dagligdagen, og det et præcist dét, man også oplever i GRM systemet. Når vores kunder først har prøvet vores pumpestyringsløsninger, er de overbeviste, og de taler positivt om Grundfos-løsninger til andre. Det er vel det mest troværdige og den bedste reklame, vi kan ønske os for vores produkter,” slutter salgsingeniøren.
__________________________________________________

Yderligere oplysninger
Grundfos DK A/S
Michael Krogh
Salgsingeniør, Controls
23 81 69 46
mikrogh@grundfos.com

Læs også historien på www.grundfos.dk

Har du spørgsmål eller behov for yderligere materiale, bedes du kontakte:

Iben Sommer Donslund
Marketingchef
87 50 50 25 / 20 34 56 24
isommer@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro 
www.grundfos.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Citater

Jeg er imponeret over, hvor detaljerede oplysninger, jeg får serveret på en meget overskuelig måde.
Paul Saxberg Qvist, Center for Teknik og Miljø, Slagelse Kommune