Aktietilbagekøb i H. Lundbeck A/S


            
Bestyrelsen for Lundbeck har udnyttet bemyndigelsen til at erhverve
egne aktier for indtil 10% og iværksat et aktietilbagekøbsprogram. I
henhold til programmet vil Lundbeck købe egne aktier for et beløb på
indtil DKK 6 mia., jf. fondsbørsmeddelelse nr. 166 af 17. august
2005, der forventes gennemført inden udgangen af 2008.

Der vil på en enkelt børsdag maksimalt blive tilbagekøbt 25% af den
gennemsnitlige daglige omsætning af Lundbeck-aktier på OMX Nordic
Exchange Copenhagen beregnet over en periode på 20 dage forud for
hver enkelt handelsdag, idet aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i
henhold til bestemmelserne i Europakommissionens forordning nr.
2273/2003 af 22. december 2003.

Mindst på hver syvende handelsdag vil Lundbeck udsende en meddelelse
vedrørende transaktioner foretaget under programmet.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:


            Antal aktier Gennemsnitlig Transaktionsværdi
                   købskurs (DKK)       (DKK)
Akkumuleret, seneste   28.468.262    134,6923   3.834.454.797
meddelelse
7. marts 2008         77.000    106,8934 8.230.793,34
10. marts 2008        95.500    106,4232 10.163.414,17
11. marts 2008        102.700    104,9024 10.773.479,05
12. marts 2008     --            -- --
13. marts 2008        102.100    105,8029 10.802.473,54
14. marts 2008          --       -- --
17. marts 2008        58.900    105,1626 6.194.074,49
Akkumuleret under     28.904.462    134,2567   3.880.619.032
programmet
Efter ovenstående tilbagekøb meddeles det hermed, at Lundbeck ejer i
alt 9.747.675 stk. egne aktier med en pålydende værdi på DKK 5,
svarende til 4,70% af det samlede antal på 207.279.631 stk. aktier.

Lundbeck kontakt


Investorer:        Presse:

Jacob Tolstrup       Anders Schroll
Director          Head of Communication
Tlf. 36 43 30 79      Tlf. 36 43 20 81

Palle Holm Olesen
Head of Investor Relations
Tlf. 36 43 24 26


Fondsbørsmeddelelse nr. 330 - 17. marts 2008

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Koncernen havde en nettoomsætning i 2007 på DKK 11 mia.
(cirka EUR 1,5 mia. eller USD 2,0 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5.300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner