Aktietilbagekøb i H. Lundbeck A/S


            
Bestyrelsen for H. Lundbeck har udnyttet bemyndigelsen til at
erhverve egne aktier for indtil 10% og iværksat et
aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil H. Lundbeck
købe egne aktier for et beløb på indtil DKK 6 mia., jf.
fondsbørsmeddelelse nr. 166 af 17. august 2005.

Der vil på en enkelt børsdag maksimalt blive tilbagekøbt 25% af den
gennemsnitlige daglige omsætning af Lundbeck-aktier på Københavns
Fondsbørs beregnet over en periode på 20 dage forud for hver enkelt
handelsdag, idet aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til
bestemmelserne i Europakommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22.
december 2003.

Mindst på hver syvende handelsdag vil Lundbeck udsende en meddelelse
vedrørende transaktioner foretaget under programmet.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:


            Antal aktier Gennemsnitlig Transaktionsværdi
                   købskurs (DKK)       (DKK)
Akkumuleret, seneste   21.191.621    135,1031   2.863.054.619
meddelelse
3. august 2007     4.029       141,1519    568.701,10
6. august 2007        107.916    138,9107   14.990.690,88
7. august 2007        108.933    137,1711   14.942.456,11
8. august 2007        83.148    133,8853   11.132.296,96
9. august 2007        112.522    131,6106   14.809.093,27
10. august 2007       125.804    128,1538   16.122.255,32
13. august 2007          --       --        --
Akkumuleret under     21.733.973    135,1108   2.935.620.113
programmetEfter ovenstående tilbagekøb meddeles det hermed, at Lundbeck ejer i
alt 2.451.382 stk. egne aktier med en pålydende værdi på DKK 5,
svarende til 1,19% af det samlede antal på 206.870.629 stk. aktier.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.

Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup       Caroline Broge
Investor Relations Manager, Media Relations Manager
North America        Tlf. 36 43 26 38
Tlf. +1 201 350 0187


           ________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 283 - 13. august 2007

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2006 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner