Aktietilbagekøb i H. Lundbeck A/S


            
Bestyrelsen for H. Lundbeck har udnyttet bemyndigelsen til at
erhverve egne aktier for indtil 10% og iværksat et
aktietilbagekøbsprogram. I henhold til programmet vil H. Lundbeck
købe egne aktier for et beløb på indtil DKK 6 mia. frem til udgangen
af 2007, jf. fondsbørsmeddelelse nr. 166 af 17. august 2005.

Der vil på en enkelt børsdag maksimalt blive tilbagekøbt 25% af den
gennemsnitlige daglige omsætning af Lundbeck-aktier på Københavns
Fondsbørs beregnet over en periode på 20 dage forud for hver enkelt
handelsdag, idet aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til
bestemmelserne i Europakommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22.
december 2003.

Mindst på hver syvende handelsdag vil Lundbeck udsende en meddelelse
vedrørende transaktioner foretaget under programmet.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:


            Antal aktier Gennemsnitlig Transaktionsværdi
                   købskurs (DKK)       (DKK)
Akkumuleret, seneste   21.150.375    135,0919   2.857.244.091
meddelelse
25. juli 2007         21.108    140,8358     2.972.761
26. juli 2007           --       --        --
27. juli 2007           --       --        --
30. juli 2007           --       --        --
31. juli 2007           --       --        --
1. august 2007        20.138    140,9161     2.837.767
2. august 2007          --       --        --
Akkumuleret under     21.191.621    135,1031   2.863.054.619
programmetEfter ovenstående tilbagekøb meddeles det hermed, at Lundbeck ejer i
alt 7.902.478 stk. egne aktier med en pålydende værdi på DKK 5,
svarende til 3,71% af det samlede antal på 212.738.273 stk. aktier.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på
Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2007.

Lundbeck kontakt


Investorer:         Presse:

Jacob Tolstrup       Caroline Broge
Investor Relations Manager, Media Relations Manager
North America        Tlf. 36 43 26 38
Tlf. +1 201 350 0187


           ________________________

Fondsbørsmeddelelse nr. 281 - 2. august 2007

Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som
beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring
og salg af lægemidler til behandling af psykiske og neurologiske
sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2006 på DKK 9,2 mia.
(cirka EUR 1,2 mia. eller USD 1,6 mia.). Antallet af medarbejdere er
ca. 5300 globalt. For yderligere information, se www.lundbeck.com

Abonner