Aripiprazol til én gang månedlig dosering giver væsentligt forbedret livskvalitet målt på QLS skalaen sammenlignet med paliperidon palmitat hos patienter med skizofreni

  • QUALIFY-studiet sammenlignede effekten af aripiprazol til én gang månedlig dosering med paliperidon til én gang måned dosering hos voksne patienter med skizofreni
  • Patienter behandlet med aripiprazol til én gang månedlig dosering viste en statistisk signifikant forbedring på det primære effektmål, en måling af livskvalitet, sammenlignet patienter der blev behandlet med paliperidon til én gang måned dosering
  • Afbrydelse af behandling på grund af bivirkninger forekom hos 10,8 % af patienterne behandlet med aripiprazol til én gang månedlig dosering sammenlignet med 18,4 % af patienterne behandlet med paliperidon til én gang måned dosering

Valby, Danmark og Princeton, N.J., USA - 3. november 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) og Otsuka America Pharmaceutical Inc. (Otsuka), offentliggjorde i dag resultaterne af QUALIFY-studiet[i], det første studie af sin art, som sammenligner to atypiske langtidsvirkende injicerbare antipsykotika i et virkelighedstro scenarie. Virkningen af aripiprazol til én gang månedlig dosering (aripiprazol forlænget frigørelse af en injicerbar suspension til intramuskulær brug, Abilify Maintena®) og paliperidon palmitat (paliperidon palmitat forlænget frigørelse af en injicerbar suspension til intramuskulær brug) hos voksne patienter med skizofreni blev målt ved brug af Heinrichs-Carpenters Quality of Life Scale (QLS-livskvalitetsskalaen, primært effektmål). QLS er en velkendt skala blandt læger designet til at evaluere social funktionsevne og adfærd hos patienter med skizofreni.

QLS er en af de hyppigst anvendte skalaer til måling af livskvalitet i kliniske forsøg vedrørende skizofreni. De fire domæner i QLS evaluerer patientens intrapsykiske fundamenter (fornemmelse af formål, motivation, følelsesmæssig interaktion osv.), forhold til andre mennesker (sociale aktiviteter, sociale netværk osv.) betydningsfuldhed (funktionsevne på arbejdspladsen, tilfredshed ved arbejde osv.), og almindelige gøremål og aktiviteter. En højere score angiver en bedre livskvalitet[ii]. Yderligere sekundære vurderinger omfatter Clinical Global Impressions skalaer (CGI, som måler symptom sværhedsgrad og behandlingsrespons), Investigator´s  Assessment Questionnaire (IAQ, der er designet til at evaluere respons på antipsykotika).

I et 28 ugers studie viste patienter som var behandlet med aripiprazol til én gang månedlig dosering  en statistisk signifikant forbedring i den samlet QLS-score sammenlignet med patienter behandlet med paliperidon palmitat. Middelværdien mellem behandlingerne i ændring fra baseline til uge 28 i den samlet QLS-score var 4,4 (p=0,031) med en ændring på hhv. 7,5 for gruppen, som fik aripiprazol, og 3,1 for gruppen, som fik paliperidon palmitat.

Der blev også bekræftet en forskel mellem behandlingerne ved en ændring i Clinical Global Impression-Severity skalaen (CGI-S, brugt af læger til at evaluere sværhedsgraden af en patients sygdom) fra baseline til 28 uger med behandling (p=0,004). Begge behandlinger var generelt veltolereret, dog afbrød 10,8 % (n = 16/148) behandlingen på grund af bivirkninger vs. 18,4 % (n = 27/147), for henholdsvis aripiprazol til én gang månedlig dosering versus paliperidon palmitat.[iii].

 

Om QUALIFY-studiet

QUALIFY er en randomiseret, ublindet, observatørblindet, direkte sammenligning af intramuskulær aripiprazol til én gang månedlig dosering (400 eller 300 mg/måned) og intramuskulær injektion af paliperidon palmitat (50 til 150 mg/måned (EU) eller 78 til 234 mg/måned (USA og Canada)) i 28 uger. Studiet var designet som et non-inferioritetsstudie, hvor efterfølgende testning for superioritet var mulig, hvis kriteriet for non-inferioritet blev opfyldt. Efter en peroral omstillingsperiode på mindst 3 uger, hvor patienterne enten fik oral aripiprazol eller paliperidon, blev intramuskulære formuleringer administreret iht. ordineringsoplysningerne i fem uger og fortsat i 20 uger. Det primære effektmål var ændringen i den samlede QLS-score fra baseline til uge 28. 295 patienter blev randomiseret til studiet i Europa og Nordamerika, hvoraf 281 patienter blev behandlet.

Studiets design blev præsenteret på det 53.. New Clinical Drug Evaluation Unit (NCDEU) årsmøde i maj 2013[iv]. Data fra QUALIFY-studiet vil blive præsenteret på kommende medicinske kongresser og i videnskabelige publikationer.

Om Abilify Maintena (aripiprazol til én gang månedlig dosering)

Abilify Maintena (aripiprazol én gang månedlig dosering) er den første og eneste injektion en gang om måneden af en dopamin D2 partiel agonist. Det er tilgængeligt i en række europæiske lande til vedligeholdelsesbehandling af skizofreni hos voksne patienter, der er stabiliseret med oral aripiprazol. Det er desuden tilgængeligt i USA til behandling af skizofreni. I Canada er aripiprazol tilgængelig til vedligeholdelsesbehandling af stabiliserede voksne patienter med skizofreni og i Australien til vedligeholdelse af klinisk forbedring i behandlingen af ​​skizofreni.

Om skizofreni

Skizofreni er en sygdom, der er karakteriseret ved en forvrængning i tankeprocessen og den følelsesmæssige forståelse. Den kommer oftest til udtryk som hallucinationer, paranoide eller bizarre vrangforestillinger eller uorganiseret tale og tankegang, og er ofte associeret med stærk social og arbejdsmæssig dysfunktion. Symptomerne starter typisk i den tidlige voksenalder, og er en kronisk tilstand, som ofte kræver livslang behandling for at lindre symptomerne. Det estimeres, at skizofreni rammer ca. 1 % af den voksne befolkning i USA, og ca. 24 millioner mennesker globalt[v], [vi]. I USA er der cirka 2,4 millioner voksne med skizofreni, og det er lige udbredt hos begge køn[vii],[viii]. Sygdommen kan ikke helbredes, men symptomer[ix] og risiko for tilbagefald - re-udvikling eller forværring af psykotiske symptomer - kan for de fleste patienters vedkommende kontrolleres med den rette antipsykotiske behandling.

 

Otsuka kontakt

Investorer: Presse:
   
Yoko Ishii Rose Weldon
Otsuka Holdings Co., Ltd. Otsuka America Pharmaceuticals, Inc.
Ishiiyo@Otsuka.jp rose.weldon@otsuka-us.com
+81 3 6361 7411 +1 609 524 6879
   

                                                                                                            

Lundbeck kontakt

Investorer: Presse:
   
Palle Holm Olesen Mads Kronborg
Vice President, Investor Relations Pressechef
PALO@lundbeck.com MAVK@lundbeck.com
36 43 24 26 36 43 30 00
         
   
Jens Høyer Ashleigh Nicole Duchene
Specialist, Investor Relations Senior Manager, Kommunikation
JSHR@lundbeck.com ADUC@Lundbeck.com
36 43 33 86 +1 847 282 1164
       
   

Om Otsuka America Pharmaceutical Co., Ltd.

Otsuka America Pharmaceutical, Inc. (OAPI) er et innovativt, hurtigt voksende farmaceutisk selskab, der kommercialiserer Otsuka-udviklede og in-licenserede produkter i USA med et stærkt fokus på neurologi, onkologi, hjerte-nyre-og medicinsk udstyr. For mere information, www.otsuka-us.com.

OAPI er et datterselskab af Otsuka America, Inc. (OAI), et holdingselskab etableret i USA i 1989. OAI er ejet af Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd Otsuka-koncernen som beskæftiger cirka 42.000 mennesker på verdensplan og dens produkter er tilgængelige i mere end 80 lande verden over. Otsuka byder dig velkommen til at besøge sin globale hjemmeside på https://www.otsuka.co.jp/en/.

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, bipolar lidelse, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni, slagtilfælde og symptomatisk neurogen ortostatisk hypotension (NOH).

Det skønnes, at 700 millioner mennesker på globalt plan lever med en hjernesygdom, og alt for mange af dem lider på grund af utilstrækkelig behandling, diskrimination, færre arbejdsdage, tidlig pension og andre unødvendige konsekvenser. Vores daglige målsætning er at tilbyde personer med hjernesygdomme en bedre behandling og dermed et bedre liv - vi kalder det Progress in Mind.

Læs mere på www.lundbeck.com/global/about-us/progress-in-mind.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig og Italien. Lundbeck omsatte for ca. 15,3 mia. DKK i 2013 (2,1 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Safe Harbor/fremadskuende erklæringer

Ovennævnte informationer indeholder erklæringer, der er fremadskuende, og angiver vores forventninger eller prognoser for begivenheder i fremtiden som f.eks. nye produktlanceringer, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Sådanne fremadskuende erklæringer er underlagt risici, uvisheder og unøjagtige formodninger. Dette kan medføre, at faktiske resultater er væsentligt forskellige fra forventningerne, og kan bevirke, at nogle eller alle vore fremadskuende erklæringer heri eller i andre publikationer bliver forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, omfatter rentesats og valutavekselkursfluktuationer, forsinkelse eller sammenbrud i udviklingsprojekter, produktionsproblemer, uventede kontraktbrud eller -ophør, regeringspålagte eller markedsbaserede prisfald for Lundbecks produkter, introduktion af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til med held at markedsføre både nye og eksisterende produkter, eksponering for produktansvar og andre retssager, ændringer i godtgørelsesregler og regeringsindført lovgivning og de deraf følgende fortolkninger, samt uventet vækst i omkostninger og udgifter.

For visse af Lundbecks antagelser kræver den danske investeringslovgivning fuld offentliggørelse af væsentlige selskabsoplysninger. Visse antagelser, herunder antagelser vedrørende salg i forbindelse med produkter, der ordineres til ikke-godkendt brug, sker under hensyntagen til tidligere ydeevne af andre tilsvarende lægemidler for tilsvarende sygdomme eller tidligere ydeevne for samme lægemiddel i andre regioner, hvor produktet aktuelt markedsføres. Det er vigtigt at bemærke, at selvom læger, som en del af deres frihed til at praktisere medicin i USA, kan ordinere godkendte lægemidler til en hvilken som helst anvendelse, de måtte bedømme som værende egnet, herunder ikke-godkendte anvendelser, er promovering af ikke-godkendt anvendelse strengt forbudt hos Lundbeck.

[i]  Aripiprazole Once-monthly Versus Paliperidone Palmitate in Adult Patients with Schizophrenia. ClinicalTrials.gov. 2014. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01795547?term=NCT01795547&rank=1. Accessed on Oct. 28, 2014.

[ii] Heinrichs, D., et al. The Quality of Life Scale: An instrument for Rating the Schizophrenic Deficit Syndrome . Schizophrenia Bulletin. 1984;10: 388-396.

[iii] Data on File: 14724A – the QUALIFY study

[iv] Hansen, K., Baker R., Peters-Strickland T., Forray C., Nylander AG., Eramo A.: “Assessing the Effectiveness of Aripiprazole Once-monthly vs. Paliperidone Palmitate for the Long-term Treatment of Schizophrenia”. Poster from NCDEU2013

[v] National Institute of Mental Health (NIMH). Health Topics: Statistics. Available at http://www.nimh.nih.gov/statistics/1SCHIZ.shtml. Accessed May 14, 2013.

[vi] World Health Organization (WHO). Schizophrenia Fact Sheet. 2010. Available at http://www.who.int/mental_health/management/schizophrenia/en/. Accessed May 14, 2013.

[vii] National Institutes of Mental Health (NIMH). The Numbers Count: Mental Disorders in America. Available at http://www.nimh.nih.gov/health/publications/the-numbers-count-mental-disorders-in-america/index.shtml. Accessed May 14, 2013.

[viii] Regier, Darrel et al. The de Facto US Mental and Addictive Disorder Service System. Archives of General Psychiatry. 1993; 50: 85-94.

[ix] Almond, S et al. Relapse in schizophrenia: costs, clinical outcomes and quality of life. British Journal of Psychiatry, 2004; 184: 346-351.

 

Abonner